31/3/13

El Premiu Nobel SEAMUS HEANEY va recitar nel Niemeyer

El Premiu Nobel Seamus Heaney va recitar nel Niemeyer

El poeta norirlandés (Condáu de Derry) de 72 años, Premiu Nobel

   El xueves, 4 d'abril, el "Ciclu de pallabra” del Centru Niemeyer va cumplir con una de les sos cites más destacaes, cola visita del premiu Nobel Seamus Heaney. El poeta irlandés va ser entrevistáu por Jordi Dolce -coordinador del ciclu, traductor y poeta asturianu-, nun alcuentru que se va celebrar na cúpula del centru cultural a les 20’00h. La entrada va ser llibre y gratuita hasta completar aforu, previa retirada d'invitación. Les invitaciones yá pueden retirase na receición del Centru Niemeyer y na receición de La Llaboral de Xixón.

Fonte:  Asturnews.

30/3/13

La Plataforma per la Llengua respon a les informacions falses publicades avui per un conegut diari de Madrid


Arran de la notícia publicada en un conegut diari generalista de Madrid, la Plataforma per la Llengua vol recordar que l'objectiu de l'InformeCAT, presentat fa menys d'una setmana, és mostrar les dades més significatives sobre la situació del català en diferents àmbits.
Evidentment, un àmbit molt important per a la plena normalització lingüística del català és el de l'empresa i el consum. En aquest sentit, l'InformeCAT 2013 no "delata" cap marca i encara menys per utilitzar el castellà, com apareix publicat a la notícia. Simplement posem de manifest l'incompliment sistemàtic de la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, que estableix l'ús de la llengua catalana, per part de la majoria d'empreses que distribueixen els seus productes dins l'àmbit territorial de Catalunya. Un aspecte que no apareix mencionat en la notícia, en canvi, és que hi ha més 200 disposicions lingüístiques que obliguen a etiquetar en castellà, que són acomplertes escrupolosament per les mateixes empreses.
De manera complementària, en el mateix InformeCAT també s'anomenen algunes empreses que són exemple de bones pràctiques o que sí que acompleixen la normativa catalana. Per exemple, s'assenyala que els cinc principals grups de distribució catalans ja incorporen el català en l'etiquetatge dels seus productes de marca blanca i que la meitat dels 10 principals fabricants mundials de smartphones ja incorporen el català en els seus dispositius.
D'altra banda, en relació a les anomenades multes lingüístiques mencionades també en la notícia publicada, la Plataforma per la Llengua vol recordar que entre 2009 i 2011 l'Agència Catalana del Consum va posar un total 114 multes a empreses que actuaven a Catalunya per no etiquetar en castellà. El nombre d'empreses sancionades per no etiquetar en català va ser 0.
Des de la Plataforma per la Llengua es vol posar èmfasi en el fet que totes les llengües amb un nombre de parlants similars al català estan plenament normalitzades en l'àmbit empresarial, que inclou la retolació comercial, l'atenció al client i l'etiquetatge, i que, per tant, la situació del català és una anomalia.
Com ja és habitual des de fa molts anys, en la notícia no podia faltar una referència a les subvencions públiques que rep l'entitat. És un intent de deslegitimar i desprestigiar la tasca que realitzem en favor de la llengua. Les dades que presentem parlen per si soles i la referència a les subvencions és un intent de desviar l'atenció. La Plataforma per la Llengua és una entitat de la societat civil transversal. Realitzem alguns dels nostres projectes col·laborant, però amb independència, amb diferents administracions i institucions públiques i privades. Tot i això l'activitat de la Plataforma per la Llengua se sustenta principalment gràcies a la quota dels seus socis i sòcies. Sense ells, l'entitat no portaria gairebé 20 anys treballant perquè la llengua catalana sigui una veritable eina d'inclusió i de cohesió social i esdevingui la llengua comuna de tots els catalans i catalanes.
És per aquest motiu que us convidem a fer-vos socis de la nostra entitat. Si compatiu els nostres objectius i penseu que és necessari que existeixi una entitat que des de la societat civil vetlli perquè la llengua catalana tingui la presència que li correspon en la nostra societat, el vostre suport econòmic és fonamental per garantir la independència i la qualitat de la feina feta per la Plataforma per la Llengua. Articles com el que avui s'ha publicat ens demostren que la nostra feina és important i que ara més que mai cal consolidar el nostre creixement en socis. Us necessitem!

29/3/13

El Gobiernu Asturianu tien la competencia pa incluyir l'asturianu na LOMCE

El Gobiernu Asturianu tien la competencia pa incluyir l´asturianu na LOMCE


El gobiernu central diz que la inclusión de la llingua como especialidá ye competencia del Gobiernu Asturianu

   Gaspar Llamazares dio a conocer nuna rueda de prensa una serie de rempuestes del gobiernu central, ente elles a una entruga realizada pol so grupu parllamentariu alrodiu de si l’executivu camentaba "amestar a les materies d’especialidá nel casu de les Comunidaes como Asturies, con llingua propia non oficial pero con reconocimientu xurídico ya implantación curricular, la llingua asturiana o cultura asturiana".
La Conseyera d'Educación

   Ante ello, el gobiernu español respondió remitiendo al artículu 6 del anteproyeutu, onde apurre la responsabilidá nesi sentíu a los respeutivos gobiernos autonómicos. Pero, la responsabilidá d’incluyir l’asturianu como materia d’especialidá na LOMCE ye esclusivamente del gobiernu asturianu, lo que pa Llamazares equival a que’l gobiernu asturianu "yá nun tien escusa pa nun ameyorar la situación de la llingua asturiana na enseñanza, o pa non ameyorar la situación del profesoráu".

Fonte:  Asturnews.

28/3/13

Recital poéticu en Castropol n'asturianu, gallegu y gallego-asturianu

Castropol organiza un recital poéticu n'asturianu, castellán, gallegu, gallego-asturianu

Ayuntamientu
   La Sociedá Asturgalaica d'Amigos del País acutó esti Vienres Santu pa una cita bien especial colos cuatro llingües que se dan cita a veres del Eo -l'asturianu, el castellán, el gallegu y el gallego-asturianu o fala-, cola celebración de los II Alcuentros de poesía “La Bendición de Babel”.

   Estos alcuentros van tener llugar esti 29 de marzu na Casa Cultura de Castropol, a les 18,30 h., y van cuntar cola participación de destacaes voces representatives de la creación poética nestes llingües: María do Cebreiro Rábade, Vanessa Gutiérrez, Aurora García Rivas, Héctor Acebo y Luis Muñiz.
Castropol
   Xuntu col recital poéticu, nel actu daráse llectura tamién a la obra ganadora del I Concursu de Poesía Nueva Babel” y va celebrase una mesa redonda abierta a la participación del públicu asistente, que va tener la suerte d'esfrutar del alcuentru, la sonoridá y los matices d'esi Babel de llingües.

   Fonte:  Asturnews.

27/3/13

Plataforma per la Llengua señala a las empresas que no rotulan en catalán

La «ONG del catalán» señala con una cruz a a las empresas que usan el castellano.
Plataforma per la Llengua ha publicado un informe sobre los comercios «insumisos»

   El informe señala con una cruz las empresas que no rotulan en catalán Una de las entidades más subvencionadas del Gobierno catalán, Plataforma per la Llengua, acaba de publicar su informe anual en el que pone en el punto de mira a los comercios que no rotulan en catalán y a las empresas que no etiquetan en este idioma. Como se sabe, la Generalitat multa a los establecimientos que solo utilizan el castellano.

   Es precisamente esta entidad, que se autodenomina la «ONG del catalán», la principal cómplice de esas sanciones, pues a través de su página web, ofrece canalizar las denuncias de ciudadanos contra esas empresas que «incumplen» la ley 1/1998 de política lingüística. Ésta establece que la señalización de carteles de carácter fijo y los documentos de la oferta de servicios para los consumidores deben ser, al menos, en catalán.

   En su «Informe CAT. 50 datos sobre la lengua catalana», la Plataforma indica que el 32% de los comercios barceloneses no han adaptado su rótulo a esa inmersión lingüística, según datos extraidos de una encuesta del Ayuntamiento de Barcelona. Incumplir esa norma es castigado con multas de 10.000 euros. Pero es el ámbito del etiquetaje donde la Asociación se muestra mucho más explícita, pues el documento marca literalmente con una equis a aquellas empresas que no utilizan el catalán. Según la Plataforma, el 94% de los productos no respeta la ley de etiquetaje y señala a Danone, Nestlé, Coca-cola, Casa Tarradellas, Henkel, Durex o Fairy, entre otras.

   El informe indica que, a lo largo de 2012, la Plataforma tramitó un total de 501 quejas lingüísticas de usuarios y consumidores, de las que 302 (60,2%) se refieren a empresas con carencias en la disponibilidad del catalán hacia sus clientes, mientras que otras 85 (17%) corresponden a etiquetaje. Cita a La Caixa, Endesa, Port Aventura, Microsoft o Ikea, entre otras. También hay 57 quejas referidas al Gobierno español.

   Plataforma per la Llengua recibió en 2011 subvenciones por un total de 419.000 euros del Ejecutivo catalán para financiar el proyecto «El catalán suma: El catalán en los medios de comunicación».

   Fonte:  ABC.es

Rector: l'ausencia del asturianu na web de la Universidá "ye por un retrasu na torna"

El Rector esplica al CUPA que l'asusencia del asturianu na web de la Universidá "ye por un retrasu na torna"

   Dempués de la denuncia fecha pol CUPA ayeri, la organización universitaria esplica nuna nota que "tres conversaciones de representantes del Conceyu Universitariu pol Asturianu (CUPA) col Rector, Vicente Gotor Santamaría, y el Vicerrector d’Informática, Víctor Guillermo García, el problema cola páxina web paez solucionáu", yá que'l Recto dixo que namás se debía a "un retrasu na torna de los testos al asturianu". El CUPA espresó’l so maltar al ver que la páxina web nueva de la Universidá d’Uviéu nun incluyía yá versión n’asturianu, y anque ve como una bona noticia saber qu’esto ye namás frutu d’un retrasu de la traducción, según les esplicaciones del propiu equipu rectoral, entienden que "nun ye escusa pa una institución de tal tamañu y recursos, pues la versión n’inglés, por exemplu, ta yá dende’l primer día".

   Sicasí, entienden que ye una bona noticia saber que la nueva web tamién va incluyir versión n’asturianu, “daqué perimportante pa la visibilidá del idioma na Universidá y na sociedá asturiana”. Un pasu alantre que se consiguió por fin nel añu 2010 y qu’aguarden qu’en pocos díes pueda tener continuidá na páxina actual.

   El CUPA pidió yá aconceyar col equipu rectoral pa siguir avanzando n’otres midíes de muncha importancia pal futuru de la llingua asturiana na institución, como la rotulación billingüe de los edificios universitarios o la creación d’un logotipu col nome de la Universidá nes dos llingües, castellán y asturianu.

   Fonte:  Asturnews.

El CUPA denuncia que la páxina web nueva de la Universidá nun tien versión n'asturianuPáxina anterior con versión n'asturianu
El Conceyu Universitariu pol Asturianu (CUPA) amosó al traviés d'una nota de prensa'l so descontentu pola apaición d'una nueva páxina web de la Universidá d'Uviéu (www.uniovi.es) con versión namás en castellán ya inglés, "cuando dende l'añu 2010 la páxina de la universidá asturiana tenía una versión na llingua propia d'Asturies, que foi mui bien recibida pola comunidá universitaria", según afirmen dende'l CUPA. Represenantes del CUPA yá solicitaron esplicaciones y esperen respuesta del Rector Vicente Gotor y del Vicerrector d'Informática, Víctor Guillermo García.

"Aguardamos que se trate d'una situación temporal y que la páxina cunte con versión n'asturianu en pocu tiempu", espliquen dende la organización, que tamién denuncia que "lo contrario sedría dar un pasu atrás mui importante y contrariu a los alcuerdos algamaos pol Rector nes pasaes elecciones, onde se comprometió a afondar na normalización y usu del asturianu dientro de la institución".

El CUPA aprovechó pa recordar qu'entá "queden munchos compromisos por cumplir, ente los que tán el dotar a la Universidá d'Uviéu d'un logotipu billingüe (castellán/asturianu) y redactar un reglamentu que disponga la rotulación n'asturianu de toles instalaciones, ente otres cuestiones de vital importancia pal idioma na Universidá" y que según espliquen "el Rector Vicente Gotor robló col CUPA nel Alcuerdu Programáticu de Política Llingüística na Universidá d'Uviéu, pal periodu actual".

 Fonte: Asturnews

 Vicente Gotor confirmó al CUPA que l'ausencia del asturianu débese a un retrasu na torna de los conteníos.

 Fonte: Asturies.com

26/3/13

Sobre l'Axenda Cultural d'AsturiesDepués de bien d’años, bien de llexislatures y bien de partíes económiques destinaes a ello, la Conseyería de Cultura presenta:

http://www.agendaculturalasturias.es/

Depués de tantos años, tantes llexislatures y tantes perres presenten una páxina que nun respeta’l primer bien cultural d’ésti como de cualquier otru llugar: la so llingua. Nin siquiera nuna opción billingüe.

Estos son exemplos de lo que se ta faciendo, dende va años, notres partes d’España. Podía deprendese dalgo: anque fuera d’un llugar tan pequeñu como la Vall d’Arán.


En Cataluña:

Agenda Cultural de Catalunya (en catalán)

http://cultura.gencat.cat/agenda/En Galicia:

Cidade da Cultura de Galicia (en gallegu)

http://www.cidadedacultura.org/


Axenda Cultural de Galicia (en gallegu)

http://www.turgalicia.es/axendaNel Pais Vascu:

Kulturklik (en vascu)

http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/eu/

(con versión n’español)


Gazteaukera (en vascu)

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-19017/eu/

(con versión n’español)Na Comunidá Valenciana:

Agenda de la Comunitat Valènciana (en valencianu)

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-19017/eu/

(con versión n’español, inglés, francés, alemán, ruso y xaponés)Nes Islles Baleares:

Agenda Illes Balears (en catalán)

http://www.illesbalears.es/cat/illesbalears/home.jsp

(con versión n’español. Inglés, francés, alemán ya italianu)En Navarra:

Kulturaren Agenda (en vascu)

http://www.navarra.es/home_eu/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Agenda+de+ocio+y+cultura/

(con versión n’español, inglés y francés)Nel Valle d’Arán:

Agenda de la Vall d’Aran (n’aranés)

http://www.visitvaldaran.com/ar

(con versión en catalán, n’español, inglés, francés y alemán)-Fai-yos llegar los tos comentarios a

promocioncultural@asturias.org


-O personalmente al Viceconseyeru de Cultura y Deporte, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez

viceconsejeriacultura@asturias.org


Información apurrida por Bertu

25/3/13

La XXXIV Selmana de les Lletres Asturianes na alcordanza de Nené Losada Rico

La Selmana de les Lletres Asturianes va dedicase esti añu a la figura de Nené Losada

Nené Losada Rico en 2007

     El 29 d'abril entamarán los actos de la que ye yá la XXXIV Selmana de les Lletres Asturianes y la Conseyería de Cultura ta acabante anunciar que la escritora Nené Losada va ser la lliterata a la que se faiga homenaxe nesta ocasión. Un llibru sobre la so vida y obra va regalase nes llibreríes, como cada añu, el Día del Llibru Asturianu, que sedrá nesta ocasión el 3 de mayu. Amás, ente los planes, un gran actu poéticu y musical nel Centru Niemeyer, el martes 30 d'abril, y la puesta n'escena de les obres del Ier Certame de Teatru escolar n'asturianu, l'8 de mayu, en La Llaboral.

   Nené Losada, la que fuera decana de les Lletres Asturianes. La escritora valdesana Nené Losada Rico, dexónos n'abril de 2009, a la edá d'87 años. Nes cuasi nueve décades de vida que tuvo, la escritora, considerada nel momentu de la so muerte decana de les lletres asturianes, dedicó bien de tiempu a escribir n'asturianu, siendo una firma defensora de la oficialidá del idioma.

   Ñació en L.luarca'l 10 de payares de 1921. Trés años depués, al morrer la madre, llévenla a Sanfliz de Trevías, pa cola güela. Ellí diba vivir hasta que, con diecinueve años, casa y torna pa L.luarca, onde sigue viviendo. De formación autodidacta, amuésase como una temprana escritora de relatos y poemes en castellán. Tiempu más tarde, empezará a facelo na llingua del so llugar, utilizando formes poétiques mui cercanes a les de la poesía oral popular. En 1992 recoyó bona parte de la so obra en versu nel volume Cantares valdesanos, n’edición de Consuelo Vega, que se completa col nuevu llibru poéticu apaecíu en 1997 col títulu de Entre apigarcios, dende entós espublizó tamién la so obra en castellán nun volume completu.

   L'autora recibió numberosos homenaxes y premios. Col so nome convócase cada añu un premiu de poesía. Nel añu 2000 recibió l'Urogallo de Bronce, entregáu pol Centru Asturianu de Madrid, al que nel 2005 se-y sumó la medaya de plata del Principáu d'Asturies. En 2007 recibió'l Premiu Timón que concede l'Arribada, pola mor de la so trayectoria lliteraria, y en 2008 foi nomada Fía Predilecta del Conceyu de Valdés, amás de poder ver colgáu un retratu de so na Casa Conceyu.

   Cola muerte de Nené Losada Rico la lliteratura asturiana perdió una de les sos voces hestóriques, una de les últimes figures de la nomada Xeneración de la Posguerra, que nos últimos años dexó tamién nel camín a escritores como Mánfer de la Llera o Eva González. Agora Asturies va facer l'homenaxe que merez.

 Fonte:  Asturnews.

La Diputació recorrerà "amb tota probabilitat" la sentència del TSJC en contra de l'ús "preferent" del català a la institució


Joan Reñé assegura que els efectes que la resolució tindrà per l'ens "seran absolutament mínims i insignificants"

Joan Reñé ha manifestat que "amb tota probabilitat" la Diputació de Lleida recorrerà la sentència del TSJC en contra de l'ús preferent del català a la institució tot i que de moment els serveis jurídics de l'ens ho estan valorant encara.

Així mateix, ha assegurat que els efectes que suposa la sentència per la Diputació "seran mínims i insignificants" pel fet que "en cap cas posa en qüestió el que és l'ús habitual i normal de la llengua catalana" en aquesta institució si no tot el contrari, ja que "de forma imperativa manifesta que s'han de continuar treballant els expedients administratius en llengua catalana dins la institució", ha remarcat Reñé. El president de la Diputació de Lleida ha deixat clar que en vint anys "no hi ha hagut cap problema ni ningú ha presentat cap requeriment ni sol·licitud perquè es fes d'una altra manera".

Tot i això, Joan Reñé ha expressat en nom de l'ens que presideix la "insatisfacció" i el "greuge" que suposa "no entendre que en aquests moments algú continuï generant problemes allà on no hi són" perquè la llengua catalana a la Diputació de Lleida "no suposa cap problema per la comunicació amb tots els ciutadans i amb totes les administracions amb què ho estem fent". A més, ha remarcat que de la vintena d'articles del Reglament per a l'ús de les llengües catalana i occitana-aranesa a la Diputació de Lleida que demanava modificar Convivencia Cívica Catalana, la sentència del TSJC "només ha modificat una paraula en un parell d'articles i dos articles més, fet que ha qualificat "d'insignificant". En concret, la resolució anul·la que el català pugui tenir la consideració de llengua "preferent" en el funcionament diari de l'ens i en les seves comunicacions i també elimina el fet que hagin de ser els ciutadans els que sol·licitin formalment si volen que se'ls contesti en castellà, com establia l'actual reglament.

Per Reñé, l'objectiu del recurs de Convivencia Cívica Catalana busca "derivar un cop més l'atenció allà on no hi ha problemes ni amb les banderes ni tampoc amb la llengua quan realment el que ens hauria de preocupar a tots és la situació que tenim al carrer i el patiment que tenen tants ciutadans per una situació econòmica complexa".

Fonte: La Vanguardia

24/3/13

Cursu d’afondamientu llingüísticu p’adultos n'Uviéu


La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) entama un cursu d’afondamientu llingüísticu destináu a persones adultes nel so llocal d'Uviéu. Ésti va principiar el 8 d’abril, con clases tolos llunes y miércoles.
Gracies a esti cursu, de 40 hores de duración, “los alumnos y alumnes van poder afondar nel bon usu del idioma tanto a nivel escritu como oral, asina como nes rellaciones ente llingua y sociedá”, apunten dende la XDLA. El preciu de la matrícula completa ye de 30 euros y pa inscribise nun fai falta titulación nenguna, anque sí hai que tener una conocencia básica de la espresión escrita y oral del idioma.
Nun primer momentu, les clases van celebrase los llunes y los miércoles n’horariu de 19 a 21 hores, anque ye posible realizar cambios según la disponibilidá de la xente matriculao. El cursu va dase en Conceyu Abiertu, llocal asitiáu na cai La Gascona númberu 12, baxu. Les persones interesaes pueden formalizar la so inscripción al traviés de los teléfonos 985.22.95.53 y 645.978.660, o del corréu electrónicu info@exunta.org. Hai que destacar que la XDLA ye una entidá organizadora d’actividaes de formación permanente del profesoráu, poro, esti cursu proporciona creitos homologaos de formación al profesoráu de Primaria y Secundaria a quien lu realice con aprovechamientu.
Fonte: Asturies.com

23/3/13

El català: atractiu, però assetjat

L'‘Informecat 2013' revela que la llengua té una vitalitat superior al seu pes demogràfic

El govern espanyol ha llançat una ofensiva sense precedents en el camp de l'educació

- BARCELONA - RAÜL GARCIA I ARANZUEQUE

 
La llengua en xifres

La llengua catalana viu un moment dolç: guanya parlants, és un dels idiomes més apresos a Europa i triomfa a internet, però, alhora, està sotmès a un dels assetjaments polítics i judicials més intensos dels darrers anys.

L'informe anual de la Plataforma per la Llengua Informecat 2013, presentat ahir a Barcelona, qualifica el català de “llengua en expansió, dinàmica i amb una presència molt notable en diferents àmbits, en alguns casos molt per sobre del que li correspondria segons el seu pes demogràfic”, però alerta del risc que la pressió política i judicial malmeti aquesta embranzida.

El català –sosté l'estudi– és un idioma mitjà com ara el danès i el txec, amb una gran capacitat d'atracció, tal com certifiquen les dades. Dels 10 milions de parlants que té la llengua, 5,5 no el tenen com a llengua materna. O, dit d'una altra manera: per cada persona que té el català com a llengua inicial hi ha 2,25 parlants que no el tenen. A més, el 10% dels catalans de llengua materna castellana adopten el català com a llengua principal.

Aquestes dades contrasten amb les decisions polítiques i judicials que s'han pres els últims anys en àmbits com ara l'educació i la justícia. El cas de l'ensenyament és paradigmàtic. El model d'immersió lingüística de Catalunya està sent objecte d'un setge sense precedents, tot i que la demanda d'escolarització en castellà és testimonial. Una cosa semblant passa a les Illes Balears, on el govern del PP ha decidit posar fi al model d'immersió, malgrat que el 93% de les famílies dels nens entre 3 i 8 anys han triat l'ensenyament en català. Més greu és la situació al País Valencià, on hi ha 126.000 alumnes d'educació infantil i primària que no poden estudiar en valencià perquè han reduït les línies en català.

Sota mínims

Però, si en algun àmbit la presència del català està sota mínims, aquest és el de la justícia, en què, no només no millora, sinó que els últims anys està reculant. Així, s'ha passat de tenir un 16,77% de les sentències judicials redactades en català el 2007 a només el 13,11% el 2011. “I no és per falta de coneixement”, va explicar ahir Josep Anton Fernández, de la Plataforma per la Llengua. De fet, el 99% del personal de l'administració de justícia a Catalunya té coneixements de la llengua i prop d'un 10% dels treballadors dels jutjats i tribunals del país fan cursos de català.

La Plataforma per la Llengua ha arribat a la conclusió que allà on l'Estat espanyol té capacitat de legislar, la vitalitat del català es frena i, on no en té, floreix. L'exemple més clar és internet, on el català, gràcies a la voluntat de la societat civil, és el dinovè idioma més utilitzat a Twitter i ja hi ha més de 60.000 dominis .cat.

40 per cent dels andorrans cursen l'ensenyament en català.

7 milions de persones saben escriure en català.

Doble criteri en les lleis d'etiquetatge

A l'Estat hi ha 202 lleis que obliguen a etiquetar en castellà, un nombre molt superior a les dues que fan el mateix amb el català. I, per si no n'hi hagués prou amb aquest desequilibri, la llei no tracta igual les dues llengües. Entre el 2009 i el 2011 hi va haver 114 multes per productes que no complien les lleis que obliguen a etiquetar en castellà i cap des del 2010 per no haver-ho fet en català.

Llengua de transmissió al marge de l'origen

Catalunya ha acollit en els últims anys diverses onades migratòries, que han tingut un impacte notable sobre el paisatge lingüístic del país. Tot i això, el català ha resistit bé la pressió. Així, el 10% de les persones de llengua materna castellana acaben adoptant el català com a llengua principal i moltes parelles lingüístiques mixtes transmeten el català als seus fills com a llengua principal.

El vint-i-dosè idioma més traduït del món

El català ocupa un lloc de privilegi en el rànquing d'idiomes més traduïts del món. Tot i ser una llengua mitjana, amb uns deu milions de parlants, és el 22è idioma més traduït del món i supera, en aquest àmbit, llengües amb un pes demogràfic similar i amb un estat al darrere com ara el búlgar, l'eslovac i el grec. En volum de traduccions d'altres llengües, ocupa la 26a posició.

La setena llengua més apresa a la Unió Europea

El català és en un lloc destacat en el rànquing dels idiomes no materns que dominen els europeus. Segons l'Eurobaròmetre del 2012, la llengua de Catalunya és en la setena posició d'aquesta llista, només superada per idiomes amb un volum de parlants molt superior com ara l'anglès, el francès, l'alemany, el castellà, el rus i l'italià. El 0,74% dels europeus diuen haver après el català.

Situació greu al País Valencià i a la Franja

Catalunya està sent víctima en els darrers anys d'una ofensiva contra el seu model d'escola, però la situació és molt pitjor en altres territoris del domini lingüístic. Al País Valencià, hi ha 126.000 alumnes d'educació infantil i primària que voldrien estudiar en valencià i no poden perquè no hi ha prou línies en català i a Aragó els catalanoparlants no tenen reconeguda la seva llengua.

Fonte: Avui

22/3/13

La sidra asturiana candidata a Patrimoniu de la Humanidá


La sidra asturiana podría ser patrimoniu de la humanidá en trés años

   PREPARACIÓN DE LA CANDIDATURA
   El Gobiernu asturianu confía en que la cultura de la sidra asturiano, que non el productu en sí, seya patrimoniu inmaterial de la humanidá nun plazu que rondaría los trés años. La Conseyería d'Agroganadería empezó yá a trabayar na preparación de la candidatura, acabando'l plazu de presentación na Unesco'l 31 de marzu del 2014.

   Asina lo informó esti xueves la conseyera d'Agroganadería, María Jesús Álvarez, que compareció en rueda prensa acompañada pola directora xeneral d'Agroalimentación, Tomasa Arce, y l'investigador Luis Benito García, autor de la tesis doctoral na que se va basase principalmente la candidatura.

   Tres la presentación de la candidatura, abriríase un plazu de dos años mientres el que técnicos de la Unesco visitaríen Asturies pa conocer la cultura sidrera, y tomar una decisión final. La propuesta asturiana pretende axuntar un corpus científicu que va xirar precisamente sobre les investigaciones de García, y tamién va acompañase d'otros elementos, como una escoyeta fotográfica y una "presentación rigurosa". Destacó concretamente la escoyeta d'apoyos. Nun quiso adelantar nengún apoyu, pero esclaró que van contar con "importantes y prestixoses" firmes, y que la so intención ye provocar una "movilización social" a favor de la candidatura asturiana.

   La declaración de Patrimoniu Inmaterial de la Humanidá per parte de la Unesco reconoz aquelles espresiones culturales o sociales que puen ser "crisol de la diversidá cultural y el caltenimientu de la mesma, y d'una garantía de creatividá permanente". Asina, la conseyera mostróse convencida de que la cultura sidrera asturiana cumple con estos requisitos.

   De la bebida y del tolo que la arrodia, destacó que l'asturiana ye "la única que s'escancia, la sidra por antonomasia, qu'identifica a la comunidá autónoma, pero que tamién ye una de les principales producciones agroalimentarias d'Asturies, concretamente la tercera".

   "Caltién a una importante industria, atomizada bastante y repartida pel territoriu", añadió, destacando que'l sector productor creció y profesionalizóse. Arce, pela so parte, señaló que nestos momentos funcionen n'Asturies 93 llagares, con una producción de 25 millones de llitros de sidra natural.

   PERVIVIÓ GRACIES A EL SO ENRAIGONO
   García refirióse a la so tesis, defendida nel 2008, na que destaca la pervivencia de la sidra como productu, precisamente gracies al so fuerte enraigono cultural. Recuerda qu'otros productos antaño importantes, como'l casu de la cazalla, sobreviven a dures penes, mientres que la sidra supo pervivir, "sin grandes campañes publicitaries y con una producción consumida casi al 90% n'Asturies".

   Asegura que'l so consumu de popularizó porque resultaba bien difícil producir vinu n'Asturies y bien caro tresportalo dende la meseta pelos puertos. Rellaciona amás la costume de beber delles persones d'un solu vasu cola carestía del vidriu, qu'obligaba al chigreru a ofrecer ún solu pa dellos bebedores. Asina se xeneró "una interconexón bien fuerte ente los consumidores", esplicó l'investigador, antes d'añadir qu'esti factor provocaba preocupación ente los sectores hexemónicos de la sociedá asturiana, porque los obreros reuníense pa beber sidra y falar de los sos problemes.

   Fonte: Europa Press.

Denuncien la castellanización continua de la imaxe pública d’organismos del GobiernuL’Executivu yá nun sólo nun fai nada pol asturianu, sinón que castellaniza lo poco que tien denominación nel idioma del país. La XDLA ta acabante d’alertar del cambiu del nome y del logotipu de l’Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu.
Según esplica’l coleutivu cívicu, les comunicaciones qu’unvía esti organismu encargáu de xestionar y controlar les ayudes al desarrollu qu’entama’l Gobiernu ta utilizando un logo nuevu nel qu’apaez la denominación de l’axencia en castellanu, cuando llevaba más d’una década nomándose n’asturianu. “Cuando llega un responsable al que nun-y da más la recuperación del asturianu –como ye'l casu–, esta llingua, ensin más, desapaez de la conseyería”, afirma la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA), que critica l’ausencia de una política normalizadora tresversal nel Gobiernu. Nesti casu concretu, l’organismu depende de Bienestar Social y Vivienda, encabezada por la ex alcaldesa de Llangréu, Esther Díaz, y ta dirixida por Graciela Blanco.
Sicasí, ésti nun ye l’únicu ataque al idioma que se produz recién. Dende última hora d’ayeri, ta na rede la ‘Agenda Cultural de Asturias’, una web entamada por Educación, Cultura y Deporte que pretende apigazar tola ufierta cultural del país. Nella, la llingua asturiana nun ta presente y la toponimia oficial nin siquiera se respeta. “Nun val agora la sida de la falta de presupuestu, disponiendo como dispón esa conseyería d'un Serviciu de Política Llingüística pa traducir los conteníos, nin ye posible que desconozan les formes oficiales de los topónimos qu'ellos mesmos aprobaron nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies hai años y que na mentada web nun se respeten”, alvierten dende la XDLA, coleutivu qu’esixe la rectificación inmediata d’entrambes dos conseyeríes y l'usu públicu del asturianu como muestra del compromisu real cola so recuperación y normalización. Nun ye abondo con dicilo: hai que facelo”.
Fonte: Asturies.com

21/3/13

La Revista de Filoloxía Asturiana abre'l plazu pa presentar artículos pal númberu de 2013

La Revista de Filoloxía Asturiana abre’l plazu pa presentar artículos pal númberu de 2013

Númberu anterior de la RFA

   La Revista de Filoloxía Asturiana publicar añalmente dende l'añu 2001, impulsada pol Seminariu de Filoloxía Asturiana, grupu d'investigación de la Universidá d'Uviéu. Como'l so nome indica, RFA ye una publicación especializada n'estudios llingüísticos y lliterarios relativos al dominiu románicu asturianu-lleonés, dende cualesquier perspectiva y orientación metodolóxica. Sicasí, ta abierta igualmente a conteníos más amplios del ámbitu de la hispanística, la romanística o la llingüística xeneral. El plazu d’unvíu de propuestes ta abiertu hasta’l 30 de xunu de 2013, notificando les aceptaes l’1 de setiembre.

   Ta indexada en Latindex. Dende 2010 espublízase tantu en papel como en llinia, al traviés de la plataforma de revistes científiques de la Universidá d'Uviéu. Amás, cuenta con comité científicu esternu de calter internacional, formáu por profesores como Rosario Álvarez, de la Universidá de Santiago de Compostela-Instituto da Lingua Galega, Antonio Bárbolo Alves, del CEL-Universidá de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal, Eduardo Blasco Ferrer, de la Universidá de Cagliari, Cerdeña, Inés Fernández Ordóñez, de la Universidá Autónoma de Madrid-Real Academia Española o Graciela Reyes, de la Universidá d’Illinois en Chicago, EE.XX.

   Polo xeneral, los distintos conteníos de RFA dixébrense en distintes secciones bien establecíes: artículos (investigaciones d'hasta 20 páxines), notes (hasta 10 páxines), reseñes (recensiones crítiques actualizaes d'otres publicaciones), revisiones (reedición d'artículos clásicos de la Filoloxía Asturiana, pocu conocíos o pocu accesibles na actualidá), documentos (documentos llingüísticos inéditos o pocu conocíos), alderique (discutinios abiertos sobre distintes cuestiones filolóxiques) ya información (noticies sobre proyectos d'investigaciones, tesis, eventos diversos, etc…)

   Fonte:  Asturnews.

El TSJC anul·la l'ús preferent del català a les diputacions de Girona i Lleida


També tomba el requisit que els ciutadans hagin d'explicitar amb una petició formal la seva opció lingüística

El tribunal estima en part un recurs de Convivència Cívica Catalana contra els reglaments lingüístics de les dues administracions en base a la jurisprudència creada per la sentència contra l'Estatut

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat part dels reglaments lingüístics de les diputacions de Lleida i Girona. El tribunal ha estimat parcialment un recurs presentat per Convivencia Cívica Catalana (CCC) i ha decidit anul·lar que el català sigui llengua “preferent” en aquestes dues administracions. El tribunal també ha tombat el requisit els ciutadans hagin d'explicitar la seva opció lingüística mitjançant un petició formal expressa.

El TSJC ja havia suspès cautelarment diverses parts d'aquests reglaments mentre no resolia els recursos presentats, cosa que ha fet amb dues sentències amb data del 6 de març. En les seves sentències la sala contenciosa-administrativa es remet a jurisprudències com ara la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut de l'any 2010 o bé la sentència contra el reglament lingüístic de l'Ajuntament de Barcelona, que va anar en la mateixa línia.

El TSJC considera d'aquesta manera que la posició de les dues llengües oficials és de “paritat jurídica” als poders públics de Catalunya. Així, el tribunal determina que les administracions estan obligades a respectar l'elecció de llengua que faci el ciutadà, “de manera que queden en una posició de disponibilitat lingüística”. A més, afegeix que la jurisprudència constitucional admet la qualificació del català com a llengua d'ús normal a les administracions “mentre no comporti imposició”, i que la sala contenciosa-administrativa del TSJC considera que la configuració del català com a llengua pròpia i d'ús normal “no afecta ni exclou el castellà com a llengua igualment oficial”.

En el cas de la Diputació de Girona, s'ha anul·lat l'article 2 que estableix el català com a llengua d'ús preferent, així com els articles 5.2, 6.1, 6.2, 7 i 13. Entre d'altres qüestions, aquests articles establien que l'expedient de documents es farà en català o bé en català i castellà si el sol·licitant ho demana; que els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, mentre que les versions en castellà es posaran a disposició sempre que els interessats ho demanin; que només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho requereixi; que el personal de la diputació farà servir el català en les comunicacions administratives orals, llevat que l'administrat demani ser atès en català; o bé que les disposicions de la diputació s'han de publicar en català.

Pel que fa a la Diputació de Lleida, també s'ha anul·lat l'article 2 –en el que es diu que el català ha de ser llengua d'ús preferent en aquesta administració–, així com els 5.2, el 5.3, el 7, el 8 i el 14. Entre d'altres, es tomba la norma que estableix que el ciutadà hagi d'explicitar la seva opció lingüística mitjançant una petició formal expressa.

Convivencia Cívica Catalana ha celebrat en un comunicat les sentències del TSJC que han estimat parcialment els recursos que va presentar perquè, al seu parer, “confirmen el respecte al bilingüisme a què està obligada l'administració”.

Les sentències no són fermes i les parts poden presentar un recurs de cassació davant de la sala contenciosa del Tribunal Suprem.

Fonte: Avui

20/3/13

Presenten una tesis na que s'estudia la melecina popular al traviés del asturianu

 


Francisco Fernández-Guisasola
Francisco Fernández-Guisasola ye médicu y homeópata, pero tola vida tuvo mui interesáu pol campu de les humanidaes. Ye por ello que ta tituláu en gaita, fala unes cuantes llingües amás de la de so, l'asturianu, y tien participao en congresos y estudiando la medicina popular asturiana y como la llingua asturiana define esti campu. Ye collaborador habitual de Lletres Asturianes, la revista de l'Academia de la Llingua Asturiana.

Esti vienres 22 de marzu a les 12 la mañana, l'Aula Magna de la Facultá d'Odontoloxía, asitiada n'El Cristo, na cai Catedráticu José Serrano e/n, Uviéu -detrás de la Facultá de Medicina, va acoyer la defensa de la so tesis “La Medicina Popular a través de la Lengua Asturiana”.

Amás, esti trabayu lleva arreyaos un Diccionariu Mélicu Alfabéticu Asturianu-Castellanu, un Diccionariu Mélicu Temáticu Asturianu-Castellanu y un Diccionariu Mélicu Paremiolóxicu Asturianu.

Fonte: Asturnews

19/3/13

La SGAE retirará una demanda contra RADIO KRAS

Antón Reixa retirará la demanda de la SGAE a la xixonesa Radio Kras


   Una carta pública a Antón Reixa del músicu xixonés Xabel Vegas llevó al presidente de la SGAE a anunciar la retirada de la demanda de la entidá que dirixe a Radio Kras. La emisora llibre debía d’afrontar un pagu de 2.328,08 euros.

   Vegas escoyó’l so blogue ‘El óxido’, nel agora diariu dixital ‘Público’, pa treslladar a Reixa la importancia que tuvo Radio Kras na so formación musical nunos tiempos nos que yera difícil sentir bandes independientes de fuera del Estáu. D’esta forma, pretendía que’l músicu gallegu entendiera l’abusu de cobrar perres a una entidá ensin ánimu d’arriquecimientu con 27 años de vida que se caltién gracies a les cuotes de los sos socios; y lo consiguió, yá que Reixa comunicóse con él pa tresllada-y que dio instrucciones pa suspender la demanda y aniciar un diálogu cola emisora xixonesa pa saber qué porcentaxe real de repertoriu de la Sociedad General de Autores y Editories (SGAE) utiliza. Amás, en Twitter, la entidá reconoció "el llabor de la emisora".

   D’esta forma, Radio Kras nun tendrá que pagar los 2.328,08 euros que-y reclamaba la SGAE, pero tovía tien pendiente otra demanda, nesti casu de l'Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI)-Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), na que-y esixe una cantidá que podría ser de 3982 euros o de 13625,28 euros, según la categoría que-y s’aplique. Nesis sen, Reixa anunció que va treslladar la posturar de la SGAE a estes entidaes pa que reconsideren la so postura.
 
   Fonte:  Asturies.com

La globalización de la lliteratura n'eusquera


La Universidad de Nevada publica en inglés el libro 'Basque Literary History'


El objetivo es difundir textos fundamentales de las letras vascas en diversas universidades estadounidenses

maialen ezquerro -

Donostia. El Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada de Reno ha apostado por difundir la historia de la literatura en euskera en los centros académicos de Estados Unidos a través de la publicación en inglés del libro Basque Literary History.

En el estudio han intervenido trece académicos vascos pertenecientes a universidades y centros de investigación de Euskal Herria. Se trata de una obra colectiva, más que de una obra realizada en equipo, señaló Mari Jose Olaziregi, editora del libro y directora de Promoción y Difusión del Euskera del Instituto Vasco Etxepare. El volumen está distribuido en capítulos que siguen una organización clásica por periodos, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y por géneros al abordar la literatura vasca de los siglos XX-XXI.

La primera parte del libro aborda, de la mano de Igone Etxebarria, la literatura oral, además de la historia del bertsolarismo, escrita por Joxerra Garzia. La segunda parte, centrada en la literatura clásica del siglo XVI hasta el XIX es obra de Aurelia Arkotxa y Beñat Oyharçabal, que estudian los orígenes de la literatura vasca y el desarrollo de las letras septentrionales. Según afirmó Arkotxa, trata de los autores de expresión vasca de un "modo nuevo" en el que se "cambian las perspectivas y se sitúan las obras en el campo de la literatura comparada". Un autor como Bernat Etxepare, por ejemplo, no aparece anacrónico, sino más bien contemporáneo. Por otra parte, en el siglo XVII, Axular no sería el centro del capítulo sino que saldría al final de un periodo largo en el que se forma una lengua literaria. Para finalizar el capítulo, Jean Haritschelhar escribe sobre los puentes transfronterizos. La tercera y última parte abarca la literatura moderna en euskera de los siglos XX y XXI, dividida en categorías como la poesía vasca, el teatro, el ensayo, la literatura infantil y juvenil, los mundos de ficción y la literatura vasca traducida. Este trabajo ha sido realizado por Lourdes Otaegi, Mari José Olaziregi, Patri Urkizu, Xabier Etxaniz y Estibalitz Ezkerra, entre otros. Este capítulo es el que más peso adquiere en el libro y se justifica, según Olaziregi, no solo por el claro "incremento" que sufrió la producción literaria en lengua vasca en el pasado siglo, sino por el hecho de que fue entonces cuando la literatura vasca se "institucionalizó como actividad autónoma dentro de la sociedad vasca".

La traducción de los textos la ha realizado Amaia Gabantxo y cuenta con la introducción a la literatura vasca de Jesús María Lasagaster, además del prefacio escrito por la propia Olaziregi.

Han sido editados 580 ejemplares de Basque Literary History, que serán puestos a la venta en las librerías y en Internet. La mitad de los volúmenes serán distribuidos de manera gratuita en los centros de investigación de referencia y en universidades estadounidenses. Según indicó Joseba Zulaika, antropólogo y director del Center for Basque Studies de la Universidad de Reno, el objetivo del centro es distribuir en las universidades los textos fundamentales de literatura, ensayos y clásicos desconocidos en Estados Unidos, para que en un futuro los alumnos que deseen hacer la tesis o el doctorado de un autor vasco tengan datos y fuentes suficientes.

Para ello, Olaziregi remarcó que han tenido que "contextualizar" y explicar de manera sencilla "sucesos que los vascos damos por sentado", ya que el trabajo está dirigido a los lectores anglosajones.

Por otro lado, Zulaika añadió que "para globalizar la literatura vasca es necesario traducirla al inglés". "Si no estás en inglés, nadie te cita en el contexto internacional", sostuvo. Por eso, cada año publican una decena de libros para crear una oferta académica sobre la literatura vasca a la que, de otra manera, los estudiantes no tendrían acceso. "Esto ayuda a que los libros tengan su eco en el mundo académico y sean citados", afirmó Zulaika.

Finalmente, Olaziregi apuntó que este libro sitúa la literatura vasca en el mundo, donde puede adquirir mayor "impacto y resonancia".

Fonte: Noticias de Alava

18/3/13

París invoca lleis de la Revolució Francesa per a negar-se a admetre llibres de família en bretó
El ministeri de l'Interior recorda que els únics documents oficials vàlids són aquells escrits en francès · Alguns municipis bretons havien començat a emetre documents bilingües · Es confirma que el govern francès aparca la ratificació de la Carta Europea de les Llengües

El ministeri de l'Interior francès acaba d'invocar dues lleis de la Revolució Francesa per a negar validesa als llibres de família que alguns municipis bretons havien començat a difondre en versió bilingüe francesa-bretona. Com a resposta a una interpel·lació d'una diputada bretona, Guittet Chantal, el ministeri ha dit que els documents oficials només es poden emetre en francès i ha donat com a motiu que hi ha tres normes que ho especifiquen clarament. Una és l'actual Constitució, però les altres dues són una llei i un decret del període revolucionari francès, és a dir, normatives que es van escriure fa més de dos segles.

Així, la resposta del ministeri parla, literalment, de "la llei del 2 de termidor de l'any II" (és a dir, de 1794) i del "decret consultar del 24 de pradial de l'any XI" (1801). Les normatives especifiquen que "cap acte públic" de França podrà estar escrit en cap altra llengua que no sigui la francesa, fins i tot a les regions, explica la resposta del ministeri, on s'hagi acostumat a fer servir oficialment una altre idioma.

Un dels ajuntaments que havia emès els llibres de família en bretó i francès és el de Carhaix, on l'alcalde és Christian Troadec, portaveu i fundador del partit bretó Moviment Bretanya i Progrés (MBP) i conseller del departament de Finisterre. A banda d'aquests documents oficials, Troadec també ha aconseguit que el seu poble sigui el primer on l'oficina de correus local té la retolació bilingüe en bretó i francès.

S'aparca la ratificació de la Carta Europea de les Llengues

I mentre Interior cita textos de fa dos segles per impedir l'extensió del bilingüisme, aquesta setmana s'ha confirmat el que ja s'havia anat apuntant durant els darrers mesos. El president de França, François Hollande, ha aparcat la ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries (CELRM) després que el Consell d'Estat (ens consultiu del govern) ho hagi recomanat així.

Mentrestant, l'associació bretona Kevre Breizh ha dit que la decisió d'Hollande és "inacceptable" i que li fa perdre "tota la credibilitat", donat que, cal recordar-ho, l'actual president s'havia compromès en campanya electoral a ratificar la CELRM. La Carta és un instrument que obliga els estats a prendre mesures concretes per a la protecció i promoció de les llengües minoritzades.

Mentrestant, l'EBLUL/ELEN France, associació en defensa de les llengües minoritzades de França, ha dit en una nota enviada als mitjans de comunicació que els darrers moviments de l'Estat francès són "un insult als principis fonamentals dels drets humans"i ha acusat França de ser un país on es pateix "absència de democràcia" i d'"estat de dret".

Fonte: Nationalia

17/3/13

Fran Allegre presentó'l so llibru Sentir, y nun sentir sentire

   Francisco Javier Pozuelo Alegre ‘Fran Allegre’ (Villarejo de Órbigo, 1977) tuvo recién nel país presentado’l llibru ‘Sentir, y nun sentir sentire’. El músicu y artesanu faló con Asturies.com  d’esta obra de teatru y de la situación del idioma en Lleón.


Fran Allegre
    ¿Qué tal foi la so estancia n’Asturies?
You cuando voi p'Asturies alcuéntrome mui bien en xeneral, porque tengo buonos amigos y conocíos rellacionáos cola música y cultura tradicional del país –y dalgún outru que nun tien que ver–, y toos trátanme bien, cumo me trata bien tola xente mayor de los pueblos cola que falo, más bien escucho, siempres que puedo.

    ¿Acudió pa presentar ‘Sentir, y nun sentir sentire’?
Si, l'outru añu foi pal discu, y ésti foi pal segundu llibru, que ye una obra de teatru ambientada n'estos tiempos –antias d'estas circunstancias; ta rematada en 2005) – n'una ribera de riéu del sur astur de las que visitabais más que visitáis los del outru llau. Praos, regueiros y arboleda cerca de monte. El significáu del títulu ye cumo pasar por momentos de tener pena a non tener pena por sentir, por vivir.

   ¿Qué historia cuenta esta obra de teatru?
La obra fala d'un xoven pintor de cuadros, artista de munchos oficios de artista, nun sólo pintor, d'unos ventipicu a trenta años, que ta acobardáu con too lo que pasa alredor d'él. Too lo bellu de la naturaleza que ta cerca y lluenxe d'él, va desapaeciendo, tamién lo social-ye preocupa, y a mayores, ye un cuitáu pa colas rellaciones colas muyeres. Too esto da momentos de comedia y de traxedia.

   ¿Ye tamién una obra romántica?
Ye una obra romántica. Al, o a la que lo llea tien que prestaye lo románticu al menos un poucu, onque representada peime que ye una obra pa to la xente, porque situaciones que pa unos pueden ser tráxicas, pa óutros pueden ser cómicas o tar amecidas, y sentir n'una escena sentimientos diferientes pal que la ve. En parte peime tamién que toos podemos venos representáos nel protagonista sigún momentos de la nuesa vida.

   El llibru trátase d’una autoedición. ¿Ye complicao espublizar en Lleón na llingua llariega?
Buonu, pues si, nun ye fácil. You untavía nun sei mui bien por que lo fago, quiciabes porque tien que ver más cola mía ráiz, y esto remárcame a mi mesmu. Digamos que poniendo perras unu nun ye difícil, lo que tien que dispuéis hai que lo esparcir, y si quieres ser ricu pa eso ya hai outras cousas, y polo que vamos viendo, nun son mui bounas pal conxuntu de seres, nestoncias eso de riqueza, nun ye virtú.

   ¿Cómo ye la vitalidá del idioma nel llugar?
Na comarca d'Órbigu l'idioma va perdiendo aliendu onque puedes alcontrar untavía expresiones, pallabras güei, o tamién xente de noventa o menos que te reconoz que se decía ‘ye’, ‘afogóuse’ o ‘fornu’ más o menos nos años 50, sobretoo la xente mayor d'aquella falaba. Ya se sabe que la cousa piérdese, o perdíase despaciu, pero güei ‘esto va que vola’. Escarvando alcuéntranse cousas, y más tirando a Cepeda podríamos apreparar una parlada. La situación ye la mesma en too Llión, onque ente más al norte y al este, o suroeste ta más vivo, pero nun vamos tirar cuetes. Casi nun se fala nada. Nun ta bien.

   ¿Nun hai apoyu nengún por parte de les instituciones públiques?
En xeneral, estando Llión na comunidá que ta, y falando de cultura de etnia d'un pueblu, non yes interesa. El sieglu pasáu de pérdida, que en dalgúnos, o la mayor parte de llugares de la península fuorun frenaos cola ‘transición’, esi sieglu, sigue tando en Llión. Si en dalgún sitio hubo dalgo de transición en esi o outros sentíos, en Llión... Si al menos tuviéramos respetu, y nun todo ye d'afuera, tamién respeto a nosóutros mesmos… Aclariar too esto nun ye fácil cuando se glayan, y aceptan los tópicos, porque interesan. Política y cultura del país pueden, o deberían tar lluenxe una d'outra, y respetase. Podemos imaxinar un home enturáu que saca la manu de la tierra porque untavía ta vivu y unos güeyos que miran pa outru llau, y un pié que la pisa. Peime que nun fai falta que diga quién ye el home, los güeyos o el pie.

   Nesti llibru, tuvo la collaboración de Faceira. ¿Ensin esti tipu d’asociaciones l’idioma lleonés cuerre peligru?
Faceira ta ahí por si face falta pa dalgún papeléu. Tamién el repasu la portada fízola una miembru y hai apoyu de dalgún nas presentaciones. La nuesa llíngua necesita de cousas que-y dean prestixiu y asociaciones cumo ésta son importantísimas. Que se viera una televisión cumo la que tenedes vosóutros sería importantísimu. Los cursos, charlas, filandones u otras aicciones d'asociaciones tan bien, pero la presión ye grande por parte de la xente que trabaya por esbarrigar y que caiga... Lo que pasa n'Asturias ta mui bien, onque los resultáos nun seyan tan buonos cumo se quiera. El asemeyase en parte col idioma de poder nun sei si ayuda.

   ¿Tien en mente representar ‘Sentir, y nun sentir sentire’ nun futuru?
Representar, facer un culebrón o una película estaría mui bien, y si fuera d'un director conocíu a nivel mundial, pues meyor pa la llíngua y pa mí (rises). You sueño porque pienso que a parte de ser de balde, digo que a la xente-ye prestaría. De siguru.

   ¿Ónde se pue mercar esti llibru n’Asturies?
Pues nas principales llibrerías d'Uviéu y de Xixón, o buscando por Intertet el mieu nome.

   Otra manera, nun ye la so primer obra. Inclusive tien trabayao cola Academia de la Llingua Asturiana.
Si falamos de los trabayos rellacionaos cola llíngua espublizáos, tengo primeiru nel 2004 un artículu na Academia, en ‘Cultures’, ‘La cultura del vinu no pueblos de Villarejo de Órbigo, y Santibáñe de Valdeiglesias’, y outru nel 2007, ‘Fiestas nel pueblín de Villareiyu d'Órbigu’. En 2008 sacóume Xosepe Vega, conocíu na reivindicación llingüística, y escritor na llíngua, ‘Poemas pa nun ser lleidos’ na sua Editorial Filandón. Lleéi lo que tien, paga la pena en veras. Y dispués del discu de cantos d'arrollar a los niños ‘Nel Briezu’ nel 2011, saquéi esti llibru. Queda por dicir que saldrá esti añu en ‘Cultures’ un artículu sobre maneras de pesca nel Órbigu.

   ¿Cómo se ve dende Lleón el procesu de recuperación llingüística asturianu?
You veo, cumo dixi, que, a parte de resultáos, trabáyase muncho y bien. Too puede meyorar. Buonu, pa mí ye que hai que xuntase pa puxar polo mesmu. Digo you que dous, o cuatru, facen más que unu. Hai muncho que falar, pa que nun se pegue política y cultura, y p'alantre. Diendo mui a modo, y falando muncho podría vese como buena la collaboración polos que agora nun la ven tanto. El caminu que faceis ye el que pa mí, y pa muncha xente, tendríamos que siguir, onque va 40 años que debimos escomenzar a la par. Teneis años de ventaxa.

   ¿En qué se ta fallando?
Peime qu'hai pouco interés, o cada vegada menos por parte de la xente, porque dispuéis de too lo que pasóu pa mal colas culturas pequeñinas, y va pasando, las cousas a nivel gobal llévan a dalgunos o la mayoría, a pensar que da lo mesmu con que ferramienta seya con tal de que pueda comunicame, y atropan lo que tienen más a manu, o lo que se-y pon más a manu por parte de quien seya, y, o de manera natural. Tamién ta lo prácticu pal que quier comunicase a nivel mundial. A vegadas pienso que queda un poucu na dignidá de la persona el dicir polo menos colos del sou llau ‘prestóume’, y no ‘me ha gustado’. La xente nesta sociedá preocupada polo d'afuera, si mola, o me van ver cumo'l más guai’, o m'afalagarán o querrán más, aceptarán más, si falo n'una llíngua ‘x’, si voi a la moda... Cumo llegas a más xente, a que xente quies llegare...

   Extratéxicamente, de cara a la economía, you vendería lo mieo a los que nun lo tienen.
Si vou a un llugar, y veo outras maneras de ser, de facer, de dicir, outros colores, tendré más qu'atropar n'esi viaxe. Tien que dase cuenta la xente que lo fala, o falaba, de munchas cosas. La llíngua y cultura tien muncho que danos de cara a la economía, a qué amosar y de cara a saber cual ye lo nueso, quienes somos en toos los sentíos, pa que nun nos engañen y manipulen. N'estu últimu cuenta l'orgullu xustu y necesariu de cada unu y los valores na vida. Hasta güei, nun sei nun futuru, la pérdida de la ráiz, del respetu por too lo que nos arrodea, el tar lluenxe de los tous, perxudica a la tierra, al home, y a too. Dexo p'outro mumentu el afondar más eiquí. La condición humana...

   Amás d’escritor, vusté ye artesanu y músicu.
Buonu, nun sei cuanta calidá tendrán las mias obras lliterarias en cuanto a lliterarias. You fago por ser músicu y artesanu d'instrumentos tradicionales de las comarcas llionesas. Préstame, ye verdá, más el arte que la artesanía. Fago conciertos con unos 8 instrumentos que you preparo, cumo solista. Na música de los discos trato de daye un toque lo más personal a la ráiz, o a lo mieu, y si hai que facer música pa televisión, audiovisual... Los instrumentos son por encargu, y hai tamién experimentación e inventos.

   ¿En qué va ocupar el so tiempu nos meses próximos?
Vien un discu cun sones própios la mayor parte, ‘Nel Caminu’, dalgunos que ya tenia, y alomeyor más alantre outru llibru de poemas. Esto de momentu.

   Fonte:  Asturies.com

Los docentes d'asturianu ven "namás bones pallabres" dende la Conseyería d'Educación

 


Conseyera d'Educación, Cultura y Deporte
Esti xueves 14 de marzu celebróse un conceyu que l'Asamblea de Docentes de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano "pidiere cuantayá" a la conseyera d’Educación Ana González. Al conceyu asistieron cinco persones en nome de l’asamblea y per parte de la Conseyería, amás de la propia conseyera, l’asesor en materia de Llingua Asturiana. L'asambel diz que "foron too bones palabres". Comenten que la conseyera entamó reconociendo que, "depués del tercer anteproyectu de la llamada Llei Wert, la pelota ta en teyáu del Gobiernu del Principáu d'Asturies". La voluntá de la so conseyería, afirmó, ye dexar l’asturianu “polo menos como taba hasta agora”, y cumpliendo la Llei d’Usu.
Dende l’Asamblea, amás de sorrayar que la situación actual "ye frutu de l’ausencia d’oficialidá del asturianu", cosa qu'afirmen, la Conseyera "almitió pero diciendo tamién que d’eso nada". Los docentes ficiéron-y llegar les reivindicaciones que yá plantegaren nel so momentu na asamblea. A llargo'l conceyu "tomó nota de tolo que-y diximos, y comprometer, comprometióse a poco, anque concretóse más nel tema d’Educación Infantil, no que toca a la so xeneralización", espliquen. Amás reiteró’l compromisu nesta llexislatura en sacar alantre la especialidá. Sobre’l problema de les ratios que se apliquen nos institutos "quedó en dexalo reflexao na circular d’iniciu de cursu, clarificando que nun se puen aplicar nel casu del asturianu".
De coses como l’asturianu como llingua vehicular, la criación de departamentos didácticos nos IES, la non segregación del alumnáu, la presencia na PAU, etc. los docentes espliquen que "tomó nota pero nun concretó nada, anque de la segregación del alumnáu sí desplicó que nun conocía esi datu y que-y paecía interesante, yá que ta mui sensibilizada con esi tema".
Faló tamién de cómo la LOMCE diba suponer un “revolcón curricular” y qu’había que ver en qué midida diba afectar al currículu asturianu, que, según ella, "ye bien curiosu". De toes maneres, comentó tamién que diba ser el propiu desendolque de la futura llei a nivel autonómicu el que podría valir pa fixar el profesoráu, tanto d’asturianu como de les demás materies.
En definitiva, pa l'Asamblea fueron too "bones pallabres qu’habrá que ver en qué se concreten". Tamién-yos dixo a los docentes que "nun esperaren “una revolución” nesi tema". L'Asamble tien claro que "la so capacidá de presión y movilización la que sirva pa obligar a l’alministración a mover ficha nesti tema, como en tantos otros".
Más información: Documentu entregáu a la Conseyera

Fonte: Asturnews

16/3/13

Mortera comprométese con Iniciativa pol Asturianu n’asuntos de toponimia, educación y presupuestosEl xefe de Gabinete de la Delegación de Gobiernu n’Asturies, Alberto Mortera, aconceyó per dos hores conIniciativa pol Asturianu. Comprometióse con esti coleutivu n’asuntos de toponimia, educación y presupuestos.
Inaciu Galán y Vítor Suárez acudieron en representación del coleutivu que trabaya pola normalización del idioma al conceyu, que se xestó con rapidez, yá qu’Iniciativa pol Asturianu solicitólu’l martes. La imposibilidá de reunise con Gabino de Lorenzo por motivos d’axenda –el delegáu nun podría recibilos hasta dientro d’unos meses– llevó a l’asociación a conformase con Mortera, manu derecha del ex alcalde nel Conceyu d’Uviéu y agora na Delegación, pola necesidá de solucionar con urxencia dalgunos de los problemes qu’atopa anguaño l’asturianu.
“La reunión foi mui positiva, con compromisos reales por parte de Mortera”, destacó Galán, que, sicasí, apunto que “vamos facer un siguimientu a tolos asuntos que tratamos pa ver si se cumple lo dicho, yá que, nestos casos, munchos van quedando escaecíos al nun los considerar urxentes”. Asina, en materia de toponimia, mostróse favoratible a dir incorporando la toponimia oficial nos cartelos de les carreteres, inclusive aquella que tovía nun se oficializó, casu de la d’Uviéu, y faló de facilitar una reunión d’Iniciativa pol Asturianu col direutor d’Infraestructures del Ministeriu de Fomentu n’Asturies. D’igual forma, señaló que va falar col grupu municipal del PP n’Uviéu pa ver qué pasa col procesu d’oficialización de la toponimia del conceyu, que lleva 5 años paráu.
No que respeuta a la educación, Galán y Suárez repasaron col xefe de Gabinete tolo acontecío cola asignatura de Llingua Asturiana y Gallego-asturiano colos borradores de la Llei Orgánica pa la Meyora de la Calidá Educativa (LOMCE) y treslladaron-y el so esmolecimientu pol fechu de que nun s’acabe de tramitar la especialidá d’asturianu. “Velo dalgo inesplicable, polo que nos dixo que diba ponenos en contautu col subdelegáu n’Asturies del Ministeriu d’Educación”, afirmó Galán. Tamién señaló la so intención de comunicase col grupu parllamentariu popular pa tratar el tema.
Por último, Mortera mostróse favoratible en que los presupuestos del Estáu incluyan una partida pa l’Academia de la Llingua Asturiana y nel usu del idioma na Delegación de Gobiernu, tanto na rotulación interna como en campañes del calter estatal que nes comunidaes con llingua propia suelen dir nel idioma llariegu. La intención d’Iniciativa pol Asturianu ye reunise con De Lorenzo nunos meses con toos estes temes iguaos o, al menos, avanzaos.
Fonte: Asturies.com

15/3/13

Na TPA: programa de xuegos y deportes tradicionales asturianos por Milio'l del Nido

TPA estrena un programa de xuegos y deportes tradicionales  presentáu por Milio'l del Nido
Milio'l del Nido, presentador del programa

   Esti sábadu, 16 de marzu, a les 3 de la tarde, estrénase na TPA'l primer programa de La Bolera, un espaciu dedicáu a los deportes y xuegos d'Asturies. Nel mesmu va falase de cuatriada y de corta de troncos, Amás, van preguntar a la montañera Rosa Fernández a qué xugaba de cría; Ramón Blanco, de Los Berrones, fai lo que pue respondiendo al nuesu Cascayu. Y Luisa Prendes guía a Milio'l del Nido, presentador del programa, pel interesante mundu de la corta.

   La producción cuerre a cargu de Saltadera, d'Antón García, cuntando nel equipu con Carlos Suari, espertu en xuegos y deportes asturianos tradicionales.

   Más información: Sigui a La Bolera en Facebook.
     Fonte:  Asturnews.

L'atenció en català, punt feble de moltes empreses privades


Hasbro Ibérica, Gas Natural, Tripadvisor, Orange i IKEA són les que més denúncies   denúncies acumulen pel poc ús de la llengua catalana


Els incompliments en l'etiquetatge i la manca de disponibilitat lingüística en català en comerços, empreses i establiments són les principals deficiències en l'àmbit lingüístic que es troben els usuaris en el seu dia a dia, segons un informe de Consum Català i Plataforma per la Llengua. De fet, de les 501 queixes rebudes, un 60% de les queixes són per mancances en la disponibilitat lingüística i un 17% per incompliments dels drets del consumidor en l'etiquetatge. Les cinc empreses privades amb més denúncies són Hasbro Ibérica, Gas Natural, Tripadvisor, Orange i IKEA. Arran de gestions derivades de les queixes, s'han aconseguit progressos amb empreses com Google Maps, Microsoft, Ryanair i Ikea. L'informe de queixes lingüístiques que cada any elaboren les dues entitats analitza 501 queixes rebudes, de les quals un 60% són per mancances en la disponibilitat lingüística i un 17% per incompliments dels drets del consumidor en l'etiquetatge.

Així es desprèn de l'edició d'enguany de l'informe de la Plataforma per la Llengua i Consum Català. Es van rebre 501 queixes lingüístiques el 2012 sobre dèficits d'ús del català i vulneració dels drets lingüístics. Entre els casos rebuts, el principal motiu de queixa, amb un 60% de les queixes tramitades (302), és el de la disponibilitat lingüística, seguit del gruix de queixes relacionades amb incompliments del drets del consumidor en matèria d'etiquetatge, amb un 17% del total (85).

L'informe també desgrana altres dades, com el fet que el comerç minorista és el sector que més queixes rep (un 25% del total, amb 124 queixes). El segueixen les empreses productores (un 19%, amb 95 queixes) i el sector de la restauració i hostaleria (un 16%, amb 79 queixes).

Destaquen també les denúncies a empreses productores de joguines per no incorporar el català en l'etiquetatge de productes, incomplint així l'actual llei del Codi de consum de Catalunya. Les queixes en aquest àmbit afecten empreses del sector tant conegudes com Hasbro Ibérica (especialment els jocs de taula), Playmobil, Lego, Mattel (Disney, Barbie, Fisher-Price, MonsterHigh, Matchbox...), Famosa (especialment nines) o Bandai.

També han rebut queixes empreses com el RACC, Endesa o La Caixa, per mancances en l'atenció oral en català. Gas Natural també n'acumula per fullets i publicitat.

Molt més evidents són les mancances que afecten les empreses de telefonia: aquí els incompliments legals, no només per no atendre, sinó també per no entendre el català, són continus. Hi ha hagut queixes a Jazztel, Movistar, Orange, Vodafone i Yoigo.

En alguns casos, les queixes que han arribat descriuen situacions violentes, com penjar el telèfon a l'usuari a mitja conversa per fer ús del seu dret de parlar en català. Les actituds violentes vers el català estan reflectides també en casos com el de Ryanair a Palma: un usuari va perdre l'avió, perquè l'assistent li posava com a condició per pujar l'avió que s'hi adrecés en castellà. El reclamant s'hi va negar i no va poder agafar el vol.

Cal destacar que 57 de les queixes rebudes són vers administracions públiques, entitats i institucions. Entre aquestes queixes hi ha diversos casos que afecten a la Policia Nacional espanyola i a la Guàrdia Civil: no només per manca d'atenció al ciutadà quan aquest s'hi adreçava en català, sinó també per casos flagrants de discriminació, menyspreu i burla del ciutadà i de la llengua catalana.

També s'han rebut queixes per manca d'activitat en fer acomplir la llei i per incompliments legals propis. Aquest és el cas de Renfe i el Metro de Barcelona, per retolació i atenció oral, o bé el de diversos organismes de l'administració que tenen empreses contractades amb bars, restaurants o màquines expenedores que serveixen productes no etiquetats en català, malgrat que des de l'any 1993 cal que això sigui un requisit del contracte.

Fonte: Nació Digital

14/3/13

La Conseyera confirma a los docentes la so intención de dexar la materia “polo menos como taba hasta agora”Ana González nun tien en mente dar pasos alantre no que respeuta a la situación de la Llingua Asturiana na educación. Na reunión colos docentes confirmó que la so intención ye dexar l’asignatura “polo menos como taba hasta agora”.
“Bones pallabres”, pero nengún compromisu. Asina resumió l’Asamblea de Docentes d’Asturianu l’alcuentru que tuvo esta mañana cola conseyera d’Educación, Cultura y Deporte. Los maestros treslladaron-y un documentu colos sos pidimientos y espusieron-y los sos argumentos, tomando González nota “de tolo que-y diximos”. La conseyera reconoció que col tercer anteproyeutu de la Llei Orgánica pa la Meyora de la Calidá Educativa (LOMCE) la responsabilidá sobre la situación de l’asignatura de Llingua Asturiana y Gallego-asturiano cayía sobre’l Gobiernu del país y que la falta d’oficialidá foi la razón de que se llegara a esta situación, pero refugó en too momentu dar el pasu de dar reconocencia oficial al idioma y señaló que la so intención ye dexar la materia “polo menos como taba hasta agora” y cumplir la Llei d’Usu y Promoción del Asturianu, lo que supón una contradicción, yá qu’esta norma garantiza’l derechu a escolarizar n’asturianu y dende la so aprobación, nel 1998, nengún executivu fíxola efeutiva. Nun paez que la FSA-PSOE cambie agora de criteriu y dea esi pasu.
González reiteróse nel so compromisu de sacar alantre la especialidá d’asturianu nesta llexislatura, pero nun concretó nada n’asuntos como la situación del idioma n’Infantil, l’usu del asturianu como llingua vehicular o la presencia na PAU, ente otros. “Mos dixo que nun esperáremos ‘una revolución’” cola situación de la Llingua Asturiana y el Gallego-asturiano nel sistema educativu, “cosa que seguramente nengún de nós fai, polo que va ser la nuestra capacidá de presión y movilización la que sirva pa obligar a l’Alministración a mover ficha nesti tema, como en tantos otros”, aseguren dende l’Asamblea de Docentes d’Asturianu.
Na semeya, docentes y militantes del movimientu de reivindicación llingüística charren tres la concentración del xueves pasáu na Escandalera.
 Fonte: Asturies.com

13/3/13

Presentóse el númberu 32 de la revista "Asturies. Memoria encesa d'un país"

La revista "Asturies" sigue'l so camín dempués de cuasi dos décades d'actividá

Un momentu de la presentación: Javier Cubero y Bertu Peña

   Esti martes 12 de marzu celebróse nel llar de la Sociedá Cultural Xixonesa un actu de presentación del númberu 32 de la revista “Asturies, memoria encesa d’un país” de la Fundación Belenos. Nél intervinieron l'etnógrafu Berto Peña, del conseyu de redacción, y Javier Cubero, autor d'unu de los artículos publicaos nesti númberu. Darréu de la presentación del númberu abrióse un alderique col públicu presente.

   Berto Peña  -Alberto Álvarez Peña-  realizó una repás hestóricu de les distintes actividaes que vien realizando la Fundación nos caberos años, tres lo qu'esplicó l'actual situación de la revista, que pasa a ser añal. Amás, comentó dalgunos de los artículos nuevos que van poder vese en númberos próximos, asina como los proyectos de la Fundación Belenos pal so congresu añal, que celebren en La Puela.

   Pela so parte, Javier Cubero, que tamién collabora na revista, destacó la urxencia de xenerar "pontes y circuitos ente los distintos sectores del texíu sociocultural asturianu", señalando que "la retroalimentación ye fundamental pa una sociedá civil viva y dinámica".

   Fonte:  Asturnews.