25/4/17

El català és una nosa?

Ara fa deu anys, em van convidar a inaugurar un congrés internacional de periodisme a la Universitat Capodistriana i Nacional d’Atenes, la principal universitat grega. Hi vam parlar gent de diversos països, tots en anglès, i el rector, que ho va fer de cap a peus en grec. Quan li vaig demanar com era que no havia fet servir l’anglès, em va dir que tenia l’obligació de recordar-nos l’existència de la llengua grega i de la cultura que vehicula. I que en un acte com aquell no podia ser que no se sentís el dring de la llengua que al final era la mare de les cultures d’Europa. No vaig trobar cap argument per a replicar-li.
Ahir vam publicar a VilaWeb un reportatge de Bel Zaballa que va causar un impacte notable. Explica que l’ús del català ha caigut en picat a les universitats de tot el país, però molt especialment a les del Principat. I retrata això que passa tantes vegades quan un jove alça la mà dient que ell no l’entén i la classe automàticament canvia de llengua. Fins i tot si és un de sol i fins i tot si s’ha previst de fer la classe en català, informació que es publica obligatòriament abans de començar el curs i que, per tant, l’estudiant que alça el dit sap perfectament.
No parle per parlar. Jo mateix vaig deixar de fer classes a la Universitat Pompeu Fabra. No per l’actitud dels alumnes, sinó per la de la universitat. Fa vint anys d’això. Em vaig trobar que en el màster en què participava, la gran majoria dels alumnes parlaven català, però n’hi havia uns quants que no. Em vaig oferir a fer-los mitja hora de classe prèvia a banda, perquè poguessen entendre la classe completa en català. I així ho vam fer. Els alumnes s’hi avingueren i a mi em semblava una solució amb trellat. Com que eren europeus, em vaig oferir a fer la classe en anglès perquè el seu castellà era d’un nivell ínfim. Vaig fer mans i mànegues per resoldre el problema sense que se’n ressentissen els drets dels alumnes catalanoparlants. Però arran de la pressió constant de la universitat perquè no fes la classe en català vaig renunciar-hi. Perquè vaig descobrir que a la facultat, simplement, no volien que fes la classe en català. Deien que això els creava un problema. D’imatge, em van arribar a dir.
I aquesta és la qüestió i aquest és el debat. Contra allò que diuen alguns, el problema no és si hem de respectar uns suposats drets dels castellanoparlants o dels estrangers. Si jo me’n vaig a Finlàndia i m’apunte a un curs que m’han informat –en el moment de la matrícula– que es fa en finès, no em puc considerar discriminat si es fa en finès. Perquè això és fer les coses que s’han emparaulat, actuar de la manera que hom espera. Fa anys la Generalitat va aconseguir que tots els cursos indicassen en quina llengua es feien perquè ningú no s’enganyàs ni pogués adduir indefensió. Però continua passant igual: la mà d’un jove que s’alça i que fa canviar la llengua de la classe. Ningú no pregunta mai pels drets dels alumnes catalanoparlants ni ningú no ha establert mecanismes de defensa d’aquests drets.
El debat ha anat passant per alt tots aquests anys, entre excuses i silencis intencionats. Com si no en volguéssem parlar. Hi ha estatístiques oficials que indiquen la caiguda de l’ús acadèmic del català i tots sabem que són mentida: cau molt més que no diuen. Ni el govern ni, encara menys, les universitats no tenen gens d’interès a reconèixer això que passa. I la resta callem.
Ací gairebé ningú no fa allò que va fer amb mi aquell rector grec: realçar allò que ens fa únics. És paradoxal, però l’augment de l’independentisme ha anat acompanyat d’un desinterès com més va més generalitzat pel paper de la llengua, com si ja no tingués importància. Totes les independències tenen preu i em fa l’efecte que el preu de la nostra serà el català, si no rectifiquem.
Perquè la qüestió no és, solament, aclarir si hi ha d’haver una llengua oficial o dues, o tres o cap. La discussió no és sobre legalitat ni tan sols sobre ús. La qüestió realment important és si nosaltres com a país, i per tant cadascú de vosaltres com a ciutadans, pensa que la llengua té un valor o si ens sembla que és més aviat una nosa. I sobretot, si la resposta és la primera, la qüestió és saber si estem disposats a ser coherents o no.
Fonte: Vilaweb.cat

El poemariu ‘El llibru nuevu’, de Xuan Bello, yá ta disponible nes llibreríes


Venti años depués de ‘Los caminos secretos’, Xuan Bello torna a espublizar un llibru de poesía. ‘El llibru nuevu’, editáu por Saltadera, yá ta disponible nes llibreríes del país con cincuenta poemes del escritor que va recibir el Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana.
El sábadu comenzó la distribución del esperáu llibru nuevu de poesía de Bello, que pese a nun dexar d’escribir esti xéneru lliterariu, namái espublizara en prosa nos venti años últimos. ‘Los caminos secretos’ (Serviciu de Publicaciones del Principáu d'Asturies), obra ganadora del II Premiu Xuan María Acebal de Poesía, correspondiente al añu 1996, ex aequo con ‘Les etimoloxíes del silenciu’ de Xulio Viejo, foi l’últimu poemariu qu’asoleyó’l de Paniceiros, cola esceición única de l’antoloxía billingüe ‘La vida perdida’ (Llibros del Pexe) nel 1999.
En ‘El llibru nuevu’, l’autor “esamina la propia esistencia dende una perspeutiva arriquecida que se mueve de lo personal a lo xeneracional y social. Constrúi d’esta manera un llibru políticu nel sentíu más esencial de la pallabra, un estudiu de la xeoloxía de la vida que nun dexa filón ensin remover, cola intelixencia y la maestría del que conoz bien el valor consolador y provocador de la pallabra por más qu’anuncie querer ‘salise de les pallabres’ pa usales como guía más que como conxuru. Bello algama nesti llibru los momentos más altos de la so obra poética, convertida agora nuna reflexón sobre la vida na que nada nun ye ayeno por más que too paeza estraño”, apunten dende Saltadera.
Fonte: Asturies.com

24/4/17

XIV Alcuentros de la mocedá cola llingua

El 25 d'abril, nel Muséu del Pueblu d'Asturies, va volver a celebrase esta xornada entamada pola Oficina de Normalización Llingüística de Xixón y dirixía al alumnáu que recibe clas d'asturianu nos IES de Xixón.
Nesta XIV xornada hai programaos una serie de talleres y xeres como creación gráfica, doblaxe, baille, rock, narración oral, rap, fotografía, cocina y audiovisuales. L'oxetivu ye que averar a los participantes al asturianu fuera del aula.
Cada grupu va realizar un taller (el que-yos correspuenda por sortéu), van participar en xuegos tradicionales asturianos y van concursar nun karaoke col cantar que yá se-yos apurrió nos entamos del cursu escolar.
Esti añu participen 11 IES y un colexu, colo que'l númberu de mozos y moces que van alcontrase nesta xornada ye bultable. 
Fonte: YeXixón.com

23/4/17

‘Lletres, femenín plural’, llema de la XXXVIII Selmana de les Lletres Asturianes


Del 27 d’abril al 9 de mayu van desendolcase les actividaes de la XXXVIII Selmana de les Lletres Asturianes, qu’esti añu lleva’l llema ‘Lletres, femenín plural’. Como novedá, van entamase visites guiaes n’asturianu a los centros históricos de Xixón y Uviéu.
Les autores en llingua asturiana y gallego-asturiano protagonicen esta edición de la Selmana de les Lletres Asturianes y la Conseyería d’Educación y Cultura dedica-yos numberoses actividaes. D’igual forma edita’l llibru ‘Escritores asturianes. Antoloxía de testos n’asturianu y gallego-asturiano’, que va presentase’l xueves 27 d’abril en Madrid, ciudá qu’acueye esti añu’l Día de les Lletres nel Esterior tomando’l relevu de Buenos Aires. Va ser na sede Centro Asturiano a les 20 hores.
N’Asturies, los actos van principiar el llunes 2 de mayu, a les 10 hores, coles visites escolares guiaes a la Xunta Xeneral, a les qu’esti añu van sumase rutes pelos cascos históricos de Xixón y Uviéu, tamién p’adultos. Nel casu de Cimavilla va ser el mesmu llunes, de 19.30 a 21 hores, mentes que’l percorríu pela capital del país va desendolcase’l martes.
Les persones interesaes en participar en cualesquier de les dos cites han d’acutar plaza nel teléfonu 985.10.67.41 o nel corréu lletrónicu splnormalizacion@asturias.org, yá qu’hai un tope máximu de visitantes.
‘Muyeres y lletres’
Ún de los actos centrales de la Selmana de les Lletres Asturianes va ser l’actividá ‘Muyeres y lletres’, un homenaxe a les escritores asturianes que va celebrase tamién el llunes, de magar les 19.30 hores, na Sala de Cámara del Auditoriu d’Uviéu. Ésta va consistir nuna llectura dramatizada de testos escritos por muyeres, cola participación de los actores Carla Loga y Ernesto González, que van tar acompañaos al pianu por Amparo Antuña, y un conciertu d’Anabel Santiago.
El xueves va inaugurase n’Avilés la V Feria del Llibru y Discu n’Asturianu, y el vienres va celebrase’l Día de les Lletres Asturianes, con actos escolares pela mañana. Otra manera, la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana va entamar nesta xornada, un añu más, la manifestación ‘L’asturianu, llingua oficial’, con salida de la Estación del Norte (Renfe) d’Uviéu a les 19.30 hores y final nel Teatru Campoamor, onde l’Academia de la Llingua Asturiana celebra’l so actu académicu.
Al igual que l’añu pasáu, la conseyería va allargar esta selmana dedicada a la nuesa lliteratura hasta’l martes con espectáculos musicales, teatrales, de danza o’l segundu concrusu de microrrellatos improvisaos ‘Entaína a escribir’.

Fonte: Asturies.com

22/4/17

Coleutivos de defensa de les llingües del Estáu francés reclamen los sos derechos a los candidatos eleutorales


Esti domingu van celebrase les eleiciones presidenciales en Francia. Los coleutivos de defensa de los idiomes d’esti Estáu pertenecientes a ELEN escribieron a los candidatos pa reclamar derechos llingüísticos, a esceición de Marine Le Pen, algamando respuesta d'Emmanuel Macron, Benoît Hamon y Philippe Poutou.
Según espliquen estos coleutivos de defensa del alsacianu, bretón, catalán, eusquera, occitanu, corsu, galó, champanés, borgoñón, santonxés, normandu, picardu y valón, el candidatu que más s’avera a les sos demandes ye Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste), que defende’l derechu de los pueblos a caltener y desarrollar les sos llingües de manera democrática, asina como contar coles sos propies instituciones, en referencia a la xunidá de Breizh. Mentes, Hamon (Parti Socialiste Français) y Macron (En Marche!) comprométense a ratificar la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries.
El restu de candidatos nun respondieron a la carta unviada por estes organizaciones, que tienen critiques especiales pa Françoise Fillon (Les Républicains), condenando los so comentarios imperialistes de despreciu a los pueblos que conformen l’Estáu francés. D’igual forma, amuésense contraries a les postures defendíes por Marine Le Pen (Front National) y Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) de salir de la Xunión Europea, dalgo que, opinen, diba a perxudicar a les llingües minoritaries del Estáu francés.
Fonte: Asturies.com

21/4/17

Naz en Nueva York la Celtiberian Heritage Society pa espardir la música asturiana n’Estaos Xuníos


Son yá dellos los años que les bandes de gaites asturianes tomen la Quinta Avenida de Nueva York pa participar nel desfile de San Patriciu. Esti añu, la Banda Gaites de Llacín arrasó na ciudá estaunidense, pero tamién dientro de les nuestres fronteres; el videu de la so actuación roza’l millón de visites en Youtube y tolos medios de comunicación reflexaron tan destacada presencia. Sicasí, estes actuaciones nun sedríen posibles ensin el sofitu d’estremaes persones y organizaciones. La recién fundada Celtiberian Heritage Society (Sociedá Herencia Celtibérica), naz, nesti sen, como un pegoyu pa la esportación de la música asturiana n’Estaos Xuníos.
“Los gastos de traer a les bandes de gaites son altos y les sociedaes españoles ayuden económicamente, pero non abondo. Asina que dellos collacios asturianos, gallegos y yo mesmu creemos Celtiberian Heritage Society pa dedicanos namás a esti llabor, desendolcar un meyor trabayu y da-y más valor a daqué tan importante que tien que continuar”. Estes palabres son de Bernardo Riveiro (Tui, 1945), gallegu asitáu en Nueva York dende va más de sesenta años. En 1971 fundó y presidió’l Centru Español de Queens, lleva más de seis años sofitando económicamente a que bandes asturianes desfilen per Manahattan y agora embárcase nesti nuevu proyeutu.
Too entamó cola so actividá cuando yera presidente del Centru Español de Queens. “Tenemos clases y banda de gaites gallega y asturiana, amás de grupu de baille. Organizamos nueches celtes y traximos a tocar a grupos como Luar na Lubre”, desplica Riveiro. El siguiente pasu que dio cuéntalo asina: “Siempre que veníen bandes les acompañábemos nos desfiles y nes actuaciones. La xente que los veía, decía ‘¡Qué maravilla!’, pero toos s’entrugaben d’ónde yeren. Ehí decatéme del gran fallu; que dempués de tantos gastos y esfuercios pa venir a Nueva York, la xente nun sabía d’ónde veníen. Entós falé coles bandes y colos responsables de traeles, y lo primero que fice foi da-yos pancartes col nome la so banda y la so procedencia, pa facer la so información más visible. Dempués entamé a sofitales con tresportes, agospios, xintes… Porque vi un potencial mui granible pa espardir ente millones d’americanos daqué non conocío d’España y que diba acullá del flamencu”.
“Dalgunos sectores de la sociedá española tovía faen de menos a la gaita, pero n’Estaos Uníos la gaita ye reina: ta presente n’actos oficiales, desfiles o entierros”. Riviero fala con emoción de la bona acoyida que tán teniendo les bandes asturianes n’Estaos Xuníos: “Cada vegada tenemos más invitaciones, esti añu tamién actuemos en dos contaos del Estáu de Nueva Jersey, pal que vien yá tamos convidaos al Estáu de Connecticut, y les invitaciones siguen aportando, anque llamentamos que quizá’l presupuestu nun nos va dexar espardinos más”.
Pa valtar coles dificultaes, Celtiberian Heritage Society entama un importante percorríu que nagua por “promover la cultura asturiana n’Estaos Xuníos y que’l camín de les bandes a Nueva York seya más cenciellu”. Riveiro describe dalgunes de les acciones más inmediates que planeen: “Producimos el discu de Slum Suit –grupu del gaiteru uviedín residente en Nueva York Carlos Casado-, tamos preparando una nueche celta pa mayu, con un poco suerte tendremos a una banda asturiana equí n’ochobre y siguimos sofitando a la banda gaites La Mecigaya de Nueva York”.
72 años, más de cuatro décades al llombu dinamizando actividaes culturales y a esti gallegu emigráu entá-y queda enerxía. Ilusionáu con Celtiberian Heritage Society, ye claro a la hora de falar de les sos motivaciones: “El mio patriotismu y el mio amor a la cultura asturiana, gallega, andaluza… Anque conozo a munchos patriotes que s’escaecen de too namás que-yos toquen el bolsu”. Col so particular mecenazgu y la xera de la so nueva organización, Bernardo Riveiro va siguir trabayando p’aportar la so semiente al mundu la gaita: “Traer a les bandes ye caro y nos lleva trabayu enforma, pero paga la pena”.
Fonte: Asturnews