31/3/15

El XXVII Conciertu pola Oficialidá adelanta la fecha poles eleiciones y pasa a celebrase en sala


   La importancia de les eleiciones de mayu lleva a la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) a adelantar la fecha del XXVII Conciertu pola Oficialidá, que va celebrase’l 2 de mayu. Les otres novedaes d’esta edición son el pasu de les actuaciones a una sala, en concretu la xixonesa Acalpulco, y la grabación de los conciertos pa la edición d’un CD.
   “Teníemos la previsión de caltener la fecha de xunu y la esplanada del Acuariu como sede, pero dada la situación que tamos observando con respeuto a la oficialidá decidimos adelantala al día 2 de mayu como previa de la manifestación por mor del Día de les Lletres Asturianes y del entamu de la campaña eleutoral”, esplica Carlos Pulgar, voceru nacional de la XDLA. El pocu tiempu de reaición que tuvo’l coleutivu llevólu a apostar pola celebración del conciertu nuna sala, l’Acapulco, lo que va trayer delles modificaciones con respeuto al formatu habitual, anque la intención de la organización ye qu’éstes sían mínimes. “Vamos xestionar tola sala y caltener les barres colos nuesos precios”, apunta Pulgar, que sí reconoz que va haber una gran ausente: la sidra. Pa tapar esi güecu, la XDLA va contar con una edición de Caleya especial pa esta cita.
   Onde nun va haber cambios va ser nes más d’ocho hores de música previstes con grupos de folk, rap, rock, ska y un DJ, que van anunciase nes selmanes próximes. Pa la escoyeta del cartelu, la XDLA apostó por aquelles bandes que cuenten con un soníu más potente pa sala, cola intención de grabar toles actuaciones pa sacar un CD especial con una esbilla de cantares de cada formación. L’Acapulco, perteneciente al Casinu d’Asturies, cuenta con un aforu de más de 700 persones, polo que la organización nun espera problemes nesi sen por mor de la circulación de públicu habitual nesta celebración.
Fonte: asturies.com

LABoral va acoyer una esposición sobre la obra de Nel Amaro

Dende'l 15 d'abril en LABoral (Xixón)

   El centru d'arte xixonés LABoral va acoyer dende'l viniente 15 d'abril una esposición cola multidisciplinar obra de Nel Amaro (Quentuserrón, Mieres, 1946-Uviéu, 2011), artista qu'entendió la so vida como una forma d'arte: "una tentativa totalizadora y desmaterializada, la de convertir la vida n'arte, que fai de tolos xestos una ferramienta político pal tresformamientu social, xuntu con una postura vital innegociable frente a la realidá".

   Presu políticu mientres el final del franquismu, a partir de los años 70 Nel Amaro publicó llibros de poemes, noveles, teatru, ensayos, cómics, cuentos y artículos. Per mediu del usu del asturianu, la so lliteratura dexaba testimoniu de la problemática social que, entós y agora, viven les cuenques mineres asturianes. Esta amuesa documental de la so carrera recueye materiales a partir de 1988, añu nel que se dedica a la poesía visual como parte del colectivu Auxilios Mutuos.

   Esta amuesa recueye distintos documentos y tamién obres de les sos múltiples facetes como creador. Dende fanzines o otres publicaciones nes que participa, al so trabayu alrodiu l'arte per corréu (mail-art), unviando mensaxes al traviés d'imaxes y oxetos, y tamién a la poesía fonético y visual pa, finalmente, desaguar nel ámbitu de l'aición. A partir de los años 90 Amaro convirtióse n'unu de los más destacaos representantes asturianos de la performance, amás d'una figura clave pa entender el trabayu en rede enantes de la rede.    Fonte: Infoasturies.net

"Semar palabres, texer futuru"   "Semar palabres, texer futuru", va ser el lema de la 36 Selmana de les Lletres Asturianes, que ye una celebración participativa d'homenaxe a los escritores, a les, a les creaciones artístiques, a los llectores y al públicu; y ye tamién un homenaxe a la ferramienta comunicativa que fai posible esa lliteratura: la llingua asturiana y, na zona más occidental d'Asturies, el gallego-asturianu.

   Esti homenaxe institucional y colectivu a les lletres va desenvolvese ente'l 2 y el 10 de mayu con esi lema "Semar palabres, texer futuru" y con actos de bien estremáu calter, que van de les presentaciones de llibros que davezu se convoquen a llectures públiques, ensin escaecer coloquios, concursos escolares o conciertos.                                     Fonte: Asturnews

30/3/15

Mezá imparte un curso de gallego-asturiano


   El Asociación Mezá vei impartir entre os meses d’abril y de mayo de 2015 un curso de gallego-asturiano de nivel básico en Uvieo, nel local Cambalache (La Cuesta la Noceda, 30). Este curso vei presentarse el día 9 d’abril ás 19:00 y ten úas tasas de matriculación de 20€, qu’incluyen os materiales y as 16 horas de clases nas que vei tar dividida el actividá: dúas horas al día, un día por semana.

   El curso ten el fin d'acercar á xente del Navia-Eo que vive nel centro d'Asturias á súa llingua y d'aveirar a os que nun son falantes de gallego-asturiano á realidá llingüística del occidente máis estremo del país. Tamén, ha a servir pr’aquellas personas que desíen perfeccionar el sou conocimento sobre esta variedá llingüística.

   A xente que quira matricularse namáis ten que mandar os sous datos (nome y apellidos, DNI, dirección de correo electrónico y númaro de teléfono) a mezabual@gmail.com ou chamar al 686 757 797 pra reservar praza.
El prazo d'inscripción nun s'ha a pechar hasta ben avanzadas as clases, así que sempre hai tempo pra empezar. El Asociación Mezá ha a dar a os alumnos un diploma mediante el que s'acredita estraoficialmente el asistencia y aprovetamento del curso de gallego-asturiano.
                                                                                Fonte: asturnews.net

29/3/15

“Som una memòria que viatja cap a alguna cosa”

Xuan Bello és l'escriptor asturià més traduït a la llengua catalana. A més, amb un segell de luxe, Adesiara, i amb l'escrupolosa feina com a traductor del mateix editor de la casa, el filòleg Jordi Raventós (que sol afirmar que Bello és l'únic escriptor viu del seu catàleg!). El primer títol que en va treure va ser el que va projectar l'asturià al món (i quan escric asturià ho faig amb tota la intenció polisèmica del terme): Història universal de Paniceiros. Després va venir La neu i altres complements circumstancials. I ara acaba d'aparèixer aquest Unes quantes coses boniques: el lector hi retrobarà la prosa inconfusible de Bello i la seva contemplació admirada del món, expressades a través de relats fabulosos, plens de personatges diversos, llocs, llibres... “Aquestes són les coses de la literatura, que ens duen a una altra banda, on no sabem res, mentre anem tirant –llegim en un dels textos del llibre–. Són coses que entretenen molt. Vinyoli en va dir jocs per ajornar la mort.”
¿Què et sembla que les teves obres es vagin publicant en català? ¿Com valores que, en aquest país mediterrani, s'estimi tant la teva literatura?
Ho valoro enormement, i m'agrada especialment que se'm tradueixi al català. Perquè aquesta vostra és una llengua que jo llegeixo des dels quinze anys i que sempre ha estat present en la meva vida. Per això, veure'm en la llengua de Ferrater em produeix un gran plaer. Per al panorama de les cultures de la península ibèrica, l'exemple català resulta essencial, perquè vosaltres vau saber crear un equilibri entre l'alta cultura i la cultura local. D'altra banda, una traducció és un pont a la comunicació. Adesiara representa un projecte molt important, que té una idea vertebral de Catalunya. Una idea que a mi m'agradaria molt que fos aplicable a Ibèria.
Escrius que l'important no és el tresor sinó el mapa. I reconeixes que vas voler ser cartògraf abans que escriptor.
Sí, el que compta no és el que es busca, sinó allò que es troba tot buscant. Sovint sortim a caçar alguna cosa en concret i n'anem trobant d'altres que no havíem previst. Per fortuna la vida és imprevisible! Recordo que una vegada, a la ciutat de Nova York, jo buscava una llibreria hebrea i una altra d'ucraïnesa. No vaig arribar a trobar-ne cap de les dues. Però és que, en aquesta recerca –i, probablement, en el camí entre l'una i l'altra–, en vaig conèixer cinc més que estaven la mar de bé!
Diu el protagonista d'un dels relats: “Un dia vaig trobar al mercat de Rabat un parent a qui feia trenta anys que no veia. Em va preguntar què havia fet en tot aquest temps, i jo li vaig respondre: «Recordar, noi, recordar».” En la teva literatura, tant en la prosa com en la poesia, hi ha molta memòria. Diries que és un dels principals estímuls de la literatura, no sols de la teva?
Jo sóc una persona molt obsessiva. De vegades, he explicat una mateixa història set o vuit cops. L'explico de bell nou, i rima amb les versions anteriors, i sempre hi ha alguna cosa nova. Sense memòria no seríem res. La memòria és moltes coses: per una banda, la rancúnia per tot allò que no hem viscut. Però també és la manera que tenim d'actualitzar el passat. Recorda allò que afirmava Agustí d'Hipona: “Nomésno hi ha una cosa, el present.” Som memòria i pressentiment. D'alguna manera, sí, la memòria és molt present en tot el que escric, com també ho són la idea del vell i la del laberint. Som una memòria que viatja cap a alguna cosa.
Per cert, ¿què són els ‘invents', en un sentit asturià?
Els invents asturians són imaginacions. Com una mena d'hipòtesis parcials que es donen en un moment determinat sobre la realitat...
La coberta ens mostra una bella rajola blava i blanca, de Lisboa. Et permet recordar el poeta gallec Ramiro Fonte...
Ramiro Fonte era un excel·lent poeta gallec que va morir en aquesta ciutat on som ara, Barcelona. Jo hi mantenia una gran amistat des dels anys vuitanta, que va ser una època molt dura per a asturians i gallecs, per al reconeixement de la nostra cultura. Em produeix molta malenconia parlar d'ell. I m'agradaria poder afirmar que, malgrat que en Ramiro és mort, la seva obra continua viva. Però no ho tinc tan clar. A pesar de l'excel·lència de la seva poesia, no ho tinc gens clar...
“La limitació ens acosta a l'essencialitat”, escrius, tot parlant de la poesia. La lírica va ser la teva primera expressió, i sempre treu el cap en tot el que escrius. Però, de llibres de poemes, ‘stricto sensu', en treus pocs...
Ara, justament, i al cap de tants anys, està a punt de sortir-ne un, que es diu El llibru nuevu...
Si no m'erro, ja tenies ‘El llibru vieyu'...
En efecte. I ara tindrem el nou...
En aquesta obra apareixen moltes ciutats. Però n'hi ha algunes que, bé que confesses que t'agraden molt, “amb prou feines perduren en nosaltres”. Com Santander, Xixón o... Barcelona.
Doncs t'he de confessar que no sé per què vaig escriure això. Reconec que ara, quan ho he llegit en català, m'ha sorprès. Perquè són –totes les que has citat– ciutats que m'agraden molt.
Ungaretti té aquell poema tan conegut sobre ‘els seus' rius, ‘I fiumi'. Tu parles dels teus ponts. ¿Què tenen, els ponts, que t'agraden tant?
Des d'un punt de vista arquitectònic, el pont és una obra meravellosa. Crec que l'Estat hauria de parlar molt més d'arquitectura (de fet, no ho fa gens). Caldria invertir en talent, en ponts ben fets, per exemple, que perdurin. I no pas en aquestes masses de formigó que fan malbé el paisatge. Un pont es construeix sobre el buit, sobre l'aigua que corre –per tant, sobre el temps–. Tu hi passes per sobre: quina bella metàfora de la vida!
I també et refereixes a les fonts...
Originàriament, aquest llibre era un catàleg de coses felices. Per això, hi havien de sortir les fonts, és clar. Intentava recrear coses agradables. Una d'elles és un record llunyà, dels meus tretze o catorze anys, en què em veig perdut per uns prats, a Paniceiros. Aquell dia vaig trobar la boca d'una font, el lloc d'on brollava l'aigua, el punt concret on naixia el doll. I això ho vaig sentir a la mà!
“Un lloc, perquè existeixi realment, s'ha d'escriure a fi que algú el visqui en condicions”.
I tant! No en tinc cap mena de dubte. La literatura confereix memòria als llocs. Deia Baudelaire que el cor de la ciutat canvia molt més ràpidament que el cor dels seus habitants. Ell va viure en un París que canviava constantment. Però ens hem de preguntar: ¿què seria de París sense Baudelaire? No seria el mateix, per descomptat. Com tampoc no seria el mateix la ciutat de Londres sense Dickens o Eliot.
T'imagines l'infern com un lloc... sense llibres.
I sense dones, i sense els altres. Allò de “l'infern són els altres”, de Sartre, és una estupidesa molt ben raonada. Què seríem, sense els altres? D'altra banda, tot el que escric ho escric per nostàlgia de Déu. Jo, que sóc un ateu convençut!
Xuan, ¿com tenim el Principat?
Astúries va escollir l'oblit. I, quan s'escull l'oblit, es cometen moltes injustícies. No veig la possibilitat que la meva llengua perduri més enllà dels que som ara. Podria ser que l'asturià es convertís en una llengua oficial. L'important és la voluntat de ser. I hi ha pobles que tenen la vocació de suïcidi. Unanumo assegurava que un d'aquests pobles era Portugal. Astúries n'és, clarament, un altre exemple. Quan el poble parla, té raó: llavors, si escull l'oblit, deu ser per alguna cosa. Poden, uns quants llibres, unes quantes persones, canviar el destí d'un poble? És una pregunta que els de la meva generació ens vam fer més de trenta anys enrere. Durant un temps vaig pensar que, si escrivíem per al món en la nostra llengua, ho faríem possible, que seríem capaços de canviar alguna cosa. Vam canviar, sí, alguna cosa, certament. Però no sé si ens en sortirem. Ara mateix no sóc gaire optimista respecte al futur de la meva cultura.

Fonte: suplementu Cultura, El Punt-Avui

CSI, SUATEA, CCOO y UGT refuguen el nuevu currículu d'ESO y Bachilleratu y reivindiquen la oficialidá del asturianu


Consideren que'l nuevu currículu conderga'l futuru del asturianu nes etapes cimeres del sistema educativu. Les cuatro fuercies sindicales roblen el viniente comunicáu conxuntu:

L'actual Conseyera d'Educación fixo públicu'l compromisu de creación de la especialidá de Llingua Asturiana a lo llargo de la presente llexislatura. A escasu tiempu de qu'ésta termine, les organizaciones sindicales SUATEA, Fete-UGT, Fe-CCOO y CSI, vemos frustrada esa espectativa y pa con ella la posibilidá de normalizar la situación de los docentes qu'imparten esta asignatura.

Na última resolución de la Xunta de Personal Docente non Universitariu, aprobada por unanimidá, esixíase la tramitación pela vía d'urxencia de la creación d'esta especialidá, cuestión especialmente importante nun contestu d'inminente aprobación d'un nuevu decretu estatal d'Especialidaes y de la inmediata aplicación del nuevu currículu LOMCE na enseñanza Secundaria y Bachilleratu.

Lloñe d'esto, la situación na que nos atopamos ye d'incertidume absoluta sobre la posibilidá d'avanzar na regularización de l'asignatura. Tres la respuesta del Ministeriu y la falta d'iniciatives concretes per parte de la Conseyería asturiana, el profesoráu va siguir avocáu a la so situación d'inestabilidá lo que repercute negativamente na calidá de la enseñanza.

Con too esto, la situación entá pudo dir a peor. L'alministración pon sobre la mesa una propuesta de currículu que supón una agresión directa a la presencia de la Llingua asturiana y del Gallego-asturianu na educación Secundaria y el Bachilleratu. Ye una propuesta qu'incumple la Llei d'Usu y marxina l'asignatura como nunca se fixera hasta agora.

Per un llau va competir con gran númberu de materies, per otru va esixise, pa ser cursada en cursos cimeros habela estudiáu con anterioridá, y como colofón, ve amenorgáu'l so horariu de 4 hores selmanales a 1 nel Bachilleratu.

Ye indefendible la posibilidá d'impartir con un mínimu calidá esta enseñanza y menos entá cumplir col currículu que para ella foi asignáu n'esti mesmu decretu. Una hora selmanal ye una burlla tantu pa los profesionales que tendrán d'impartila como pal alumnáu qu'opte al so aprendizaxe.

Na práctica, esti apueste de l'alministración educativa supón condergar, al curtiu plazu, el futuru del asturianu nes etapes cimeres, y tener nel futuru una incidencia negativa na escolarización nel restu d'etapes educatives. En tou casu manifiesta la nula intención de contribuyir al fomentu de la recuperación, desenvolvimientu y promoción del usu de la nuesa llingua, elementos que, xuntu col establecimientu de los medios qu'amparen el derechu de los cuidadanos a conocelo y usalo, constitúin l'oxetivu que marca la Llei d'Usu y promoción.

Consideramos que declarar oficial a la Llingua asturiana ye, nestos momentos, la midía que podría solucionar el so estatus nel ámbitu educativu y la única apuesta rial que impedirá la degradación total hasta la so desapaición.

Fonte: Infoasturies

28/3/15

El VI Primer Sidre l’Añu torna en Selmana Santa cola intención de “recuperar el caráuter familiar de les espiches asturianes”

Na semeya, Jesús Martínez Salvador, Laura Uría, Diego Agüera y Xosé María García "Llábana"

   “Consideramos que la cultura asturiana de la sidra va más allá del alcohol”, afirmó Laura Uría na presentación de la VI Primer Sidre l’Añu, que va celebrase nel tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies del 2 al 5 d’abril. “La mayor espicha del país” va tratar de recuperar “el caráuter familiar” d’estes celebraciones y superar los 5.000 visitantes d'ediciones anteriores.
   La representante de la Fundación Asturies XXI y la revista La Sidra, entidaes qu’entamen esta folixa dedicada a la sidra fecho sobre la madre, ensin trasegar, anunció la participación de la mayor parte de los llagares asturianos, “alredor de 80”, y la presencia “de dalgunes sidres d’otres zones d’España y de partes d’Europa, concretamente de la Bretaña francesa”. “Esti certame supón l’arranque de la temporada sidrera cola mayor espicha del país” nun intentu de recuperar estes celebraciones tradicionales que tienen llugar nel país por estes feches y, al empar, “recuperar el caráuter familiar” de les mesmes. Por esti motivu, va haber a disposición de los visitantes sidre dulce y sidre ensin alcohol, asina como una cantidá grande d’actividaes  y animación pa neños. “Consideramos que la cultura asturiana de la sidra va más allá del alcohol. Trátase d’una forma de confraternización y de socialización, y tol mundu, ensin distinción d’edá o condición física, pue disfrutar y participar nesti eventu”, apuntó Uría.
   Tolos eventos van celebrase alredor del tendayu, onde van instalase los puestos de comida y la barra pa poder prebar la sidra de los diferentes llagares pol preciu de 5 euros. L’horariu del Primer Sidre l’Añu va ser de 10 a 22 hores, anque la espicha abierta va zarrase a les 21 hores. Según avanzó la organización, esti añu amás de tradicional tornéu de cuatriada va celebrase una exhibición de batiente, y ente les actividaes previstes tán les prebes guiaes; maridaxes de sidra con quesos; cocina en direuto; clases maxistrales d’escanciáu a cargu del campeón actual d’Asturies d’echadores de sidra, l’africanu Salvador Ondo; exhibiciones de corcháu y tonelería; música y baille tradicional; el IV Concursu de Sidre Casero Fecho en Maera; y esposiciones, amás de visites guiaes al Muséu del Pueblu d’Asturies y la posibilidá de conocer les aves de la Güelga de la mano del Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón, ente otres posibilidaes.
   Na so intervención, Uría tamién quixo agradecer al Conceyu de Xixón el pasu dau, a pidimientu de la Fundación Asturies XXI, de declarar a la sidra bébora institucional del conceyu. “Tanto los llagareros como los hosteleros y toles persones participantes nel sector sidreru mostráronse encantaos col que’l Plenu lo aprobara por unanimidá. Por ello la Fundación Asturies XXI y la revista La Sidra punxeron en marcha una carta d’agradecimientu a lo que yá se sumaron práuticamente tolos llagareros, asina como numberosos representantes del sector sidreru”, destacó.
Cabueñes, sidra oficial                       Nel actu de presentación tamién tuvo presente Diego Agüera, propietariu de Sidra Cabueñes, la oficial del VI Primer Sidre l’Añu tres resultar ganadora del II Concursu a la Meyor Primer Sidre l'Añu nel que tomaron parte 40 llagares d’Asturies y Cantabria. “Ye mui importante esti acontencimientu porque se valora la sidra dende los comienzos, dende cuando se fai un tónel, y tamién la cultura asturiana”, señaló’l llagareru, que reclamó una presencia mayor nes esposiciones “de fotografíes o entrevistes a xente del campu, porque si ellos nun llimpiaren los praos, plantaren les pumaraes, nos vendieren mazana…, esto nun sería posible”.
   A última hora sumóse a la mesa José Argüelles, de Tonelería Argüelles, qu’apuntó que “entendemos y creemos qu’esti tipu d’eventos que se faen son mui importantes y la xente debería d’acudir en masa non sólo pola carga de conocimientu que se pue alquirir, sinón tamién por saborgar y disfrutar lo que ye Asturies en realidá. Asturies vive cola sidra y pa la sidra”. Mentes, en representación del Conceyu de Xixón, tuvo presente Jesús Martínez Salvador, xerente de Divertia, que destacó que “la Primer Sidre l’Añu ye un eventu mui importante pa la ciudá de Xixón” tanto pola respuesta de los propios ciudadanos como pa la llegada de turistes, y confirmó que la sidra diba ser la bébora presente en tolos actos instucionales del Ayuntamientu tres la declaración aprobada pol Plenu municipal por unanimidá.
VI Asturianada y Sidra             Un eventu que nació de la mano del Primer Sidre l’Añu ye l’Asturiana y Sidra, qu’entama Xosé María García ‘Llábana’. Nesta ocasión va celebrase’l vienres y el sábadu del festival sidreru nel escenariu del tendayu magar les 17 hores y va contar cola presencia de cantantes de trés escueles de tonada. “Tratámosla d’una manera dalgo especial, diferente a lo que se suel facer nos certames o conciertos d’asturianada”, señaló Llábana, que destacó la presencia d’intérpretes de trés xeneraciones, cola participación de dellos rapazos y rapaces, “dando-y la oportunidá a la xente mozo de canciar delantre de públicu”.
   El vienres van actuar los escolinos y escolines de la uviedina Escuela de Música Tradicional Manolo Quirós, Noemí Alonso y Laura Uría, de 8 y 9 años; y otros más mayores como Xuan Rodríguez, Virgilio Pato y Artemio Iglesias, amás de la maestra Anabel Santiago. Al día siguiente, ta prevista l’asistencia de la xixonesa Escuela de Música Tradicional La Quintana, con Ismael Tomás de profesor, que va trayer xente mozo como Andrea Menéndez, Vanesa Señas, Serxu Méndez y Belén Antón, y la Escuela de la Casa de la Cultura de Colunga, con Lorena Corripio como responsable y l’alumnu Luis Castiello como representante. En dambes xornaes va acompañar cola gaita Llorián García. Fonte: asturies.com

27/3/15

Iván Rendo y Águeda Díaz Tuero ganen el concursu 'Cola poesía na llingua' d'Iniciativa pol Asturianu


   Los ganadores del concursu al traviés del Twitter 'Cola poesía na llingua' foron Iván Rendo y Águeda Díaz Tuero. Iniciativa pol Asturianu entregó'l miércoles los gallardones en Xixón.
   El motivu d'esti concursu de micropoemes yera celebrar el Día Internacional de la Poesía utilizando la llingua asturiana y favorecer al empar la so difusión peles redes sociales. La organización que trabaya pola normalización del idioma dividió'l premiu en dos, ún por decisión popular y otru por un xuráu, resultando ganador del primeru Rendo col testu 'Dicen qu'hai más mundu qu'esto. Pero si abro los güeyos, el techu va siguir igual de blancu y tu tan llueñe como siempres' al ser el más retutieáu. La so recompensa foi un diploma, un llote de llibros n'asturianu, revistes de Formientu y un paragües d'Iniciativa pol Asturianu col lema 'Nun te mueyes col agual, muéyate col asturianu'. Tamién recibieron un diploma, un llibru y una revista de Formientu los diez siguientes más votaos, nesti orde: Berto Cla, Ernesto Is, María L., Xuan Miyar, Laura García Calvo, Nacho Wings, Isaz Rodríguez, Mino García Cuesta, Claudia Elena Menéndez Fernández y Paula.
   Mentes, el xuráu conformáu  por Lluis Portal, Enrique Carballeira, Iván Llera y Inaciu Galán, como secretariu en representanción d’Iniciativa pol Asturianu, decidió que'l merecedor del primer premiu fora Díaz Tuero con 'Suaño con date aliendu (y asina...) apuro lletres a deshora como a destiempu muérdote la boca'. La so recompensa foi un diploma, un llote de llibros, revistes de Formientu, el paragües y un añu d'inscripción como socia simpatizante d'Iniciativa pol Asturianu. El segundu premiu, conformáu por un diploma, un llote de llibros, revistes de Formientu y el paragües, foi pa Pablo Rodríguez Medina, y el terceru, valoráu nun diploma, un llote de llibros y revistes de Formientu, pa Miguel Rojo.
   La entrega de gallardones, celebrada ayeri nel salón d'actos del Conseyu de la Mocedá de Xixón, coincidió col eventu final de los VI Cursos d'Asturianu en Xixón qu'entamen el Conceyu Universitariu pol Asturianu y Iniciativa pol Asturianu, y nel que participaron más de mediu centenar de persones de manera presencial o a distancia.
AdxuntuTamañu
 Acta del xuráu de 'Cola poesía na llingua'.pdf
Fonte: asturies.com
388.74 KB

Actividaes culturales na comarca del Parque Histórico del Navia

   El actividá comarcal "El Parque Histórico Fala" vai ofrecer, a partir del prósimo venres 10 d’abril, y durante os meses que ten por delantre el ano 2015, úa serie d’actividades culturales na comarca del Parque Histórico del Navia. El Parque Histórico Fala organiza a súa programación en tres llinias d’actuación: Conferencias, Charlas escolares y Esposicióis. El prósimo 10 d’abril a maestra y escritora Aurora Bermúdez Nava abre este programa d’actividades con úa charla escolar dirixida al alumnao matriculao en gallego-asturiano nel escola pública Jesús Álvarez Valdés de Llóngara (El Franco).

   A partir del venres 10 d’abril y durante os meses que ten por delantre el ano 2015, a Fundación Parque Histórico del Navia, en colaboración cos nove conceyos qu’intengran el sou territorio y os centros educativos públicos unde s’imparte el asignatura de gallego-asturiano, quer achegar al público en xeneral y al alumnao de gallego-asturiano en particular úa serie d’actividades qu’han ocuparse de temas ben interesantes ofrecidos en gallego-asturiano.

   A programación d’esta actividá compónse de tres partes diferenciadas, como son úa serie de Charlas escolares dirixidas al alumnao matriculao nel asignatura de gallego-asturiano nos centros educativos públicos da comarca, na que van participar diferentes ponentes del ámbito xeográfico unde s’asenta cadún d’estos centros educativos. Conferencias sobre diferentes cuestióis dirixidas al público en xeneral y ofrecidas por especialistas da comarca, que van completar a programación cultural ofrecida nos conceyos y, xa por último, organízanse nove Esposicióis d’obras lliterarias y outros materiales editaos en gallego-asturiano por entidades del sector público asturiano. Estas esposicióis van achegarse a diferentes equipamentos culturales dos conceyos durante os meses que duran as actividades El Parque Histórico Fala.

   El prósimo 10 d’abril a maestra y escritora Aurora Bermúdez Nava abre este programa d’actividades con úa charla escolar dirixida al alumnao matriculao en gallego-asturiano nel escola pública Jesús Álvarez Valdés de Llóngara (El Franco). El Parque Histórico Fala vai estender pollos conceyos de Bual, Cuaña, Eilao, El Franco, Grandas, Navia, Pezós, Tapia y Villayón as súas actividades hasta el mes de decembre de 2015.

   Un total de 9 Conferencias, 15 Charlas escolares, y 9 esposicióis formadas por 131 unidades de materiales editaos en gallego-asturiano son as cifras que resumen esta actividá que forma parte del Plan anual d’actividades pra 2015 del Oficina Cultural y Llingüística da Fundación Parque Histórico del Navia.                                      Fonte: asturnews.com

SUATEA presenta alegaciones a los currículos d'ESO y bachilleratu


Piden la paralización de l'aplicación de la LOMCE n'Asturies.
 Dende SUATEA vienen de presentar altriques énte'l nuevu currículu remitíu pola Conseyería a les organizaciones sindicales. En primer llugar, critiquen qu'esti nuevu plan quiera implantase de cara al cursu que vien, con un plazu de tiempu pa la organización nos centros educativos qu'al so paecer fae d'ello dalgo inviable.

Amás, señalen que mientres la Conseyera realiza declaraciones públiques escontra la LOMCE, aplica la mesma nel enseñu asturianu de mena estricta, y con un procedimientu que, dao lo apurao del mesmu, apurre unos plazos d'altriques y modificaciones bien curtios. A too ello amiesten que la ufierta plantegada va dificultar enforma la organización nos centros de secundaria, polo que lo consideren un nuevu mal facer de la Conseyería.

En cuantes a estayes concretes, critiquen duramente que la relixón vaya ser materia evaluable, fechu que consideren favoratible pal adoctrinamientu relixosu y un currículu contradictoriu, que va facer a los escolinos deprender una enseñanza acientífica que, tal como manifiesten, debería desapaecer de la educación pública.

En cuantes a la Llingua Asturiana y el Gallego-asturiano, SUATEA considera que la so situación nun se correspuende col cumplimientu de la Llei d'Usu y Promoción, faciendo escoyer a los escolinos na ESO ente una segunda llingua estranxera, o cualesquiera de les dos llingües propies del país.

Fonte: Infoasturies

26/3/15

El Gobiernu merca nuna puya un manuscritu del sieglu XVIII con testos n’asturianu y castellanu

Manuscrito poetas asturianos siglo XVIII

   ‘Manuscrito poetas asturianos (…) siglo XVIII’ ye’l nome de la coleición de testos “de gran importancia lliteraria y llingüística” qu’alquirió recién el Gobiernu d’Asturies nuna puya en Madrid. El so costu foi de 8.500 euros y el destín, la Biblioteca d’Asturies ‘Ramón Pérez de Ayala’.
   Según informa la Conseyería d’Educación, Cultura y Deporte, el volume integra “obres n’asturianu clásiques y conocíes, como ‘Fábula de Dido y Eneas’ y ‘L’ensalmador’, d’Antón de Marirreguera, o ‘La Judith’, de Juan González Villar”. Tamién inclúi delles composiciones poéticas y teatrales anónimes, dalgunes desconocíes, ente les que destaquen, pol so número, les de Francisco Bernardo de Quirós Benavides, “poeta mui emponderáu por Feijoo”. El manuscritu complétase con obres dedicaes a personaxes asturianos relevantes, como Xovellanos, Campomanes o Llano Ponte, “dalgunes rellacionaes cola Universidá y otres instituciones” del país, y con trés impresos “intercalaos de rareza grande”. Ún d’ellos paez ser inéditu n’instituciones públiques, mentes que de los otros dos namái se conocen ún o dos exemplares. Tolos testos foron escritos por manes distintes nel sieglu XVIII y encuadernaos de manera conxunta nel XIX.
   El manuscritu perteneció al bibliófilu arxentín José Ramón García Donell, que lu mercó en Madrid a finales del sieglu XIX. Hacia’l 1980 alquirióse en Buenos Aires, dende onde regresó a Castiella. La casa de puyes ‘El remate’ incluyólu nel so catálogu esti mes de marzu y informó d’ello a la Biblioteca d’Asturies ‘Ramón Pérez de Ayala’ y a otres instituciones del país. Dada la so relevancia, la conseyería treslladó al Ministeriu d’Educación, Cultura y Deporte’l so interés nel volume y ésta exerció’l so derechu de tantéu en nome del Gobiernu, alquiriéndolu pol preciu de salida de 8.500 euros. D’esta forma, ‘Manuscrito poetas asturianos (…) siglo XVIII’ torna a Asturies, “onde ensin dulda orixinóse". Fonte: asturies.com

El Real Uviéu trabaya nuna versión n'asturianu de la so web


El club carbayón ta trabayando en collaboración cola ALLA.
La nueva versión de la páxina web del Real Uviéu, amás de delles novedaes nel so diseñu y conteníos, va apurrir un bon avance pa la comunidá asturfalante: "El Real Uviéu trabaya en collaboración cola Academia de la Llingua Asturiana pa poder ufrir bien aína tolos nuesos conteníos n’asturianu". Asina anunciaben que dende'l club carbayón alcuéntrense desendolcando una versión n'asturianu de los sos conteníos web, trabayando a comuña cola ALLA pa facer realidá un nuevu avance pa la nuesa llingua na sociedá.

Fonte: Infoasturies

25/3/15

Estefanía Torres de Podemos xura como Eurodiputada en llingua asturiana nun xestu significativu
Xunta Daniel Ripa ya Iglesias
La nueva eurodiputada de Podemos, l'asturiana Estefanía Torres, va xurar güei n'asturianu'l so cargu pa sustituyir na Eurocámara al dirixente de Podemos Pablo Echenique, qu'arrenunció al escañu pa ser cabeza de llista nes eleiciones autonómiques del próximu 24 de mayu n'Aragón. El xestu yera bien acoyidu ayeri nes redes sociales onde l'asturianismu sigue desixendo un pronunciamientu sobro la oficialidá.

Según informó la formación política que llidera Pablo Iglesias, col que va compartir escañu en Bruxeles, pidió tar na Comisión d'Agricultura y Desenvolvimientu Rural y tamién na de Mediu Ambiente, Salú Pública y Seguridá Alimentaria. Coles mesmes, tamién va formar parte d'un intergrupo parllamentariu de Minoríes Llingüístiques «pa da-y voz a otra minoría escaecida como ye la llingua asturiana».

Estefanía Torres, que se va convertir asina al pie de Tania González na segunda eurodiputada asturiana de Podemos, comprometióse a cobrar el salariu mínimu belga, 1.502 euros al mes.
Estefanía Torres
La eurodiputada, politóloga y venceyada a Somos Asturies, aseguró ayeri que va tar nel Parllamentu «al serviciu de los de baxo, de les invisibles y los desanunciaos», y qu'espera contribuyir col so trabayu «a devolve-y el so poder llexítimu a los nuesos pueblos».

Fonte: Asturnews

Iniciativa pol Asturianu entrega diplomes a los alumnos de los VI Cursos d’Asturianu en Xixón nun actu con actuaciones musicales


 
L’Actu va incluyir actuaciones musicales y la entrega de diplomes

Iniciativa pol Asturianu, el Conceyu Universitariu pol Asturianu (CUPA) y l’Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) van entregar los diplomes acreitativos de los VI Cursos d’Asturianu en Xixón esti miércoles 25 de marzu a partir de les 19 hores, nel Salón d’Actos del Conseyu de la Mocedá de Xixón (Avenida Manuel Llaneza 68, baxu), cola participación de los más de 50 alumnos qu’ente presencial y a distancia participaron nos curso. Nel actu van dar llectura a dellos testos, xunto a miembros d’Iniciativa pol Asturianu, el CUPA y l’Academia de la Llingua Asturiana.
L’actu va sirvir tamién pa entregar los premios del concursu lliterariu entamáu estos díes por Iniciativa pol Asturianu en collaboración editoriales asturianes pa promocionar les lletres asturianes coincidiendo col Día Internacional de la Poesía.

Fonte: Asturnews

24/3/15

L'Academia amuesa la so "perxustificada alarma" pola situación de la enseñanza del asturianu nes estremaes estayes educatives


 
L’Academia de la Llingua Asturiana asoleyó esti día, nuna rueda de prensa, la so esmolición depués de venir siguiendo "con perxustificada alarma les noticies qu’estos caberos meses y díes arrodien la enseñanza de la Llingua Asturiana nes estremaes estayes educatives". L’Academia entiende que nel tresfondu de toa esta llamentable situación ta la testona realidá de que l’asturianu ye la única llingua del estáu español non oficial.
Les esmoliciones de l'Academia recueyen "la negativa del Ministeriu d’Educación a inxerir nel Decretu d’Especialidaes Docentes la posibilidá de que la materia «Llingua Asturiana» pudiere ser una de les especialidaes pal profesoráu d’Educación Primaria y Secundaria. Y ello magar cuente con una enmienda del propiu Conseyu Escolar del Estáu que reclama tal posibilidá. Esta negativa ye, lóxicamente, responsabilidá del Ministeriu, pero tamién de la Conseyería d’Educación y Cultura d’Asturies que nun fexo por negociar al máximu nivel les condiciones de la petición".
Pero eses esmoliciones tamién s'empobinen a "la inxustificable y allegal propuesta de la Conseyería d’Educación del Gobiernu d’Asturies p’allugar l’asignatura «Llingua Asturiana» dientro de la Educación Secundaria nunes condiciones d’optatividá –y competencia desigual– con 4 materies: Segunda Llingua Estranxera, Cultura Clásica, Aniciu a l’Actividá Entamadora y Empresarial y Materia Propuesta pol centru docente. Persabe’l Gobiernu d’Asturies qu’esto incumple dafechu l’artículu 10 de la Llei d’Usu del Asturianu, xustamente’l dedicáu al currículu, que diz: La escoyeta del estudiu o del emplegu del bable/asturianu como asignatura del currículu en nengún casu podrá servir de motivu de discriminación de los alumnos. Pa los que lo escueyan, el so aprendimientu o usu nun podrá torgar que reciban la mesma formación y conocimientos n’igualdá de condiciones que’l restu del alumnáu".
Pala Academia, "la risible ya insultante decisión, tamién de l’alministración educativa n’Asturies, de camentar que l’asturianu pue deprendese nel Bachilleratu rebaxando de 4 a 1 hora selmanal la so docencia nunes condiciones d’axuste, amás, práuticamente imposibles pal alumnáu".
L’Academia entiende que nel tresfondu de toa esta llamentable situación ta la testona realidá de que l’asturianu ye la única llingua del estáu español non oficial: "Esto nun almite duldes. De fechu, cuando’l Ministeriu refuga la especialidá pon como xida que l’asturianu nun ye oficial; y asina mesmo cuando la Conseyería nun ye a alcontrar el llugar qu’a la Llingua Asturiana-y correspondería nun currículu normal pa una comunidá billingüe, el problema, na práutica, vien a ser exautamente’l mesmu".
Y ye qu’equí, n’Asturies, "intenta facese daqué imposible, xurídica y socialmente: caltener una llingua y una cultura al marxe del marcu constitucional de referencia que ye la oficialización. Esti ye’l camín lóxicu que siguieron los gallegos, los vascos, los navarros, los catalanes, los baleares y los araneses". Lo que camienta la institución ye que "la hestoria de más de 3 décades amuesa que cualquier pasu llegal que represente un encontu oxetivu pal caltenimientu del asturianu como llingua de cultura n’Asturies esfrónase de contino escontra’l fechu de que l’idioma de los asturianos nun ye oficial. Y esto han sabelo los partíos políticos asitiaos n’Asturies, de mou qu’agora que tamos en plenu periodu pre-ellectoral tienen que ser conscientes de que si nun planteguen y negocien la co-oficialidá de la llingua asturiana tán condenándola conscientemente a la so desapaición. Yá nun valen más vueltes nin más ambigüedaes: o se ta cola llingua y la cultura d’Asturies o se ta por facela desapaecer".
En tou casu, la sociedá asturiana ha saber que l’Academia de la Llingua Asturiana "siempres tará alliniada con aquelles persones ya instituciones que defenden el derechu a usar l’asturianu n’igualdá de condiciones que’l restu de les llingües oficiales del Estáu".

Fonte: Asturnews

L'aniciu de l'antropoloxía n'Asturies y James W. Fernández


El Caderalgu americanu entama un clicu nel Muséu del Pueblu d'Asturies


Esti martes 24 de marzu, a les 19 hores, va entamar nel Muséu del Pueblu d'Asturies un programa de conferencies enforma interesante nel que van participar los tres primeros antropólogos que vinieron a estudiar Asturies y lo asturiano nos años 70. Esti ciclu de conferencies que lleva por títulu "L'aniciu de l'antropoloxía n'Asturies" va entamar col testimoniu autobiográficu de James W. Fernández, Caderalgu eméritu de la Universidá de Chicago que va entamar les conferencies cola entitulada "Una vida entre vidas. Etnografía y etnología en Asturias.
Depués de James W. Fernández va toca-y a la Caderalga d'Antropoloxía Social de la Universidá Complutense María Cátedra que falará'l martes 14 d'abril de "Los vaqueiros y yo. El ritual de paso de una joven antropóloga" y el ciclu va pesllalu'l tamién Caderalgu de la Complutense José Luis García nel martes 12 de mayu con "Cuarenta años d'Antrología Social en Asturias".
James W. Fernández, María Cátedra y José Luis García fueron los trés primeros antropólogos que vinieron a Asturies a faer trabayu de campu a principios de los años setenta del sieglu pasáu. El primeru venía d'una universidá norteamericana y los dos últimos de la Universidá Complutense de Madrid. Y agora piden-yos nel Muséu que cúntennos la so esperiencia y el so trabayu d'investigación naquellos años n'Asturies y los estudios que siguieron faciendo sobre los asturianos hasta'l día de güei.
El Muséu del Pueblu d’Asturies entama esti ciclu de conferencies cola collaboración de l'Asociación Asturiana d'Antropoloxía y Patrimoniu Etnolóxicu.

Fonte: Asturnews

23/3/15

El Quixote de la Cantabria


Por Vicente García Oliva
   Esti añu 2015 celébrase’l IV Centenariu de la edición de la segunda parte del Quijote, de don Miguel de Cervantes. Al rodiu d’él, vienen publicándose un balagar de llibros de toa mena, dende estudios y ensayos, hasta lliteratura infantil pa toles edaes. Poro, y debío a l’abundancia, nun quiero güei deteneme na inmortal obra cervantina, sinón recordar que, tiempu depués, allá pol 1792, publicóse una especie de “réplica” per parte de don Alonso Bernardo Ribero y Larrea, cura de Ontalvilla y despoblado Ontariego en el obispado de Segovia, como figura na portada de la primer edición, tituladaHistoria fabulosa del distinguido caballero don Pelayo Infanzón de la Vega, Quixote de la Cantabria. Nella, el personaxe qu’asonsaña a don Alonso de Quijano atiendi, como yá diximos, al nome de don Pelayo Infanzón de la Vega, y el so fiel escuderu, el Sancho Panza de turnu, va a recayer nun asturianu de nome Mateo de Palacio, natural d’esta tierra, y al que nun me gustaría paeceme. Asina nos lu presenta l’autor:
Era algo amulatado, grande de cabeza, cuerpo muy pequeño, tuerto de piernas y aseguran todos que era zurdo.
   Tamién lu define como de entendimiento reducido, crianza mala, anque, eso sí, nada malicioso. Nel Quixote de la Cantabria, esti asturianu que pinta d0n Alonso como medio fatu tien, como suel asoceder, xugoses ocurrencies qu’espresa siempres na llingua del so país, o seya, n’asturianu. Vamos ver, namás como exemplu, la primera vez que fala nel llibru: “¿Qué ye esto, señor mi amu, estamos aquí o en Flandes?  ¿Non hi da mala vergüenza llorar agora como si fuera un rapaz de catorce años? Home, ¿vusté non diz que sal de casa sólo por tirar la pierna? ¿Acasu va per isi mundu arriba a buscar fortuna, como van los fíos de los probes y tendrán que dir tamién los míos si se ven medrados a buscar un tíu cocheru que tienen en Sevilla? etc. etc.
   En fin, que bon centenariu a la obra cervantina pa lo que faigo un recuerdu d’esti otru Quixote que, anque vieyu, entovía nun lo ye tanto. Y comentar que, ente la Maritornes de la venta de Juan Palomeque, y esti Mateo de Palacio “tuerto de piernas”, la imaxen que damos los asturianos na lliteratura clásica nun ye mui prestosa. Cuido que dalgo tendremos meyorao ¿non?      
Fonte: Trabayu de campu.com/Vicente García Oliva

SUATEA denuncia que "la Conseyería d’Educación vuelve a degradar la presencia de la llingua asturiana nel sistema educativu"


Señalen que'l borraor del nuevu currículu d’educación secundaria p’Asturies "reduz la carga horaria y dexa l’asignatura nuna situación tovía más precaria". 

Los borraores de decretu pelos que se regula n’Asturies el currículu d’educación secundaria (ESO y Bachilleratu) tán suponiendo una nueva agresión a la presencia de la llingua asturiana y del gallego-asturiano nel sistema educativu asturianu. Al marxe de les valoraciones xenerales y les referentes a otres materies que merecen toos dos testos, que suponen l’aplicación n’Asturies d’una llei nefasta como la LOMCE, no que toca a la llingua asturiana rescampla que:

1)    La materia apaez somorguiada nuna montonera d’asignatures optatives, lo que torga la so escoyeta per parte del alumnáu.
2)    Oblígase al alumnáu que garre l’asignatura nos cursos superiores a tenela estudiao los anteriores. Teniendo en cuenta que la materia d’asturianu sufre constantemente, y hasta bien avanzáu’l cursu, que-y saquen alumnos pa otres materies, o que directamente nun se los dexe matriculase por tener que facer hores de refuerzu n’otres materies, topámonos con que podría dase la situación de qu’un alumnu o alumna pase los cuatro años de la ESO ensin poder cursar l’asignatura queriendo facelo toos ellos.
3)    En bachilleratu l’asignatura baxa de 4 hores selmanales a 1, y compite cola materia de Relixón. Nun fai falta desplicar la barbaridá pedagóxica que supón una asignatura, y amás en bachilleratu, de la que namás s’imparte una hora a la selmana.
4)    La permanencia de les ratio mínimes en bachilleratu supón otra torga más pa la pervivencia de la materia.

Nesi sentíu, SUATEA quier amosar el so esmolecimientu pola situación que s’abriría, d’aprobase esti decretu, tanto pal alumnáu como pal profesoráu que la imparte, que sigue ensin ver aprobada la especialidá docente, tan necesaria pa la so estabilidá y que supondría una meyora evidente de les sos condiciones y de les de la propia materia.

Por too ello, SUATEA convoca asamblea específica pal profesoráu de llingua asturiana pal miércoles 25 de marzu a les 17:30 nel IES Aramo, d’Uviéu. Y dao qu’esta situación de degradación de la materia ye compartida con otres, convócase tamién otra xeneral de profesoráu pal mesmu día y llugar a les 18:30.

Con una lexislatura a piques de rematar, la conseyera n’exerciciu, Ana González, paez querer despedise del sistema educativu asturianu dexando’l mesmu mal tastu que dexaron los sos antecesores no que toca a la llingua del país.
Fonte: Infoasturies 

22/3/15

Korrika traspasa las fronteras de Euskal Herria

O.A. No solo recorre los caminos de Euskal Herria, sino que se deja ver en tierras lejanas como China y Sudáfrica, así como en Grecia, Alemania y Cataluña.
Korrika se pasea por el mundo y es que la marcha reivindicativa por el euskera ha llegado este sábado a lugares tan remotos como Shanghai (China), Soweto (Sudáfrica) y ciudades europeas como Atenas, Berlín, Barcelona y Madrid.
Es la cuarta vez que la Euskal Etxea de Shanghai (China) ha organizado allí esta carrera en el que han participado alrededor de un centenar de personas. Ha partido desde el centro de la ciudad y ha finalizado en la zona industrial de Kunshan, polígono donde se sitúan las cooperativas de MCC. Ha sido un evento discreto ya que en China están prohibidas las actividades multitudinarias. Por eso, la Euskal Etxea ha organizado una carrera por turnos y con dos coches. Una vez en el polígono Kunshan, los euskaltzales de Shanghai han recorrido un kilómetro sin esconderse.
MAM-eko argazkia: korrika-china-shangai-eit_
Korrika en Shanghai. Foto: EiTB
Por otra parte, en la ciudad sudafricana de Soweto una veintena de trabajadores vascos que viven allí han corrido a favor del euskera. Se han reunido en el centro de la ciudad y junto a ellos han participado mexicanos, alemanes y vecinos de Soweto.
Korrika 2015, Hegoafrika, Sudafrica, Soweto
Korrika ha llegado a Soweto (Sudáfrica). Foto: Beñat Araukua Olaberria
Ya en Europa, los vascos también ha salido a la calle en la ciudad alemana de Berlín. Además, los participantes han informado sobre la iniciativa a los asistentes. A su finalización, han repartido talos, txistorra y sidra.
MAM-eko argazkia: korrika-berlin-eitb_
Korrika en Berlín. Foto: EiTB
En Grecia, celebrarán Korrika por vez primera. El martes por la tarde llegará a Tesalónica, pero antes este sábado recorrerá las calles de Atenas.
Más cerca, en Cataluña, la Euskal Etxea de Barcelona se ha sumado a la iniciativa. Decenas de vascos han recorrido las calles de la ciudad condal en un ambiente festivo. La Euskal Etxea había organizado toda una jornada festiva, pero la lluvia ha obligado a suspender alguno de esos actos.
MAM-eko argazkia: korrika-barcelona-eitb_
Korrika en Barcelona. Foto: EiTB
Fonte: EiTB