30/11/12

La galería Texu acueye la entrega de los Premios Críticos de les Lletres Asturianes
Na Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, espliquen como se vieron "obligaos a convocar, de forma escepcional, y dempués de la negativa a facelo per parte de l’asociación d’Escritores d’Asturies, como n’otres ocasiones, los Premios Críticos de les Lletres Asturianes", que reconocen esti añu a cuatro categoríes: lliteratura infantil y xuvenil, narrativa, poesía y ensayu. L’actu d'entrega de premios sedrá na tarde de güei, vienres 30 de payares, a les 19:30 hores, na galería d’arte El Texu, asitiada na cai El Postigo Baxo 13, d’Uviéu. Ente los ganadores, Berta Piñán, Xabiergo Cayarga y Pablo Rodríguez Alonso.
  Fonte:  Asturnews.

Ana Cano reivindica la oficialidá énte les autoridaes asturianes y europees


DAMIÁN BARREIRO . UVIÉU
Ana Cano, presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), afirmó que la cooficialidá ye l’únicu camín que marca la llegalidá llingüística y autonómica del Estáu español. Cano pronunció estes palabres delantre d'Alejandro Calvo, viceconseyeru de Cultura; Ana Fueyo, directora xeneral de Política Llingüística: y Cristina Valdés, decana de la Facultá de Filosofía y Lletres; amás del director del Secretariáu de la Carta Europea pa les llingües rexonales y minoritaries del Conseyu d'Europa, Alexey Kozhemyakov, y el coordinador del Liet International, Onno Falkena.

La reivindicación d’Ana Cano producióse nel Salón d'Actos de la Biblioteca de la Facultá de Filosofía y Lletres de la Universidá d’Uviéu, onde participó nel ciclu de conferencies sobre Les llingües minoritaries n'Europa. La música y la cultura como elementu recuperador, qu'inaugura'l programa d'actos del Liet International 2012. La presidenta de l’ALLA intervieno con una ponencia sobre’l procesu de normativización y normalización del nuestru idioma.

Según afirmó Cano, pa qu’una llingua minoritaria y minorizada, «palabra que sorrayo», pueda sobrevivir, fai falta qu’esti idioma tea preparáu tecnicamente pa poder sirvir como ferramienta de comunicación en tolos ámbitos, «llabor onde l’ALLA fixo’l so trabayu»; amás de que la sociedá tien que tar preparada p’asumilu, «y nel casu asturianu los estudios sociollingüísticos asina lo demuestren». Por eso, recordó que más del 80% de los ciudadanos entienden activa o pasivamente l’asturianu.

Como puntu últimu, dixo que tien qu’haber un marcu llegal que dea seguranza a esa normalización pa que’l que quiera pueda vivir nel so idioma, «camín que n’Asturies namás pue pasar pola cooficialidá». Asina, añadió que si nun hai oficialidá va ser mui difícil que la nuestra llingua tenga futuru,«mesmamente con esi marcu llegal nun sé si va poder sobrevivir, pero d’otra manera ye complicao abondo».

Fonte: Les Noticies

Dia de les Llibreríes


Els escriptors consideren les llibreries "trinxeres davant de la incultura"


L'Associació Col·legial d'Escriptors (ACE) ha redactat un manifest a favor de la celebració del Dia de les Llibreries i dóna suport públicament al paper que tenen les llibreries com "finestres de llibertat i trinxeres davant de la incultura".

Antonio Gómez Rufo, en nom de l'ACE, ha declarat en aquest text que l'Associació "fa seu el Dia de les Llibreries". Un any més, se suma a la celebració i "reivindica aquestes llars pròximes on es pot conviure amb els llibres i la lectura, i on segueixen vigents els conceptes d''humanitat i llibertat".

"En temps de menyspreu a la Cultura per part de les institucions públiques i de consideració de la creació cultural com un element sobrant, és essencial no resignar-se i compartir amb els lectors la convicció que la llibertat sense cultura és pobresa, que una societat sense llibres és incompleta", assenyala Gómez Rufo.

"S'arremolinen les amenaces des de les institucions, les noves tecnologies, la crisi econòmica i la ceguesa dels responsables governamentals a la política cultural en general i al sector del Llibre en particular. Per això, ara mateix, les llibreries són trinxeres davant de la incultura. Allà on hi hagi oberta una llibreria no hi haurà misèria intel·lectual; allà on un llibreter aixequi el tancament del seu establiment per al refugi dels lectors la vida seguirà el seu curs", afegeix.

SEGONA CONVOCATÒRIA

Aquest divendres, 30 de novembre, es farà per segona vegada a tot Espanya El Dia de les Llibreries. Totes aquelles llibreries que estan afiliades a CEGAL (Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters) estaran obertes fins a les 22.00 hores, faran un 5% de descompte a totes les seves compres i s'ompliran d'activitats per als lectors: lectures, trobades amb autors i firmes d'exemplars, contacontes, col·loquis i activitats d'animació.

El Dia de les Llibreries és un esdeveniment festiu que se celebra anualment l'últim divendres del mes de novembre per donar a conèixer les llibreries espanyoles, la seva gran diversitat, els seus serveis i el seu dinamisme com a col·lectiu, així com també per recordar el paper que tenen els comerços de proximitat en el manteniment del teixit

Fonte: Europa Press

La Plataforma per la Llengua recull raons per viure en català


La Plataforma per la Llengua busca la participació ciutadana en una altra campanya de sensibilització en la qual proposa que es gravin vídeos casolans que argumentin les raons que té cadascú per parlar i viure en català. El principal objectiu, segons explica en un comunicat l'entitat, és “col·locar la situació de la llengua catalana en el debat públic i denunciar els continuats atacs que des de fa temps rep el català i que n'obstaculitzen el procés de normalització”.

Tots els vídeos, tant els que enviï la gent com els que els voluntaris de la Plataforma per la Llengua faran per recollir l'opinió de la gent anònima pel carrer, s'aplegaran al canal de Youtube de l'entitat (www.yotube.com/PlataformaxLlengua).

Uns vídeos que també es podran fer arribar a la Plataforma per la Llengua i compartir-los a través de apps.facebook.com/raonspelcatala. A més, s'ha creat l'etiqueta #RaonspelCatalà per difondre la campanya de denúncia a través de les xarxes socials.

Fonte: Avui

29/11/12

Les actividaes al rodiu del Liet International empiecen esti vienres.   Les actividaes al rodiu del Liet International van principiar el vienres con una conferencia n'Uviéu.


   El sábadu, a les 21.15 hores, va tener llugar na Llaboral el festival Liet International. Sicasí, les actividaes paraleles van principiar el vienres cola conferencia ‘Les llingües minoritaries n'Europa. La música y la cultura como elementu recuperador’.

   Ésta va tener llugar nel salón d’actos de la Biblioteca de la Facultá de Filosofía y Lletres de la Universidá d’Uviéu, a partir de les 10.15 hores, cola participación del direutor del Secretariáu de la Carta Europea pa les Llingües Minoritaries del Conseyu d'Europa, Alexey Kozhemyakov; el direutor de Gaelic Arts & Cultura y representante d’Alba nel concursu, Brian Ó hEadhra; la presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana, Ana María Cano; l’autor del llibru ‘Rock music in minority languages’ y investigador del friulanu, Marco Stolfo; y la direutora de Política Llingüística, Ana Fueyo. El primeru en tomar la pallabra va ser Kozhemyakov, pa falar de ‘La Carta Europea pa les Llingües Rexonales y Minoritaries 1992-2012. Venti años depués. Llogros y nuevos retos’, pa continuar el representante escocés, que va analizar el desarrollu de la cultura gaélica n’Alba. Pela so parte, Cano va tratar sobre la ‘Normativización y normalización de la llingua asturiana’ y Stolfo de les ‘Llingües que roncaroleen y músiques fuertes na Europa unida na diversidá’. Por último, Fueyo va esponer la ‘Evolución de la música n'asturianu nes últimes décades. Apoyu institucional y Liet International 2012’, pa depués zarrar l’actu Ó hEadhra con una actuación musical.

   Pela tarde, nel Valey Centru Cultural de Castrillón, ta previsto un conciertu de los representantes de Fryslân y Breizh nel Liet International, esto ye, Yldau y Lleuwen, de manera respeutiva, amás del propiu Ó hEadhra. Les actuaciones, que tienen entrada de baldre hasta completar l’aforu, van principiar a les 20.30 hores

   L’actividá del sábadu yá va centrase dafechu na Llaboral. A les 12.30 hores va proyeutase nel paraninfu el documental ‘Lingue in Musica’, que va ser presentáu pol so direutor, el friulanu Marco d’Agostini. Amás, les persones que s’averen a esta instalación xixonesa van poder disfrutar nel patiu, a partir de les 11 hores, de la V Copa Cantábrica de Liriu qu’enfrenta a les seleición d’Asturies d’esti deporte tradicional cola gallega de billarda. Hasta’l momentu, Galicia suma trés títulos d’esti tornéu por ún del nuesu país. Mentes, pela tarde, va tener llugar una conferencia-taller sobre’l proyeutu Hiahoka (18 hores), p’aprender eusquera mediante’l cantu.

   Once participantes: L’actu principal d’estes dos xornaes va ser, como nun podría d’otra mena, el Liet International, nel que van participar once artistes o bandes en representación de dellos territorios europeos con llingua propia. La llista de competidores ta compuesta por: Asturiana Mining Company (Asturies), col cantar ‘Si nun conoces Vaḷḷouta’; Claudia Crabuzza y Claudio Gabriel Sanna (L’Alguer); Jo No Kongnos (Friû); Enkore (Euskal Herria); Yldau (Fryslân); The Voodooeletric (Neddersassen/Saxonia Baxa); Lleuwen (Breizh); Ivan Belosludtsev & 4cp (Udmurt Elkun); Inger Karoline Gaup (Sami); Dopu Cena (Còrsica); y Brian Ó hEadhra (Alba). Tamién ta anunciada l’actuación de Dixebra, fuera de concursu, mientres el discutiniu del xuráu.

   Fonte:  Asturies.com

El PP refuga otra vegada l'usu de les llingües oficiales nel Senáu


El portavoz del PP nel Senáu, José Manuel Barreiro, volvió refugar l'usu de les llingües autonómiques nos Plenos del Senáu, qu'esixe'l recursu a la traducción simultánea al traviés de pinganillos, y añadió qu'espera qu'esti asuntu se debata dientro de la ponencia creada pa reformar les funciones de la Cámara. El portavoz esplicó que nun parllamentu nel que toos puen comunicase nuna mesma llingua «nun tien sentíu» que se deba que recurrir a «nengún otru preséu» pa entendese. Amás, refugó l'argumentu de qu'asina se defende meyor les llingües autonómiques, porque al so xuiciu, ye abondo con podeles emplear na Comisión Xeneral de Comunidaes Autónomes.

El Senáu reformó la llexislatura pasada'l so Reglamentu pa dexar a los parllamentarios emplegar el vascu, el catalán y el gallegu nel debate de les mociones nos Plenos. Esta novedá contó col votu en contra del PP, que sicasí nun utilizó la so mayoría absoluta actual pa dar marcha atrás. Hasta entós, estes llingües podíen emplease namás na Comisión Xeneral de Comunidaes Autónomes, na que puen participar amás representantes de los gobiernos autonómicos.

A Barreiro preguntáron-y pol votu en contra del PP a la propuesta presentada nel Congresu por UPyD pa eliminar l'usu de la traducción simultánea, que tien un costu reflexáu nos Presupuestos Xenerales. «El debate tien de dase nel Senáu y nel marcu d'esa ponencia de reforma», afirmó.

Fonte: Les Noticies

28/11/12

Liet International 2012: Dopu Cena trai un tema en corsu

         Dopu Cena trai un tema en corsu sobre la tresmisión de la cultura y la  llingua al Liet International

                                                                        Xixón 2012
Imaxe de la formación corsa

   Dopu Cena ye un colectivu de músicos multi-instrumentistes que tienen como oxetivu principal revalorizar toles espresiones musicales de la tradición oral corsa. El grupu tien trabayao bien d’años promocionando y difundiendo canciones de música de baille corsa en cursos, festivales y fiestes. Nel añu 2011 sacaron a un tiempu dos cedés dedicaos a la música tradicional corsa: d’ún d’ellos editáronse 10.000 copies pa repartir de baldre en toles escueles de Córcega. Actualmente trabayen n’otru álbum de canciones recién creaes por ellos. Vienen al Liet International de Xixón con Trasmetta.

   El corsu ye una llingua románica falada na islla de Córcega (Francia) y nel norte de Cerdeña (Italia). Comúnmente la llingüística allúgala como una variante del dialeutu toscanu italianu. Tien unos 150.000 falantes. Va dos años, la televisión francesa unvió un cantar en corsu al Festival d’Eurovisión, col tenor mozu Amaury Vassili.

   Torna de la lletra del cantar al asturianu:

TRESMITIR

Lletra: Jean Michel Weber
Música: Michel Solinas

Tresmitite que la muerte nun va poder.
A ti, que nun sabes nada.
A ti, que pienses que la vida
ye un fluir infinitu
de mercar y vender,
de saber ensin comprender.

Tresmitite'l mio arguyu
de nacer nesti llugar sagráu,
que te va dar la brenga
pa ganar el pan de cada día.
Porque esta ye la única promesa
d'esta peña en mediu la mar.

Tresmitite una llingua
 una forma de vida
onde se tien al pie la familia,
ensin facer nunca promeses falses
porque la palabra dada
nun pue volvese atrás.

Tresmitite, si tu quies,
les llaves del paraísu,
fechu de montes y sol,
de besos y rises,
pero qu'en tiempu de traición
vuélvese un infiernu de dolores.

Fonte:  Asturnews.

IU propón la oficialidá del aragonés. ¿Y l'asturianu?


IU propón la oficialidá del aragonés al traviés d'una enmienda a la Llei de Llingües

DAMIÁN BARREIRO . UVIÉU -
IU d'Aragón, que refuga la reforma de la Llei de Llingües presentada pol Gobiernu autonómicu, propón un proyectu alternativu de Llei de defensa, fomentu y enseñanza de les llingües propies d'Aragón y na qu'apuesta pola cooficialidá de los tres llingües nes zona d'Aragón onde se falen y la posibilidá de dirixise a les instituciones públiques en cualquier d'elles: aragonés, catalán y castellán. Amás, nel testu rexistráu pola formación política, tamién proponen que la enseñanza de les llingües aragoneses sía obligatoria «pa garantizar la so supervivencia».


L'escritor aragonés, Anchel Conte, y el portavoz d'IU d'Aragón nes Cortes, Adolfo Barrena, esplicaron esti 26 de payares en rueda de prensa la enmienda a la totalidá que presentó'l so Grupu Parllamentariu al proyectu de Llei de Llingües d'Aragón del Gobiernu autonómicu, formáu por PP y PAR. Asina, afirmen que quieren tratar d'«evitar la muerte» del aragonés y acabar col «anticatalanismu» del Gobiernu autonómicu. Los dos afirmaron que'l Gobiernu autonómicu presentó un Proyectu de Llei «col que queden tovía peor que la llei aprobada poles Cortes nel 2009 y a la qu'IU votó en contra».

«La llei presentada por PP y PAR incumple l'artículu 7 del Estatutu d'Autonomía, que emplaza a les Cortes d'Aragón a fomentar la cooficialidá, y niega el derechu de los aragoneses a tener la so llingua propia», denunció Conte p'añadir que «tampoco nun recueye la obligatoriedá de la enseñanza del aragonés nos centros educativos, lo que va traer la destrucción y la muerte d'esta llingua, una de les llingües minoritaries más amenaciaes de toa Europa».

Pal escritor aragonés, «una de les razones poles que la Llei del PP y PAR nun inclúi la cooficialidá de les llingües aragoneses ye'l anticatalinismu qu'hai en dellos partíos de derecha y tamién d'esquierdes». Al so xuiciu, «si nun se falara catalán n'Aragón, l'aragonés sería yá cooficial ensin nengún problema, pero hai un anticatalanismu que ye la causa de que nun se reconozan les llingües: o se reconocen los dos o nun se reconocen nenguna, colo que s'optó por nenguna». Nesti sentíu, Conte considera qu'esto se debe al erru cometíu por dellos políticos de llindar les llingües a los territorios, «nel sitiu de venceyales a los derechos de los ciudadanos».

P'Adolfo Barrena, la llei presentada pol Gobiernu pa derogar la vixente ye un intentu claru de tarazar otru derechu más de los ciudadanos, «amás de ser cobarde por tar fundada en complexos d'identidá». Sobre'l testu rexistráu por IU, esplicó que planteen la posibilidá de recuperar la tutela xudicial, recoyida na actual llei, pero non na presentada pol Gobiernu, «pa que cualquier ciudadanu, que viera refugáu'l so derechu a espresase na llingua qu'escueya, pueda denunciar el casu nos xulgaos”.

Fonte: Les Noticies

27/11/12

Les organizaciones llíngüistiques de Lleón recuerden al gobiernu autonómicu la falta de proteición denunciada por Europa

Organizaciones llingüístiques de Lleón recuerden al gobiernu autonómicu la falta de proteición denunciada por EuropaLes asociaciones en defensa de la llingua asturiana en Lleón, o lleonés, Faceira, Furmientu, El Teixu, La Caleya y Documentación y Estudiu d'El Rebollar denuncien que la Xunta de Castiella y Lleón "mintió al Conseyu d'Europa sobre la proteición del lleonés". Amás, "el gobiernu autonómicu nun asistió al Comité d'Espertos designáu p'analizar el cumplimientu de la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries n'España", recuerden.

El Conseyu d'Europa acaba de facer públicu'l tercer informe periódicu pal estáu sobre l'aplicación de la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries, tratáu internacional ratificáu por España en 2001 que pretende la protección de les llingües rexonales o minoritaries europees. Dende la reforma del Estatutu d'Autonomía de Castiella y Lleón de 2007, pola que'l lleonés algamó l'estatus de llingua protexida de conformidá col so artículu 5.2, dichu tratáu ampara tamién a esti idioma, y, arriendes d'ello, el Conseyu d'Europa tamién valoró nesti últimu informe'l nivel de cumplimientu de la Carta pol gobiernu autonómicu de Castiella y Lleón en rellación col lleonés, reconociendo nel mesmu informe la xunidá llingüística ente asturianu y lleonés.

Na información facilitada en 2010 pola Comunidá de Castiella y Lleón al Conseyu d'Europa, el gobiernu autonómicu "mintió repitíes vegaes al afirmar que se taben realizando actuaciones pa la proteición y fomentu del lleonés, lo que nun ye cierto tal que se constata nel informe del Conseyu d'Europa", espliquen les organizaciones firmantes d'esta quexa. El gobiernu de la Xunta señaló amás que "diches actuaciones fueren desenvueltes dende l'alministración autonómica pola Dirección Xeneral de Promoción ya Instituciones Culturales, al traviés del Institutu Castellanu y Lleonés de la Llingua", cuando según recuerden "esta Direición Xeneral nunca s'ocupó de promocionar el lleonés, función que nin siquier ta ente les sos competencies, y l'Institutu Castellanu y Lleonés de la Llingua ye una simple fundación privada, non un órganu alministrativu, dedicada espresamente a la promoción del español".

Amás, añaden que se da la circunstancia de que la Xunta de Castiella y Lleón "nunca nun desenrrolló programa dalgunu pal fomentu del lleonés, nin destinó nunca partíes presupuestaries que dean cumplimientu al mandatu estatutariu de proteición y regulación del lleonés, a diferencia de lo qu'asocede coles llingües gallega y vasca en Castiella y Lleón.

En 2011 la Secretaría pa la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries del Conseyu d'Europa solicitó información adicional a la Xunta de Castiella y Lleón interesándose amás sobre cuál yera l'organismu alministrativu que s'ocupaba en dicha comunidá de la proteición del lleonés, ensin recibir contestación dalguna. Coles mesmes, convocó a una representación de l'alministración autonómica a una xunta col Comité d'Espertos encargáu d'analizar l'aplicación d'esti tratáu internacional a les llingües rexonales o minoritaries d'España, xunta prevista pal 7 de xunetu de 2011 nel llar de la Comisión y del Parllamentu de la Xunión Europea en Madrid a la que nun allegó nengún representante de l'Alministración Castiella y Lleón, siendo la única comunidá de les convocaes que refugó dicha cita.

Nel informe aludíu, el Conseyu d'Europa encamienta a l'Alministración de Castiella y Lleón "actuaciones decidíes pa protexer al lleonés, y solicita a esta comunidá autónoma qu'informe espresamente sobre les midíes adoptaes nel próximu informe periódicu".

Coles mesmes, les organizaciones llingüístiques de Lleón recuerden nel so comunicación "que la simple reconocencia del lleonés nel Estatutu d'Autonomía nun ye abondo pa la so promoción y proteición, y que se precisen midíes concretes y práctiques pa facilitar y promover l'usu del lleonés na vida pública". El lleonés, sigue l'informe, nun s'enseña nel sistema educativu nin ye emplegáu pola Alministración, polo que'l Comité d'Espertos que lu suscribe anima a les autoridaes "a tomar midíes pa ufiertar el lleonés como una parte integral del plan d'estudios, siquier como una asignatura, y con calter preferente naquelles zones onde se fala".

L'informe conclúi señalando que'l lleonés conforma una unidá col asturianu y col mirandés, y que, anque esta llingua ta reconocida nel Estatutu de Castiella y Lleón de 2007, les autoridaes autonómiques nun adoptaron hasta la fecha la regulación oportuna pa la so protección y promoción, nin se desenvolvieron midíes práctiques relevantes pa protexer esta llingua. Nesti enllaz puede completase íntegru (n'inglés) el tercer informe periódicu pa España sobre l'aplicación de la Carta Europea de les Llingües Rexonales o Minoritaries del Conseyu d'Europa: Los parágrafos que traten sobre'l lleonés son los siguientes: 63,123, 124, 142, 143, 175, 176, 206, 212 225, 228; y la conclusión y propuesta d'encamientu referíu al lleonés identificar cola lletra Q. Subscriben esta nota les siguientes asociaciones en defensa de la llingua lleonesa: Faceira (Lleón), Furmientu (Zamora), El Teixu (Asturies, Lleón, Zamora y Bragança), La Caleya (Lleón) y Documentación y Estudiu d'El Rebollar (Salamanca).

Fonte: Asturnews.

Campaña Klik euskaraz pa la conocencia de les ferramientes de la Rede n'eusquera

Se inicia la campaña Klik euskaraz para dar a conocer las herramientas de Red en euskera

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha la campaña 'Klik euskaraz' para dar a conocer las herramientas en euskera de las que dispone el propio Ejecutivo y otras instituciones.

La Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco recoge en la página www.euskara.euskadi.net
todas las herramientas para trabajar en euskera.

Aunque algunas pertenezcan a otras instituciones u organizaciones, la Viceconsejería de Política Lingüística ha desempeñado la tarea de recoger y ofrecer de una forma ordenada toda esa información. Todas esos instrumentos se darán a conocer en una campaña que inicia este lunes la Viceconsejería y que culminará el próximo día 2 de diciembre. Todas esas herramientas posibilitan trabajar, escribir, navegar, jugar o disfrutar en euskera. Se pueden conseguir y utilizar de una manera sencilla y, además, son gratuitas.

No obstante, el Gobierno vasco ha reconocido que muchas veces los usuarios no conocen esos recursos, y aunque las conozcan no saben qué hacer para consultarlas. Con el objetivo de poner al alcance de toda la ciudadanía dichas herramientas el Gobierno Vasco ha iniciado la campaña 'Klik euskaraz'.

De esta manera, desde hoy día 26 de noviembre y hasta el 2 de diciembre se insertarán banners con el lema Klik euskaraz en once medios de comunicación: Goiena, Sustatu, Argia, Gaztezulo, Eta Kitto, Zuzeu, Euskalkultura, Uztarria, Kronika, Aiaraldea e Hirinet. Esta campaña está dirigida principalmente al público euskaldun, pero las herramientas de Red en euskera también son muy útiles para los estudiantes del euskera.

Además, en las administraciones públicas se repartirán 1.500 soportes para poner en la mesa: en una de las caras hace referencia a la campaña 'Klik euskaraz', y en la otra lleva el lema 'Nahi baduzu', nirekin euskaraz, por lo que ofrece la posibilidad de utilizarlo a gusto del usuario.

También se han repartido 16.500 trípticos en bibliotecas, ayuntamientos, euskaltegis, universidades, hospitales y centros de salud de Euskadi.

Fonte: Europa Press

26/11/12

El TC aceuta’l recursu escontra la rebaxa del catalán de desixencia a méritu en BalearesLa reforma contradice el Estatuto de Autonomía y la "normalización lingüística progresiva de la lengua catalana", según los socialistas


MARISA GOÑI / Palma

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la ley de la Función Pública del Govern de José Ramón Bauzá en Baleares que rebaja el catalán de exigencia a mérito en el acceso a la administración pública en las islas. Según el escrito remitido a las partes, la decisión se adoptó en el pleno del TC del pasado 13 de noviembre y se establece un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Los socialistas han expresado su "satisfacción" por la aceptación a trámite y esperan "que el Parlamento y su presidente se posicionen a favor del recurso”.

"La legalidad, los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las islas Baleares y el consenso que hace más de 25 años teníamos en materia lingüística se ha roto con la llegada del Govern Bauzá", ha declarado la diputada socialista, Pilar Costa, para quien la reforma "es una estocada en el proceso normalizador ya que se opta preferentemente por la lengua castellana en detrimento de la mínima consideración que exige la lengua propia y oficial de la Comunidad Autónoma".

El pasado octubre, un grupo de 50 senadores del PSOE encabezados por el expresidente balear y miembro de la Cámara Alta, Francesc Antich, registraron un recurso contra la rebaja del catalán en el acceso a la Función Pública en Baleares que sacó a la calle a 50.000 personas en Palma y recibió más de 12.000 alegaciones. A juicio de los socialistas, la reforma "contradice los imperativos de normalización lingüística progresiva de la lengua catalana", al "desprotegerla en el ámbito administrativo y de la Función Pública en la medida en que abre la vía para que el catalán sea una lengua subordinada y prácticamente innecesaria".

También contradice el Estatuto de Autonomía que "reconoce al catalán la condición de lengua propia i oficial" e "invade competencias de los Consells --ejecutivos de cada isla-- y de los ayuntamientos". Desde el Ejecutivo de Bauzá, se alega que "la lengua no debe ser un obstáculo para el acceso de los mejores a la Administración", en alusión exclusivamente al catalán.

Fonte: El Periódico

25/11/12

O TSXG invalida a pregunta aos pais para determinar a lingua materna en Educación Infantil


Tamén anula o artigo que permite ao alumnado empregar a lingua oficial da súa preferencia nas comunicacións oral e escrita

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia invalidou o artigo da norma 79/2010, máis coñecida como decreto do plurilingüismo, que establece que a lingua materna predominante do alumnado en Educación Infantil será determinada polo centro educativo de acordo co resultado dunha pregunta que se efectuará os pais, nais, ou titores legais.

Segundo recolle o texto da sentenza, ao que tivo acceso Europa Press, o TSXG decidiu "estimar parcialmente" o recurso presentado por A Mesa pola Normalización Lingüística contra o decreto do plurilingüismo e anular os artigos 5.2 e 12.3 por ser "contrarios a dereito".

O artigo 5.2 establece que a lingua materna predominante do alumnado será determinada polo centro educativo de acordo co resultado dunha pregunta que se efectuará os pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumno/a antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do seu fillo ou filla.

En concreto o TSXG recorda que os poderes públicos "teñen encomendada a programación xeral do ensino" da potestade dos cales a Administración "non pode abdicar, sometendo a votación un aspecto tan fundamental como a lingua a empregar na etapa de educación infantil".

Neste sentido, sinala a Lei de Normalización Lingüística dedícalle especialmente o artigo 13.1 establecendo que "os nenos teñen dereito a recibir o seu primeiro ensino na súa lingua materna", encomendando o Goberno galego á adopción das medidas necesarias "para facer efectivo ese dereito, sen posibilidade de intermediación ningunha dos familiares".

"Non cabe dúbida de que a devandita abdicación da potestade de ordenación xeral do ensino ten lugar cando se establece que o profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado, reputando decisivo para determinala o resultado dunha pregunta que se lles efectuará aos pais, nais, titores ou representantes legais dos alumnos antes do comezo do curso".

Así mesmo, sinala que a LO 2/2006 sitúa a sede da participación e corresponsabilidade das familias en ao educación dos seus fillos nos centros educativos, garantindo e establecendo mediante o mecanismo de participación a súa participación nos órganos de goberno destes.

"Mais isto non pode dar pé a que a consulta aos familiares dos alumnos determine, con carácter vinculante, a lingua que se empregará na aula".

USO DA LINGUA NA AULA
Pola súa banda, o artigo 12.3 establece que "en todas as áreas, materias ou módulos" o alumnado "poderá utilizar nas manifestacións oral e escrita a lingua oficial da súa preferencia", aínda que se buscará que "utilice a lingua" na que se imparte a materia.

O TSXG considera que dende o momento en que, segundo a LNL e a doutrina do Tribunal Constitucional, a lingua galega será con carácter xeral o vehículo de comunicación no ensino non universitario, o mencionado artigo "é ilegal", ao deixar liberdade ao alumno a utilizar unha lingua diferente á que se imparta na materia.

Así mesmo, e aínda que o artigo 12.3 engade que se buscará a coincidencia entre a lingua de uso do alumno e a da materia ou módulo, esta afirmación "nada garante de cara a que finalmente se logre, porque aquela expresión non é imperativa, senón meramente indicativa ou de tendencia". "O que se traduce na incoherencia interna do precepto".

Por outra parte, tanto a doutrina do Tribunal Supremo como ao do TC móstranse "contrarias" a que a lingua do ensino estea condicionada pola liberdade de opción dos interesados, polo que "non resulta lóxico que se outorgue a devandita liberdade ao alumnado".

Outro argumento que conduce á "ilegalidade" do artigo é que "resulta contrario ao fomento do uso progresivo do galego no ensino que, como mandato imperativo, se contén no artigo 12.3 da LNL".

"Non facilita a adquisición da destreza esixida ao alumno na lingua propia desta Comunidade Autónoma dende o momento en que se lle permite que non fale ou escriba na lingua galega cando é esta ao propia da área, materia ou módulo".

A MESA
En declaracións a Europa Press o presidente de A Mesa, Carlos Callón, destacou que a sentenza é "contundente" e "tomba a consulta as familias", xa que a Consellería de Educación "non pode abdicar das súas responsabilidades" e a elección de lingua do ensino non lle corresponde aos pais. "O galego terá que regresar á educación infantil", proclama.

Fonte: Europa Press

24/11/12

Los Jo No Kognos la voz del friulanu nel festival Liet International

Los Jo No Kognos sedrán la voz del friulanu nel festival Liet International

Imaxe del grupu friulanu.

Los Jo No Kognos son una banda de folk rock en llingua friulana, caracterizada por sonoridaes rítmiques dacuando melódiques. Les sos lletres tratan d'amistá, marxinación, amor y odiu. El grupu, compuestu por Luca D'Angela (voz y guitarra), Simone Mariotti (guitarra), Mauro Pontisso (baxu), Luca Morassutti (percusión) y Stefano Locatelli (batería), forma parte del sellu independiente Musiche Furlane Fuarte. Nel 2002 ganaron los premios Friul y depués foron nominaos a los premios Tor. Grabaron dos álbumes, Liendis y Discolcj, y producieron dellos vídeos musicales, amás de tocar per tola rexón. Con Mai mai esperen llevar el premiu pa la so llingua.

Asturnew sigue asina col repás a los participantes del Liet International, el conocíu como Eurovisión de les llingües minorizaes, qu’esti añu llega a Asturies. Ye la primer vegada nos diez años del festival en qu’esti va celebrase na Península.

La llingua friulana ye un idioma románicu, familia directa del romanche y el lladinu, que se falen nos Alpes centrales. Fálase en Friuli, rexón italiana asitiada na frontera noroeste d’esti estáu européu. Ta regulada pol Osservatori Regjonâl de Lenghe e de Culture Furlanis y reconocíu pol estáu italianu como llingua oficial, anque de forma mui parcial, dende 1999. Cunta con 720.000 falantes.

Esta ye la torna al asturianu del cantar:

NUNCA NUNCA

Lletra: Luca D'Angela.      Música: Luca D'Angela

Nunca, nunca te sintieres asina,
nunca, nunca, dime la verdá.
Vamos, vamos, una lluz va rellumar
perriba los años
perriba l'home que pensabes que yeres
o perriba de lo queda d'él.
Ai, ai, pue dicime daquién
si namás los llocos piensen como yo.
Nunca, nunca, naide va cuspir
perriba los años
perriba l'home que pensabes que yeres
o perriba de lo queda d'él,
la felicidá nunca vien a escontrate,
la felicidá fuxe.
Nunca, nunca me sintiera asina,
nunca, nunca, esa ye la verdá.
Vamos, vamos, una lluz va rellumar
perriba los años
perriba l'home que pensabes que yeres
o perriba de lo queda d'él,
la felicidá nunca vien a escontrate,
la felicidá fuxe.

Fonte:  Asturnews.

Cuartu festival européu de cine en llingües minoritaries en FrisiaL'asociación cultural Foriining Friisk entama esta fin de selmana'l IV Festival de Cine de les Minoritaries Europees. Los actos van cellebrase nel Cinema Centre Husum, na rexón norte de Frisia.

Nel festival, qu'entamó esti xueves 22, van participar cuatro películes rodaes nuna llingua minoritaria europea: la frisia Merke blues (Espaciu pal blues), la vasca Urteberri on, Amona! (¡Prestosu añu nuevu, güelina!), la romaní Cigan (Xitanu) y la feroesa Kunsten at græde i kor (L'arte de llorar).

El certame va acabar con una celebración de gala onde va entregase'l Premiu de Cine Européu Minoritariu. Nel actu van poder vese escenes de toles películes, xunto a discursos de los direutores, actores y organizadores.

Fonte: Les Noticies

23/11/12

Pablo Rodríguez Alonso algama’l Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na estaya d’ensayu


Pablo Rodríguez Alonso algama’l Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na estaya d’ensayu


por Pablo R. Guardado
L’historiador Pablo Rodríguez Alonso consiguió’l Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na categoría d’ensayu pol so estudiu sobre’l discursu del diariu Voluntad. La XDLA entama esti gallardón pola ausencia del idioma nos Premios de la Crítica.

'De totalitarios a «demócrates». Franquismu, fascismu y nazismu na II Guerra Mundial al traviés del diariu xixonés Voluntad’ ye’l nome del ensayu que convenció al xuráu conformáu por Rafael R. Valdés, Antón García y Xuan Xosé Sánchez Vicente, que falló por unanimidá a favor de la investigación del xixonés “pola so contribución a los estudios históricos, de la que destacaron el rigor nel tratamientu de la información y el so bon facer metodolóxicu, abordando cuestiones históriques internacionales al traviés del estudiu de lo local”. Nesti trabayu –ganador tamién del XII Premiu d’investigación histórica Rosario de Acuñal’– l’autor fai un repás al discursu ellaboráu dende Voluntad, mediu d’espresión oficial del falanxismu xixonés, un periódicu que va ser la voz de los vencedores de la Guerra Civil y nel que los mensaxes de venganza contra los vencíos, d’emponderamientu del totalitarismu nazi y fascista y de denuncia de la democracia y les llibertaes van ser una constante. Sicasí, como conseña’l llibru, esi discursu va dir cambiando a medida que l’escenariu internacional, marcáu pola Segunda Guerra Mundial, vaya averándose a la derrota final d’Alemaña, Italia y Xapón. El llibru ta espublizáu por Zahorí Ediciones.

Rodríguez Alonso (Xixón, 1979) recibió con satisfaición la noticia del fallu d’esti premiu dende’l so domiciliu en Breizh, onde reside por motivos de trabayu. Nun mensaxe na rede social Facebook, quixo dar les gracies “al xuráu del premiu que tuvo a bien valorar esti trabayu; un xuráu formáu amás por trés persones que tanto fixeron, faen y toi seguru van facer pola cultura del país”, y a la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana“ por entamar estos premios y por siguir lluchando depués de tantos años pol futuru del idioma”. El coleutivu cívicu convoca estos gallardones, de manera esceicional, como respuesta a l’ausencia de la llingua asturiana nos XIII Premios de la Crítica de l’Asociación d’Escritores d’Asturies. De momento, a falta de conocer el ganador na estaya de narrativa, Berta Piñán llevóse’l de lliteratura infantil y xuvenil y Xabiero Cayarga, el de poesía. L’actu d’entrega de los premios va tener llugar el 30 de payares, a les 19.30 hores, na galería d’arte uviedina El Texu. Tres el mesmu, va convidase a los presentes a Vinu de Calidá de Cangas Ḷḷumes y a quesu Afuega’l pitu Cá Sanchu.

Fonte: Asturies.com

22/11/12

Ana Cano va falar de «La Universidá d’Uviéu y la llingua asturiana» en Ciañu


Esti xueves 22, a les 20.00 hores, la Casa los Alberti de Ciañu va recibir a la doctora en filoloxía románica y presidenta de l’Academia de la Llingua Asturiana Ana María Cano González, que va ufrir una charra sobre la Universidá d’Uviéu y la llingua asturiana. L'actu enmárcase dientro de les III Xornaes Culturales De Castilletes y Carbón, qu’entamen la Fundación Nuberu y el Conceyu de Llangréu.

Trátase de la tercer edición d’una actividá de dinamización cultural qu’estes dos entidaes ponen en marcha como consecuencia del conveniu de collaboración firmáu ente elles. Esti xueves tamién va valir pa presentar la esposición Nuberu 30 años, yá llovió que, yá de forma permanente, va ponese tamién na Casa los Alberti de Ciañu.


De Castilletes y carbón, son unes xornaes culturales que xiren alredor de les interrellaciones ente mina, música, lliteratura, economía o gastronomía que vienen desenvolviéndose los xueves d’esti mes de payares en Ciañu y van rematar col recital lliterariu Compañeru dame tira que, con guión y dirección de Chechu García, van poner los escritores Manuel Asur, Xurde Álvarez, Pablo Texón, Lurdes Álvarez, Henrique Facuriella, Xosé Ramón Martín Ardines y Roberto Corte. Va ponese’l ramu a estes xornaes con un conciertu de Nuberu nel Teatru L’Entregu’l 4 d’avientu, día de Santa Bárbara, patrona de la minería.

Fonte: Les Noticies

Cursín d'asturianu en Villaviciosa


“Curso de Iniciación a la Lengua Asturiana (Cursín d’asturianu)".

Oferta formativa desde el Ateneo Obrero de Villaviciosa, el “Curso de Iniciación a la Lengua Asturiana. Horariu: Martes y Xueves de 19 a 20:30 hores El Ateneo, fiel al compromiso con la cultura y la lengua asturiana, quiere contribuir a potenciar estos valores con la puesta en marcha de este nuevo curso. La tradición asturianista del Ateneo se consolidó con la apuesta inequívoca y el tesón de algunos socios y directivos de esta Sociedad, como Mundo Collada o Lluis Portal, a los que queremos agradecer, junto a otras muchas personas, el esfuerzo y entusiasmo por mantener viva la llingua, trasladando a los asturianos/as la importancia de preservar y consolidar este precioso bien cultural que heredamos de nuestros antepasados, y que estamos obligados a proyectar hacia el futuro a través de los más jóvenes. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Política Lingüística, cuya directora, Ana María Fueyo, nos animó a que pusiésemos en marcha actividades que apoyen y potencien la llingua, como la que hoy os presentamos.


El nuevo Curso de asturiano será gratuito, al estar respaldado por la Comarca de la Sidra, y será impartido por Pablo Suárez Fernández, técnicu responsable del serviciu de normalización llingüística de la Comarca de la Sidra.

Desde la Junta Directiva del Ateneo Obrero os animamos a participar en este nuevo curso, que esperamos sea el inicio y la consolidación de un programa de apoyo a la cultura asturiana desde este Ateneo.

Preinscripciones: ateneo.obrero.de.villaviciosa@gmail.com

La llingua asturiana cuenta yá con mil años d’historia y, a pesar que’l castellano, desde antiguo, arrequexó’l so papel históricu, cuenta n’actualidá con un cultivu nel planu cultural mui interesante que permanez desconocíu pa gran parte de la sociedá asturiana. La llingua, en cuantes que conforma una particular visión del mundu, ye parte fundamental de la identidá asturiana, y ta en manes de la sociedá asturiana el conocela, conservala y tresmitila pa les nueves xeneraciones nel futuru, pa garantizar la so supervivencia nun mundu globalizáu que tiende a la uniformización.

Esti cursu enseñarános a conocer y valorar l’asturianu que yá aprendimos en casa, a conocer les normes básiques d’escritura, y a meyorar el vocabulariu, la sintaxis y el conocimientu de les distintes variantes que s’atopen n’Asturies.

Como nun se pue separtar una llingua de la sociedá na qu’esta vive y de los productos culturales que d’ella se valen, fadráse tamién un repasu de les circunstancies históriques y sociales que vienen condicionando la esistencia de la llingua y daráse a conocer, a grandes rasgos, la bayura de la lliteratura asturiana clásica y contemporánea.

Los bloques temáticos que se van tratar, pues, nesti cursín, van ser los siguientes:

* Historia y socioloxía de la llingua asturiana

* Normes ortográfiques

* La llingua asturiana: léxicu, sintáxis y morfoloxía.

* Música, lliteratura y cine n’asturianu


Horariu:

Martes y Xueves de 19 a 20:30 hores

Fonte: Villaviciosa Hermosa

21/11/12

Xabiero Cayarga Premiu Críticu de poesía de la XDLA

Cayarga, Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na estaya de poesía.


La XDLA dio a conocer esti miércoles la obra ganadora del Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na so estaya de poesía. ‘La ñeve del cuquiellu’, de Xabiero Cayarga, foi la obra escoyida por unanimidá pol xuráu del gallardón.

Ésti tuvo compuestu por Xosé Miguel Suárez Fernández, Xuan Santori y Pablo Texón Castañón. Los trés reconocíos escritores destacaron esta obra “impecable no llingüístico y perfeuta no formal”, asina como la claridá de les sensaciones con un ciertu aporte clásicu que se plasma na obra en forma de poesía. Na so opinión, Cayarga (Cangues d’Onís, 1967) ye “ún de los pocos poetes asturianos que tien too aquello que se-y pide a un escritor universal: usa la llingua asturiana col respetu que se-y tien a lo heredao de casa y da-y un aire centroeuropéu y cosmopolita poco usual dientro del panorama poéticu n’asturianu”. ‘La ñeve del cuquiellu’, espublizada por Trabe nel 2011, yá ganara un añu enantes el Premiu Teodoro Cuesta de poesía y foi considerada pola Terturlia Malory de L’Entregu la ‘Meyor obra del 2011 n’asturianu’.

Ésti ye’l segundu Premiu Críticu de les Lletres Asturianes que fai públicu la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA), a falta de conococer los ganadores nes estayes d’ensayu y narrativa. Otra autora de Cangues d’Onís, Berta Piñán, foi la que se llevó’l de lliteratura infantil y xuvenil pola obra ‘La mio hermana ye una mofeta’. El coleutivu cívicu entama estos gallardones, de manera esceicional, como respuesta a l’ausencia de la llingua asturiana nos XIII Premios de la Crítica de l’Asociación d’Escritores d’Asturies. Los autores van recibir los gallardones el 30 de payares, a les 19.30 hores, nun actu na galería d’arte uviedina El Texu.

Fonte:  Asturies.comLlengua catalana i identitat balear


Joan Carles Rodríguez

La llengua catalana, sense dubte, és una de les marques identitàries més notables que tenim a Balears. Hi ha qui no entén que la llengua catalana és la llengua pròpia. Hi ha qui es nega a reconèixer que parla català i diu que el seu idioma és l´evissenc o el mallorquí. L´eivissenc i el mallorquí són subdialectes de la llengua catalana emprats a Eivissa i Mallorca respectivament. L´únic fet que pot destruir la identitat d´un terrirori i fer-lo més pobre és l´atac a la llengua i a la cultura. Això és el que ha fet Rafel Bosch. Fins ara els alumnes sortíem del nostre ensenyament amb un nivell igualat entre la llengua catalana i la castellana, àdhuc els resultats de la segona són lleument superiors. És a dir, es complia el bilingüisme en el que el conseller i els seus homòlegs estan obsessionats.

Malauradament, s´ha presentat un esborrany d´un decret que regula el model lingüístic. En aquest decret hi podem observar com es fomenta la llengua castellana, tot i ser del tot innecessari ja que no es troba en una situació d´inferioritat. No n´han tengut suficient amb el fracàs rotund de la lliure elecció de llengua a infantil, sinó que ara volen extendre les seves pretensions fins a ESO i Batxillerat. Amb aquest decret que permet escollir que es faci una matèria no lingüística en castellà, només s´aconseguirà un desordre en l´ensenyament totalment perjudicial per als alumnes. És veritat que la llengua castellana és llengua oficial a les Illes, però aquesta no necessita cap incentiu per mantenir-se viva i activa, en canvi, la catalana requereix d´aquests actes per sobreviure. Si algú se´n va a viure a un territori on tenen una llengua pròpia determinada el que s´ha d´adaptar és el foraster al que es troba, i no a l´inversa, és a dir, no han de ser els locals els que s´adaptin a les necessitats d´aquell que vé de fora (en matèria educativa i lingüística).

En definitiva, la llengua catalana vivia moments de riquesa i creixement, fins que les urpes de Bosch han pres la conselleria. Ha fet vestir de dol a la nostra llengua i a tots els que estimam la nostra terra i per tant la nostra cultura.

Fonte: Diario de Ibiza

20/11/12

Marisa Valle Roso interpreta cantares de xira per Asturies

Marisa Valle Roso: “Entamé na tonada de la mano d’Alfredo Canga gracies al mio hermanu Fernando”La cantante Marisa Valle Roso (La Felguera, 1987) ta nestos momentos de xira per Asturies interpretando los cantares del so primer discu en solitariu, ‘De lo fondero l’alma’. Esti trabayu yá lleva cerca de 2.000 copies vendíes.

-  Nesti fin d’añu encara la segunda parte de la xira ‘De lo fondero l’alma’.  ¿Ilusionada?
   Sí, toy muy ilusionada y con muches ganes de ver la respuesta del públicu nestos llugares nuevos que visitamos. Nos conciertos anteriores de la xira pasémelo mui bien y disfruté munchísimo nel escenariu, sobre manera pola bona acoyida de públicu.

-  ¿Qué balance fai del primer ciclu de conciertos que dio nel mes de xunu?
   Pa min, personalmente, foi un ésitu, yá non sólo porque acudió un gran númberu de xente, sinón porque los que foron disfrutaron y salieron contentos. Nun hubo conciertu nel que la xente nun se punxera en pie a última hora y eso pa min, pa los mios compañeros Xaime Arias y Rodrigo Sturm, y pa Pablo como organizador de la xira, foi una recompensa pergrande pol trabayu bien fechu.

-  Con estes actuaciones presentaba’l discu ‘De lo fondero l’alma’. ¿Qué tal recibimiento tuvo esti trabayu?
   Yá voi cerca de les 2000 copies vendíes. La verdá ye que toi contenta por vender tantes copies en tan pocu tiempu con un discu de tonada 100 por cientu y, sobre manera, porque tea gustando a neños y xente mozo.

-  Nél toca dellos estilos dientro de la canción asturiana.
   Nel discu atópense dalgunes de les canciones més representatives de los 12 años que llevo dientro de la música asturiana y, como nun podía incluyiles toes, escoyí aquelles coles que pudiera tocar tolos palos de la canción asturiana: ayeranes, d’al altu la lleva, d’autor, arrieres, vaqueires…

-  ¿En cuál se siente más cómoda?
   Nun sabría dici-y. Cada estilo tien una dificultá diferente que m’encanta interpretar.

-  Vusté yá pasó de promesa de la tonada a cantante consolidada. ¿Cuáles foron les sos referencies principales na so etapa de formación?
   Entamé de la mano d’Alfredo Canga y él foi’l que me guió y m’enseñó tolo que yo sé agora mesmu. En cuanto a referencies, ente otros, siempre me llamó especialmente l’atención Orestes Menéndez y el gustu especial que tenía a la hora de cantar.

-  ¿Ayudó'l fechu de tener otru cantante destacáu na familia como ye’l so hermanu?
   Sí, porque si nun fora por él nun principiara nesto, yá que’l primeru que quixo aprender a cantar tonada foi él. Yo comencé medio obligada porque Alfredo sintióme cantar con él el día que lu conoció. Facemos tamién canción a dúu dende qu’entamemos y ye dalgo de nueso que tamién gusta muncho a la xente. Agora mesmu, Fernando ta embarcáu nun proyeutu tamién en solitariu que saldrá a la lluz pronto.

-  ¿Cuál ye’l premiu de los qu’algamó nesti tiempu al que-y tien más afeutu?
   Caún de los concursos a los que m’enfrento ye una meta nueva y por eso toos y caún d’ellos son importantes pa min, pero sinceramente a los que más afeutu tengo son el primeru que gané en categoría absoluta, el de La Nueva, y el primeru dientro de la categoría de ‘Renovación de la tonada’, con dos composiciones de Pablo Carrera, nel Concursu Ciudá d’Uviéu.

-  ¿Ve futuru a la canción asturiana?
   Yo creo que sí. Hai muncha xente mozo que ta empezando a aficionase. Toi dando clases de canción asturiana dientro de l’Agrupación Reija, en Llangréu, y en Llaviana, y tengo, ente otros, unos ocho alumnos menores de 12 años. Eso paezme que ye mui bona señal y una demostración de que va haber xente que nos releve y tire por ello.

-  Volviendo a la xira, ¿incorpora dalguna novedá nestos conciertos con respeuto a los de xunu?
   Sí, igual que nos conciertos anteriores, cada actuación intentemos ameyorala con respeuto a l’anterior. Agora ocurre lo mesmo: pretendemos sorprender al públicu cola inclusión de dalgún videu y temes nuevos. Prestaríame destacar nesta xira’l fechu de da-y una imaxe web a la canción asturiana, con venta d’entraes online, videos, semeyes, cantares, enllaces a otres redes…, pa intentar llegar a un mayor públicu, a la xente mozo, y pa tratar tamién de dir colos tiempos. Realmente, anguaño somos cuatro los qu’utilizamos estos medios dientro de la canción asturiana. Nesti casu, ye’l grupu A Mansalva el que s’encarga d’ello, amás d’otros trámites que conlleva la producción d’esti tipu d’eventos.

-  Lo que sí caltién son los músicos que l’acompañen.
   Sí, nesta xira y nel discu ‘De lo fondero l’alma’ puedo presumir de tener unos compañeros de lluxu. Xaime ye un gran pianista y arreglista, y consigue da-y a les tonaes más pures un aire nuevu y frescu. Nun ye fácil acompañar tonada y él failo perbién. Rodrigo Sturm tien la facilidá de dominar estilos diferentes cola so guitarra, polo qu’encaxa a la perfeición nesta xira y nesti discu. Pablo Carrera, pela so parte, desempeña más d’una función: nun ye sólo un músicu y gaiteru escelente, sinón que ye’l propulsor de la xira y l’organizador de tolo qu’ésta conlleva, que nun ye cosa fácil, dientro del grupu A Mansalva. Pablo, con esta xira, ta consiguiendo da-y a la tonada la imaxe que se merez.

-  ¿Onde vamos poder vela actuar?
   Tuvimos el vienres pasáu nel Cine Marvi de Tinéu y próximamente van poder venos el 25 d’esti mes nel I.E.S Ramón Areces de Grau; el 30, nel centru municipal Xixón Sur; el 7 d’avientu, nel teatru Maripeña de La Felguera; y por último, el 13 d’esi mesmu mes nel Teatru Cine Carmen de Morea.

-  ¿Va embarcase en dalgún otru proyeutu tres esta serie de conciertos?
   Nun me gusta falar de proyeutos futuros porque me presta más dar sorpreses, pero agora mesmu acaba de surdir ‘Quinta del Nalón’, un espectáculu nel que participo xunto al mio hermano Fernando, Anabel Santiago, Héctor Braga y Pablo Carrera, y que tien mui bones mires. Más alantre, fadré más coses xunto al mio hermanu, Fernando Valle Roso.

Fonte:  Asturnews.

Milio Rodríguez cueto faise col Premiu Canellada de lliteratura xuvenil

Milio Rodríguez Cueto faise col Premiu Canellada de lliteratura xuvenil

Rodríguez Cueto dando una charra nuna escuela.

L’escritor Milio Rodríguez Cueto consiguió la quinta edición del Premiu María Josefa Canellada de lliteratura infantil y xuvenil en llingua asturiana, otorgáu pola Conseyería d'Educación, Cultura y Deporte d’Asturies y dotáu con 4.000 euros, dempués de la baxa a menos de la metá nos presupuestos d’esti a ñu. El xuráu que concedió esti galardón tuvo presidíu pola directora xeneral de Política Llingüística, Ana María Fueyo.

El xuráu aconceyó esta selmana pasda na Casa Cultura María Josefa Canellada, en Santolaya, Cabranes, cola participación del alcalde de Cabranes, Alejandro Vega, y de los escritores y especialistes en lliteratura infantil y xuvenil Severino Antuña y Mariluz Pontón.

Cuntó amás cola participación d'Alonso Zamora Canellada, fíu de la escritora María Josefa Canellada, que da nome al gallardón.

Al premiu, dotáu con 4.000 euros, optaron en total seis trabayos. Ente les obres presentaes, el xuráu decidió por unanimidá conceder el premiu al testu "Carne de melandru", al valorar que se trata d'una novela de gran fondura narrativa y bien resuelta, que recupera la memoria hestórica d'una manera afayadiza a la edá a la que va empobinada y abre caminos nuevos na lliteratura xuvenil n'asturianu.

El testu presentóse embaxo’l nomatu Stephan Dedalus.

Milio Rodríguez Cueto, autor de noveles, rellatos y ensayos, ganó dellos premios lliterarios como'l Fuertes Acevedo d'ensayu (en 1992 y 1999) o'l Xuan María Acebal de Poesía. Tornó al asturianu a autores universales como Shakespeare, Stevenson, Oscar Wilde o Sade. Anguaño escribe nel blogue Escureceres.

Fonte:  Asturnews.

Berta Piñán gana'l Premiu Críticu de les Lletres Asturianes de lliteratura infantil y xuvenil

Berta Piñán gana’l Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na estaya de lliteratura infantil y xuvenil‘La mio hermana ye una mofeta’, de Berta Piñán, llevóse’l Premiu Críticu de les Lletres Asturianes na categoría de lliteratura infantil y xuvenil. Esti gallardón creólu la XDLA pa cubrir l’ausencia del idioma nos Premios de la Crítica de l’AEA.

El xuráu formáu por Chechu García, Paula Pulgar y Eloy Antuña decidió, por unanimidá, concede-y el gallardón a esta obra que narra en primer persona los celos d’una neña énte’l nacimientu de la so hermana, a la qu’identifica con una mofeta. D’esta forma, Piñán (Cangues d’Onís, 1963) conviértese na primer persona en llevase estos premios convocaos de manera esceicional pola Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) énte la decisión de l’Asociación d’Escritores d’Asturies (AEA) de dexar fuera al nuesu idioma nos gallardones qu’entreguen tolos años. Nos díes próximos van dase a conocer los ganadores nes estayes de narrativa, poesía y ensayu, que recibirán los sos premios el 30 de payares, a les 19.30 hores, na galería d’arte uviedina El Texu.

Esta obra de Piñán, con ilustraciones de Francesca Assirelli, y espublizáu pola editorial Pintar-Pintar, ye un álbum infantil ilustráu, con edición cuidada y guapa, que yá se tradució al castellanu, y que va ser tornáu al al alemán pola Editorial Ellermann. Amás, Pinta-Pintar negocia anguaño con editoriales d’Arabia Saudita, Corea, Xapón, Italia y Estados Xuníos alcuerdos asemeyaos pa la reedición d’esti llibru en dalgunos de los idiomes d’estos países.

Fonte:  Asturies.com

Acord entre Generalitat i Ajuntament de Perpinyà per ensenyar català al personal municipalBREUS. El govern de Catalunya oferirà suport per fer cursos a través del web Parla.cat

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i l'Ajuntament de Perpinyà han signat un acord per estendre el coneixement del català entre el personal del consistori de la capital nord-catalana. L'acord, anunciat abans-d'ahir per la Generalitat, inclourà "suport logístic i metodològic per realitzar cursos de català a través de l'entorn virtual Parla.cat", alhora que inclourà la formació pedagògica "del professorat de l'Ajuntament de Perpinyà i expedirà els certificats d'assoliment dels cursos".

El consistori perpinyanès va aprovar el 2010 una carta del català en què atorgava reconeixement oficial a la llengua a escala municipal. L'alcalde de la vila és Jean-Marc Pujol, de la conservadora UMP.

Fonte: Nationalia

Radio Sele en pelligru


La llingua nes ondes en pelligru.


DAMIÁN BARREIRO . UVIÉU

Radio Sele, la emisora uvieína qu'emite la so programación dafechu n'asturianu, ta nuna situación económica bien mala, cuasi ensin presupuestu pa pagar el llocal qu'abelluga los estudios d'esta emisora. La situación pon en pelligru el futuru d'esta frecuencia, convertida col pasu de los años nun símbolu del movimientu de reivindicación lligüística y que llevó nel 2005 el Premiu Andrés Solar, qu'entrega la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana. Pa intentar iguar esta situación, la páxina web de la emisora ufre un númberu de cuenta -Asociación Cultural Secha (Caja Rural): 2059 0001 18 2366328629- pa los que quieran collaborar económicamente.

Amás, a lo llargo de la fin de selmana, cientos d'asturianos apoyaron el futuru de la emisora al traviés de Twitter col hashtag #SofituRadioSele. Ente ellos munchos asturianistes, pero tamién siguidores del Real Uviéu que recordaben les retresmisiones de los partíos d'esti equipu que la emisora fixo dende'l 2003, nun momentu de crisis pal club carbayón y yá en Tercera División. A esta iniciatica sumáronse organizaciones como la Xunta pola Defensa de la Llingua o IX de Pravia, amás de personalidaes como Lluis Nel Estrada, director gastronómicu de Crivencar, o Miguel Fernandi, presentador del espaciu deportivu de RPA Tiempo Añadido y qu'empezó la so carrera profesional en Radio Sele.

La historia d'esta emisora, que tien l'eslogan de «la llingua nes ondes», ta marcada pola so situación llegal, al tratase d'una emisora comunitaria qu'empezó a emitir en febreru de 1986 ensin llicencia comercial. Sicasí, la radio algamó llicencia comercial en 1998 col gobiernu de Sergio Marqués, pero meses más tarde, l’Executivu de Vicente Álvarez Areces cambió les condiciones del concursu de llicencies con efeutu retroactivu y la cadena quedó ensin llicencia. Radio Sele recurrió énte los tribunales y el movimientu de reivindicación llingüística organizó una llucha cuasi ensin precedentes n'Asturies, colo que la emisora quedó como un símbolu de la defensa de los drechos llingüísticos de los asturfalantes.

Nel 2005, el xuez dio la razón a Radio Sele al declarar el cambiu del concursu como illegal y obligó a la devolución de la llicencia pa Radio Sele. Sicasí, el Gobiernu asturianu nun acató la sentencia y la cadena recurrió nel Tribunal Supremu, que dixo que les Comunidaes Autónomes teníen potestá dafechu pa regular el so espaciu radiofónicu. Les estorbises que vivió la emisora nun acabaron ehí y en setiembre del 2006 tuvo que pasar del 106.5 al 106.1 de la FM. El problema yera l'empiezu de les emisones regulares de RPA pol Día d'Asturies nel 106.4 y con muncha más fuercia, colo que RPA interfería na programación de la radio n'asturianu.

Con too, la situación que vive nestos momentos la emisora ta provocada principalmete pola decisión de la Xefatura de Comunicaciones d'Asturies, dependiente del Ministeriu d'Industria, Turismu y Comerciu. Asina, n'ochobre del 2011 y al traviés d'una notificación informóse a los vecinos del edificiu qu'agospia a la radio n'asturianu que taba emitiendo con una antena puesta de manera illegal, polo qu'había que retirala o la comunidá tendría que facese cargu d'una multa de 500.000 euros. Los responsables de la cadena n'asturianu tuvieron que desmontar l'antena y la emisión per FM tuvo qu'acabar. Tamién la publicidá, la principal fonte d'ingresos de cualesquier mediu de comunicación.

Fonte: Les Noticies

19/11/12

PERFORMANCE D'ANXEL NAVA N'UVIÉU

LLEE Y DEFENDE LA PRENSA LLIBERTARIA
ESPARDE LA RAPSODIA REVOLUCIONARIA


Tou Paraísu tien
el so árbol prohibíu,
el pecáu y so castigu.
Ven a la tentación de ver
l'aición prohibida na ciudá.

El Bardu Errante

----------
RAPSODIA DE SERONDASegundu Movimientu (andante)

Muralla de la ciudá
Aición: 20 P, martes
 a les 17,30 hores de la tarde
cai Paraísu, Uviéu

Emigrantes piden l'enseñu del asturianu al GobiernuLos emigraos asturianos piden al Gobiernu que se fomente l’enseñu del asturianu.

El II Congresu d'Emigración Moza Asturiana n'Europa celebróse esta fin de selmana n’Alcobendas (Madrid), organizáu pol Conseyu Comunidáes Asturianes, l’Axencia d'Emigración y FICA con representantes d'emigrantes de tol estáu, Suiza y Bélxica.

Nél alcordóse solicitar a la Conseyería de Presidencia’l fomentu de los cursos de formación en llingua asturiana mesmo en llínia, que presenciales, pasando a formar parte del Plan Estratéxicu d'Emigración 2013.

Fonte: Asturnews

Hondarribia ufierta actividaes n'eusquera pal iviernu


El Ayuntamiento de Hondarribia ofrece más de una docena de actividades relacionadas con el euskara este invierno.


El Servicio de Euskara del Ayuntamiento de Hondarribia (Gipuzkoa) ha puesto en marcha el programa 'Neguko Jardunaldiak' que ofrece más de una docena de actividades relacionadas con el euskera durante el invierno.

En una rueda de prensa en Hondarribia, el concejal de Euskera, Txomin Sagarzazu, ha dado cuenta de esta iniciativa que se enmarca dentro del Plan General de Promoción del Uso del Euskera.

Sagarzazu ha explicado que el objetivo es promocionar la acción cultural y el ocio en euskara. En el marco de esta iniciativa ha anunciado que desde este miércoles puede visitarse la exposición de los trabajos que se presentaron al Concurso de Chistes Gráficos.

Además, el día 29 habrá una conferencia a cargo de Kirmen Uribe que un día después presentará su nuevo libro. El día 25 se celebrará la iniciativa de canto en la calle 'Kalean Kantuz' y una comida popular solidaria en la asociación Klink. También habrá teatros, cuenta cuentos, bertsolaris, y feria del libro y disco vasco.

Fonte: Europa Press

18/11/12

Cangas del Narcea, 10ª edición del concursu de rellatos curtios n'asturianu

Cangas del Narcea tien abiertu'l plazu de la décima edición del so concursu de rellatos curtios n’asturianu


 
Tolos mayores de 16 años pueden participar nesti concursu y presentar una obra namás, n’asturianu estándar o na so variedá occidental. Va premiase aquella obra inédita qu’a xuiciu del xuráu seya d’un valir lliterariu mayor. La temática ye llibre y el rellatu ha tener una estensión de cinco fueyes como mínimu y venti a lo máximo, con una presentación en DIN A4 a espaciu doble y con cuatro copies.

Les obres nun se van volver a los autores, y el ganador va premiase con 400 euros pa cada categoría, la escrita colos rasgos de la variedá llocal y la escrita al mou estándar.

Los trabayos han presentase nel Serviciu de Normalización L.lingüística (La Plaza la Oliva, e/n, 33800, Cangas de Narcea), yá seya presencialmente o per corréu certificáu na mesma dirección, nun sobre ensin remite o embaxo nomatu, qu’axunte dientro la plica na que se dean a conocer los datos reales del autor, too ello enantes del 10 d’avientu.

El xuráu tará formáu por representantes de la Conceyalía de Cultura, un representante de la Rede de Normalización Llingüística nos Conceyos, maestros y escritores en llingua asturiana.

Fonte:  Asturnews.

Piden mayor compromisu colos Servicios de Normalización Llingüística


DAMIÁN BARREIRO . UVIÉU -
Depués de que se diera a conocer que pal 2013, el Gobiernu asturianu va recortar nun 20% el presupuestu de los Servicios de Normalización Lliguïstica (SNL), la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) pide a los Conceyos que cuenten con un serviciu que muestren el so compromisu con estes entidaes. Pa ello, la organización esixe a les alministraciones locales que collaboren cola alministración autonómica pa permitir el mantenimientu de los 14 SNL qu'actualmente hai n'Asturies, «dalgo que, amás de xenerar alredor d'una ventena de puestos de trabayu directos y munchos indirectos al traviés de la elaboración de materiales, permite ayudar a salvar un patrimoniu inmaterial del que ye dueñu tola ciudadanía d'esti país, anque correspuende-y a los políticos ufrir los preseos afayadizos pa asegura-y un futuru».


La organización reconoz que son tiempos difíciles y que los recortes tán afectando a toles estayes, «pero ye qu'estos recortes tán cebándose con too aquello que tien l'asturianu como llingua d'usu». Asina, recuerden qu'anguaño, les ayudes a les entidaes qu'utilicen el nuestru idioma sufrieron un recorte de más del 60%. La XDLA diz que nun quier ver nestes midíes nengún intentu d'acabar coles empreses «que dende hai dos décades tán faciendo un trabayu que desdexo'l mesmu Gobiernu asturianu», añaden que quieren más pensar que ye un desconocimientu dafechu de la realidá y de que la industria cultural n'asturianu xenera cientos d'empleos, «anque triste ye una Alministración que nun conoz la realidá del territoriu que gobierna»

Asina, recuerden qu'amás d'una llingua con derechos, l'asturianu ye un sector económicu que da de comer a un bon númberu de persones, «polo que nun se pue entender la defensa que fai'l Gobiernu d'otros sectores productivos del país, mentes afueguen a la industria cultural, cuando según los estudios ye ún de los sectores económicos con más proyección de futuru».

Por too ello, dende la XDLA piden al Gobiernu asturianu un mayor compromisu col funcionamientu y estabilidá d'estos servicios, «pero sobre too, un mayor compromisu a les entidaes locales. Asina, recuerden que la normalización del nuestru idioma, les campañes a realizar y los puestos de trabayu xeneraos pol SNL, dependíen namás y esclusivamente de les perres que daba'l Gobiernu asturianu y de lo qu'estes durasen, «porque una vez acabaes, l'asturianu y los puestos de trabayu, en munchos de los casos, nun importaben a nengún conceyal nin a nengún alcalde».

Otra manera, depués d'una década desque empezaran a funcionar los primeros SNL, la organización diz que sería menester que dende la Dirección Xeneral de Política Llingüística iguaren una figura xurídica que diera estabilidá a estes entidaes, «dalgo qu'amás diba permitir una mayor coordinación pa entamar campañes y que diba abaratar los costes de les mesmes». Amás, recuerden la inestabilidá de los trabayadores, «que namás son contrataos hasta final d'añu y que nun saben cuánto tiempu van tar nel so puestu de trabayu, dalgo que tamién impide facer un proyectu normalizador a plazu llargu y con garantíes de ser evaluable».

Fonte: Les Noticies

17/11/12

Arte popular astur en La Puela d'Allande

El XIII Seminariu d’Estudios Asturianos dedícase al arte popular


Esta fin de selmana la Fundación Belenos entama en La Puela d’Allande una nueva edición, la XIII, del so Seminariu d’Estudios Asturianos, que nesta ocasión va tar dedicáu al “Arte Popular na sociedá tradicional asturiana”. La xornada del sábadu 17 ábrese bien ceo, a les 10’30 h., cola presentación del seminariu. A les 11’00 h. entamen les conferencies con Gerardo Díaz Quirós (“Considerances sobre teoría y fenomenoloxía del Arte Popular”) y, dempués, Ástur Paredes (“Arte Popular y modernidá: el casu del horru asturianu”).p>

Tres la xinta, les charres vuelven de magar les 17’00 h. con Jesús González Calle (“Arte Popular de tradición barroca nos horros y paneres asturianos”) y Alberto Álvarez Peña (“Ornamentación y simbolismu nos preseos tradicionales asturianos: cuernes, gaxapos, marcos, rueques…”). La xornada pesllaráse, tres la cena, col tradicional filandón nel Café Centro, onde habrá música del país. El domingu 18 ta empobináu a visitar, de magar les 11’00 h., dellos llugares d’Allande con bonos conxuntos d’horros y paneres y a aldericar en conceyu abiertu al rodiu’l tema “Simbolismu y funcionalidá nel Arte Popular”. A les 14’30 h. tendrá llugar la xinta y el pieslle d’esti XIII Seminariu.

Fonte:  Asturnews.

16/11/12

Liet International principia a distribuyir les invitaciones

La organización del Liet International principia a distribuyir les invitaciones del certame de Xixón
Pablo R. Guardado .

El 1 d’avientu, a les 21.15 hores, va celebrase nel Teatru de la Llaboral el Liet International de Xixón, certame nel qu’Asturies va tar representada pola Asturiana Mining Company. Dende esti vienres tán disponibles les invitaciones.

Les persones interesaes n’acudir al festival européu de llingües minoritaries con orixe en Fryslân, que se celebra per primer vegada na Península Ibérica, pueden recoyer les entraes na recepción de la Llaboral y del Centru Niemeyer nel so horariu habitual d’apertura. Nel Liet International van tomar parte once formaciones de dellos países europeos que van competir por llevase’l reconocimientu del xuráu y del públicu.

Los últimos n’incoporase al cartelu, tres la celebración del festival Suns de llingües minoritaries nel Estáu italianau, foron los sardos Claudia Crabuzza y Claudio Gabriel Sanna, de la ciudá de L’Alguer, que van intepretar el cantar en catalán ‘Ara’. Xunto a ellos, viaxen dende Italia los friulanos ‘Jo No Kongnos’. Dientro de les llendes del Estáu, van tener representación Euskal Herria, cola presencia de la banda de rock Enkore, y los anfitriones, Asturies: l’Asturiana Mining Company va tratar d’algamar un trunfu, que yá raspió Dixebra y Xera, col cantar ‘Si nun conoces Vaḷḷouta’.

Completen la llista de participantes Yldau (Fryslân), The Voodooeletric (Neddersassen/Saxonia Baxa), Lleuwen (Breizh), Ivan Belosludtsev & 4cp (Udmurt Elkun/República d’Udmurtia), Inger Karoline Gaup (Sami), Dopu Cena (Còrsica) y Brian Ó hEadhra (Alba).

Fonte:  Asturies.com

El Liet international va trayer a Xixón la música en llingües minorizaes de toa EuropaL'Asturiana Mining Company va representar a Asturies.

La Conseyería d'Educación, Cultura y Deporte, al traviés de la Dirección Xeneral de Política Llingüística, entama'l Festival Liet International 2012, un eventu musical internacional nel que compiten once grupos que canten na llingua de la minoría llingüística europea a la que pertenecen y que llega per primer vegada a Asturies y na Península na so décima edición. Esti festival, consideráu l'Eurovisión de les llingües minorizaes, va celebrase'l próximu 1 d'avientu, a les 21.30 hores, nel Teatru de la Llaboral, en Xixón. La entrada ye llibre hasta completar l'aforu previa retirada d'invitaciones en La Llaboral y nel Centru Niemeyer.

Ta acabante estrenase una páxina web dedicada al eventu, onde se da información de los grupos participantes, amás d'otres cuestiones, n'asturianu, castellán ya inglés.

Más información: Páxina web del festival


Fonte: Asturnews

15/11/12

Solidaritat sofita un manifiestu pa que'l catalán seya únicu idioma oficial

La formación que lidera López Tena considera que de no ser así, el catalán correría riesgo de extinción, por ser la lengua más débil

Solidaritat Catalana per la Independència (SI) ha dado este martes su apoyo a un manifiesto que defiende que el catalán sea el único idioma oficial de una hipotética Catalunya independiente y poder "asegurar así su supervivencia" frente al castellano.

El manifiesto ha sido impulsado por la asociación Llengua Nacional, con el apoyo de un centenar de personalidades entre las que destacan Iñaki Anasagasti, Víctor Aleixandre e Isabel Clara Simó, entre otros políticos, profesores, periodistas, escritores o artistas.

"La cooficialidad con el castellano supondría la extinción de la lengua más débil, en este caso el catalán, como ya se ha podido ver en otros países, como en Irlanda con el gaélico. No queremos la independencia para que el catalán desaparezca", ha explicado López Tena en un comunicado.

"Si no lo deseamos como lengua oficial -ha añadido-, no podremos exigir que los medios de comunicación, la administración pública o los servicios sanitarios sean en catalán, porque el castellano será igualmente válido y el catalán acabará extinguiéndose como lengua más débil. De qué servirá a nuestro idioma la independencia".

Según el manifiesto, "promover el actual estatus jurídico del catalán en un estado independiente es dar continuidad al intento de genocidio lingüístico practicado por los gobiernos español y francés, pero en este caso sería más grave".

Fonte: La Vanguardia

14/11/12

La música asturiana de xira per Marruecos

Héctor Braga y el Che de Cabaños, de xira per Marruecos:  Fez,  Casablanca  y  Marrakech.

Por Pablo R. Guardado

La música asturiana va sonar esti mes de payares en Marruecos. El músicu Héctor Braga y el cantante de tonada, el Che de Cabaños, van protagonizar una xira conxunta pel país norafricanu con paraes en Fez, Casablanca o Marrakech.

Los Estudios Mundo Sonoro de Xixón entamen esti ciclu de conciertos baxo’l nome de ‘Estampa asturiana de folk’, que cuenta col sofitu del Ministeriu d’Educación, Cultura y Deporte, del Instituto Cervantes y de la cadena d’hoteles Barceló. La estancia de Braga y de José García González, más conocíu como’l Che de Cabaños, nel país norafricanu va allargase del 19 al 25 de payares, con actuaciones yá confirmaes en Fez (martes 20, a les 19 hores, nel Hotel Barceló Fez-Medina), en Casablanca (miércoles 21, a les 20 hores, nel Instituto Cervantes) y Marrakech (vienres 23, a les 20 hores, nun sitiu por determinar), a la espera de sumar feches nueves.

Na so xira per Marruecos, Braga va acompañar a la voz del Che de Cabaños col arpa, la gaita y la gaita rabil, anque tamién va interpretar dellos cantares. El repertoriu va tar centráu na canción tradicional asturiana.

Fonte:  Asturies.com

13/11/12

Convoquen el Premiu Teodoro Cuesta con una baxa del 25% na cuantía pal ganador


Convoquen el Premiu Teodoro Cuesta con una baxa del 25% na cuantía pal ganador


El Conceyu de Mieres, pente medies de la Casa de la Cultura “Teodoro Cuesta”, y col apoyu de la Conseyería de Cultura y Turismu d’Asturies, convoca la edición de 2012 del Premiu “Teodoro Cuesta” de Poesía, pal que puen presentase orixinales hasta’l 30 de payares. El Serviciu de Normalización Llingüística del Conceyu de Mieres punxo en conocimientu de los aspirantes al gallardón, que “tendrá estí añu una cuantía de 3.000 euros en vez de los 4.000 de convocatories anteriores”.

Nel prestixosu premiu puen toles persones que lo deseen con un poemariu inéditu, orixinal y escritu en llingua asturiana, entregando orixinal y cuatro copies. La entrega podrá facese per corréu certificáu o entregándolo en mano en: Casa de Cultura “Teodoro Cuesta”(secretaría). Manuel Llaneza 8, 33600, Mieres. Asturies.

Los poemarios han dir ensin firma, con alcuñu o lema y figurando’l so nome y les señes en sobre zarráu.

Concederáse un únicu premiu dotáu con 3.000 euros, contemplándose promover la so publicación. Sicasí, el xuráu podrá declarar desiertu’l premiu y el fallu va ser inapelable.

Pa más información pue acudise a la Casa de Cultura “Teodoro Cuesta” o llamar a los teléfonos 985 45 62 92 o 985 45 06 66, escribir a cultura@ayto-mieres.es ó llingua@ayto-mieres.es ó consultar la so web www.ayto-mieres.es/cultura

Fonte: Asturnews

12/11/12

El Gobiernu español tendrá que responder a por qué nun usa la toponimia oficial d'Asturies

El Gobiernu d'España tendrá que responder a por qué nun usa la toponimia oficial d'Asturies.

Una propuesta Iniciativa pol Asturianu llega al Senáu pa entrugar pol usu de la toponimia oficial asturiana nes carreteres del Estáu. Sesión nel Senáu d'España.

Iniciativa pol Asturianu dio anuncio d’una Entruga al Gobiernu d’España qu se presentó nel Senáu estos díes y que se fizo gracies a la rolda de contactos con partíos políticos, senadores y diputaos del Congresu que fizo esta organización. El senador Jesús Iglesias, d’Izquierda Xunida, presentó una entruga al Gobiernu d’España na que se-yos pide esplicaciones pola falta d’usu de la toponimia tradicional aprobada n’Asturies como oficial. Una toponimia que según espliquen dende Iniciativa pol Asturianu “sigue apaeciendo en cartelos de nueva fechura con versiones yá derogaes por nun responder a les formes tradicionales”.

Estos casos vienen asocediendo en dellos puntos del país, “como yá denunció, por exemplu, l’alcalde de Siero”, comenten dende la organización. Reclámose naquel casu al Ministreriu de Formentu “pola nueva salida d’una autopista estatal que pasa pel so conceyu y que nun tenía les señalizaciones cola toponimia oficial, sinón coles formes anteriores”, recuerden.

Tamién por petición d’Iniciativa pol Asturianu, la entruga fecha al Gobiernu nel Senáu presentóse con versión n’asturianu a la cámara alta. Y ye que nesti órganu “pueden usase con cierta normalidá toles llingües oficiales del Estáu, pero nada nun se diz de les que, como l’asturianu, y de forma inxusta, nun reciben esti mesmu tratamientu nos sos estatutos d’autonomía”, espliquen y denuncien dende Iniciativa pol Asturianu.

Inicitiva pol Asturianu valoró “de forma positiva” esta Entruga al Gobiernu d’España, al mesmu tiempu que recuerda “qu’equí tamién, n’Asturies, sigue incumpliéndose la toponimia oficial en munches ocasiones per parte del Gobiernu d’Asturies y d’otres instituciones” y que ye importante “cambiar esta situación y recuperar la toponimia tradicional de forma efectiva”.

Na rolda de contactos citada, miembros d’Iniciativa pol Asturianu aconceyaron con cargos electos de Foru Asturies ya Izquierda Xunida, y anuncien que “siguen a la espera de contestación per parte de FSA-PSOE, PP y UPYD, qu’entá nun dieron respuesta nenguna”.

Reproducimos completa la Entruga al Gobiernu presentada nel Senáu n’asturianu y castellán:

La puesta en serviciu d'estremaos tramos d'autopistes y autovíes n'Asturies ta trayendo l'allugamientu de distintes señales que contienen la denomación de los llugares que percuerren.

Sicasí, estes señales y cartelos nun reflexen la toponimia oficial n'asturianu aprobada pol Gobiernu d'Asturies.

Por ello, entrúgase:

1.- Cuáles son les razones poles que na nueva señalización que nes autovíes, autopistes y carreteres dependientes de l'Alministración del Estáu ta asitiándose nun s'usa la toponimia oficial n'asturianu aprobada pol Gobiernu d'Asturies.

2.- Si'l Gobiernu piensa usar la toponimia oficial n'asturianu nes víes de comunicación embaxo la so dependencia n'Asturies.

Fonte:  Asturnews.

11/11/12

Diada per la llengua catalana a la Catalunya NordUn miler de manifestants van reivindicar a Perpinyà l'ensenyament del català en l'acte final del Correllengua

Perpinyà Cada any es fa coincidir, a Perpinyà, l'acte final del Correllengua amb la diada de la Catalunya Nord. Els actes els organitzen associacions nord-catalanes agrupades en la Comissió 7 de novembre, data de la signatura del Tractat dels Pirineus entre els regnes d'Espanya i França l'any 1659, que va representar la incorporació de les comarques nord-catalanes al reialme de França.

La pancarta unitària amb el lema Per l'ensenyament del català va encapçalar ahir a la tarda una manifestació d'un miler de persones “per denunciar les agressions a la llengua catalana en el conjunt del territori català i en especial a Catalunya Nord”. Els organitzadors volen demostrar que continuaran “treballant pel reconeixement de la nostra llengua i de la nostra cultura” per part de l'Estat francès. El segon lema de la diada, Esborrem el Tractat del Pirineus, era per manifestar la voluntat de construir “un futur comú, un projecte comú, amb la resta dels Països Catalans”.

La manifestació, menys concorreguda que en anys anteriors, va comptar amb delegacions de partits polítics del Principat: ERC (darrere la pancarta dels seus militants nord-catalans), SI (amb el partit nord-català Unitat Catalana), CDC (sense pancarta ni banderes) i, tancant la manifestació, un grup de manifestants de les CUP i Arran.

Fonte: Avui

10/11/12

L'Uviéu fai campaña pola salvación cola so web n'asturianu
La campaña más internacional y más importante del Real Uviéu asturianízase ufriendo la información pa mercar aiciones n'asturianu. L'Uviéu ta faciendo tolo posible por llegar a los falantes de les más llingües posibles. Los aficionaos y aficionaes del equipu carbayón asturfalantes, o cualaquier persona que quixere collaborar, va poder informase y mercar aiciones na so llingua. La campaña ta superando toles previsiones y garró una dimensión planetaria.

La páxina de la campaña yosoyelrealoviedo.com , amás de n'asturianu, cunta con versiones en castellán, inglés, rusu, francés, árabe, chinu, portugues, italianu y alemán, pel momentu.

La situación del Uviéu y el puxu de l'afición por salvalu ta teniendo un fondu siguimientu mediáticu internacional y aficionaos de tol mundu tán, pasu ente pasu, superando toles previsiones y faciendo la SAD un pocu más de l'afición.

Les redes sociales como twitter col #SOSRealOviedo tán siendo perimportates nesti fenómenu de mases nel que se ta convirtiendo el SOS mandáu pol club asturianu al mundu futboleru. Un SOS, que ta teniendo una rempuesta impresionante qu'afita la importancia del Uviéu como un club hestóricu.

Fonte: Infoasturies