30/9/12

XXX Fira del Llibre Liber


La XXX Fira del Llibre Liber porta a Barcelona 450 editorials i empreses de 15 països

La XXX Fira Internacional del Llibre Liber congregarà del 3 al 5 d'octubre a Barcelona més de 450 editorials i empreses de 15 països, en una edició més modesta que la de l'any anterior que mirarà especialment als reptes de l'era digital.

La trobada, exclusiva per a professionals, es farà a Fira Barcelona de Montjuïc i tindrà un 18% menys d'expositors que l'any passat; tot i això, la directora de Liber, Roser Soley, ha explicat aquest dijous en roda de premsa que és "tot un èxit" per als temps que corren i confia en seguir en la xifra de 7.000 visitants.

Paraguai serà el país convidat, el que serà una oportunitat per constatar l'auge de petites editorials independents, la puixança de nous escriptors de ficció com Reneé Ferrer, Mónica Bustos i Juan de Urrazu, i recuperar els clàssics que es van reeditar el 2011 amb motiu del Bicentenari de la Independència.

Per primera vegada caldrà pagar per accedir a Liber --com succeeix a totes les fires internacionals, recorden els organitzadors--, que també assenyalen que aquest any hi haurà un valor afegit; les Jornades Liber, que amb més de 50 ponències, tallers i taules rodones analitzaran des del 'boom' de l'audoedició fins al preu de l''ebook'.

Precisament el llibre electrònic i els reptes de la digitalització en general centraran l'Àrea Digital de la fira, un espai en el qual participaran 30 empreses que ofereixen serveis que van des de biblioteques en el núvol fins a còmics i llibres infantils tàctils per a pastilles i dispositius mòbils, passant per la creació de xarxes socials de lectors i de plataformes per vendre llibres a botigues en línia de tot el món.

El president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), Javier Cortés, ha subratllat que el que està en joc és el futur de la lectura, no si es farà a través d'un aparell electrònic o en paper, i que el problema és que les legislacions són "antigues" --encara no hi ha una Llei de la Propietat Intel•lectual adequada, la 'llei Sinde' no acaba de desplegar-se i l'IVA dels ebooks ha passat del 18% al 21%--.

Mentre duri Liber, més de 350 prescriptors, distribuïdors, llibreters, bibliotecaris i editors compradors de drets de 54 països mantindran trobades empresarials amb el sector espanyol, en el marc de les missions que promouen la FGEE i l'Institut de Comerç Exterior (Icex) per seguir augmentant les exportacions.

LA INDÚSTRIA MIRA CAP A FORA

El 2011 les exportacions van arribar als 482,44 milions d'euros, un 5,39% més que l'any anterior, una mirada a l'exterior que contrasta amb la situació al país, ja que els últims cinc anys la facturació ha baixat un 11,2% i el nombre d'exemplars venuts s'ha reduït un 20%.

L'any passat el sector del llibre va facturar 2.772 milions d'euros per la venda de llibres al mercat interior, fet que suposa un descens del 4,1% respecte al 2010, i el conjunt d'editorials van vendre un 12,5% menys que l'any anterior, un total de 119 milions de llibres.

Liber serà inaugurat oficialment el 2 d'octubre pel ministre d'Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, i la ministra de Cultura del Paraguai, Gracieña Bartolozzi, que estaran acompanyats pel conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell.

Fonte: Europa Press

29/9/12

L'alcalde de Noreña torga falar n'asturianu a un conceyal


L'alcalde de Noreña pide a un conceyal que nun use l'asturianu.

Nel Plenu Municipal de Noreña d'esti 27 de setiembre, l'asturianu, y concretamente la palabra anguaño, foron protagonistes de la sesión. El motivu foi una pregunta del conceyal de Conceyu Abiertu, Pablo Pérez, al Gobiernu municipal sobre una petición fecha pol so partíu de poner una valla nel apeaderu de FEVE en Noreña, «dende'l pasu cebra hasta la qu'hai anguaño». Nesi momentu, Pérez foi interrumpíu por otra conceyala y pol alcalde de Noreña, César Movilla, que dixo qu'había muncha xente que nun lo entendía, «polo que-y pidiría qu'usara'l castellanu», dalgo a lo que se negó'l conceyal asturianista.

Na polémica tamién intervieno'l conceyal de Foru Asturies, Inaciu Iglesias, que-y esplicó al alcalde'l significáu de la palabra y la so equivalencia cola castellana hogaño. Otra manera, rogó-y a Movilla que fixera usu del diccionariu que-y regaló n'agostu del 2011, depués de que l'alcalde de Noreña retirara una moción de Conceyu Abiertu por tar redactada n'asturianu. Un fechu que recibiera les crítiques de l'Academia de la Llingua y que fixo que Movilla fora gallardonáu col madreñazu de los Premios Andrés Solar de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana.

Depués de la interrupción, Pablo Pérez siguió cola so intervención traduciendo ironicamente delles palabres del asturianu al castellanu. Al acabar, pidió «qu'al igual que yo intento mantener el respetu hacia'l restu de compañeros y hacia'l publicu, tolos demás faigan lo mesmo».

Fonte: Les Noticies

28/9/12

Xorrecen seyes vegaes los espectadores de cine en catalán


Multiplíquense por seis los espectadores de cine en catalán en dos años.

El númberu d'espectadores de películes de distribuidores majors doblaes en catalán multiplicóse por seis en dos años. En total, 405.441 persones optaron por esta llingua ente setiembre del 2010 y agostu del 2012. Según informó la Conseyería de Cultura de la Generalitat nun comunicáu, mentes qu'en 2010 los espectadores del cine en catalán representaben namás un 0,35 per cientu del total de persones que diben al cine, anguaño la cifra disparóse hasta'l 2,49.


Los espectadores del cine dobláu en catalán polo xeneral, incluyendo la distribución major -grandes producciones d'Hollywood-, cine independiente y la producción catalana, tamién esperimentó una importante medría, al pasar de 145.999 nel 2010 a 554.882 nel 2012, un 3,41 per cientu del total. Desque la Generalitat, Fedicine y el Gremiu d'Empresarios de Cine de Cataluña roblaron en septiembre del 2011 un alcuerdu pa potenciar el catalán na gran pantalla, dobláronse un total de 23 películes, mentes que nel añu anterior namás foron cuatro. Estos resultaos son «el primer pasu na medría de la presencia del catalán nos cines», valoró la Conseyería.

Fonte: Les Noticies26/9/12

El catalán, l'eusquera y el gallegu, en riesgu de "desaniciu dixital"


El catalán, el euskera y el gallego, en riesgo de "extinción digital" según un estudio.

El catalán, el euskera y el gallego son algunas de las lenguas minoritarias europeas que están en riesgo de "extinción digital" por el poco apoyo que tienen en las nuevas tecnologías, según concluye un estudio de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

En un comunicado, ambas universidades han informado de que tras analizar áreas como la traducción automática, la interacción con la voz, el análisis textual y la disponibilidad de recursos lingüísticos estas tres lenguas tienen un apoyo "parcial", lo que las sitúa en el conjunto de alto riesgo, igual que el búlgaro, el griego, el húngaro y el polaco.

El estudio, que ha evaluado el apoyo tecnológico con el que cuentan 30 de las cerca de 80 lenguas europeas ha sido realizado por META-NET, una red europea de excelencia formada por 60 centros de investigación de 34 países.

Fonte: Europa Press

25/9/12

Denuncien la falta del asturianu na web de la Casa RealIniciativa pol Asturianu denuncia que l’asturianu nun ta ente les llingües de la nueva web de la Casa Real

Iniciativa pol Asturianu nun entiende cómo los Príncipes pueden llevar el nome d’Asturies nel títulu y escaecer l’asturianu siempres

Iniciativa pol Asturianu fizo llegar estos díes a la Casa Real una petición pa que la páxina web de la institución use l’asturianu, yá que la versión nueva de la mesma inclúi versión nel restu de les llingües del estáu español, pero non n’asturianu. Un fechu qu’Iniciativa pol Asturianu albidra como “una marxinación de la llingua asturiana frente al restu de llingües del Reinu”. La organización unvió tamién una carta a la Fundación Príncipe d’Asturies col mesmu oxetu, yá que la so web pue lleese hasta n’once idiomes, pero non na nuesa llingua. Pide a la Fundación que s’implique “na normalización y promoción del asturianu”.

Pa Iniciativa pol Asturianu, “el fechu anómalu de que la llingua asturiana nun seya entá oficial nun quita pa que la Casa Real use l’asturianu, yá que la normativa actual obliga a les instituciones a protexer y fomentar el so usu”, recuerden.

Pa la organización ye “especialmente llamentable” qu’una institución como la Casa Real, que-y da al so heriede a la corona’l títulu de Príncipe d’Asturies, “escaeza la llingua d’esti territoriu y nun la use nunca nin na so páxina web, nin en visites de los monarques o los Príncipes a Asturies”.

Por ello Iniciativa pol Asturianu solicita a Casa Real que rectifique y ponga a disposición de los ciudadanos una versión n’asturianu de la páxina web de la institución que se diz ser representantes de tolos ciudadanos del estáu.


Fundación Príncipe d’Asturies

Tamién ye d’especial relevancia pa Iniciativa pol Asturianu que la “Fundación Príncipe de Asturias” nun use l’asturianu en nenguna de les sos actividaes y que na so páxina web nun incluya al asturianu, cuando puede lleese hasta n’once llingües distintes, y cuando la otra fundación del Príncipe, la Príncipe de Girona, inclúi una versión en catalán como páxina principal y un llogotipu billingüe en castellán y catalán, recuerden dende la organización de reivindicación llingüística.

Iniciativa pol Asturianu reclamó tamién a la Fundación Príncipe d’Asturies al traviés d’una carta al so Presidente y Director, “un cambiu nesta política de marxinación de la llingua asturiana qu’exerce la entidá”, asina como un conceyu cola Fundación “p’avanzar nestes cuestiones y que la Fundación s’implique na normalización y promoción del asturianu”.

Fonte. Asturnews24/9/12

Iniciativa pol Asturianu incorpórase a ELEN


Iniciativa pol Asturianu incorpórase a una ONG europea de defensa de les llingües minorizaes del continente

Pablo R. Guardado

Col envís de llevar el conflictu llingüísticu asturianu a Europa, Iniciativa pol Asturianu ta acabante d’incorporase a ELEN (European Lesser-Used Languages). Esta ONG trabaya na promoción y proteición de les llingües europees minorizaes.

Según espliquen dende esti coleutivu, ELEN “tien una trayeutoria sólida y esitosa nel exerciciu de la presión en favor de les llingües minoritaries na Xunión Europea xunto con una estensa rede d'organizaciones del ámbitu llingüísticu dende los sos cimientos, y na actualidá actúa representando a los falantes de les llingües minoritaries de la XE col mandatu de los comités estatales y ONGs miembros de la yá desaniciada EBLUL (Oficina Europea de Llingües Minoritaries)”. Tamién funciona como un serviciu d'información sobre temes rellacionaos coles llingües minoritaries, la diversidá llingüística y les minoríes nacionales n'Europa, y ufre un serviciu d'información online al traviés d'Europa y pa tol mundu a ONGs, medios de comunicación, gobiernos –dende la XE al ámbitu llocal–, académicos, investigadores y públicu en xeneral.

“D'esta manera, Iniciativa pol Asturianu xúnese a un ambiciosu proyeutu col enfotu de faer que'l conflictu llingüísticu asturianu llegue a tolos niveles n'Europa y por que la voz de tolos falantes d'asturianu sía escuchada nel continente”, apunten dende la organización cívica.

Fonte: Asturies.com

23/9/12

Denuncien la vulneración de drechos llingüísticos nos centros educativos


La Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana denunció que "tamos recibiendo munches quexes dende determinaos centros que tán intentando evitar la escolarización n'asignatura d'asturianu".

La Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana denunció públicamente los impedimentos que munchos centros educativos asturianos ponen a los alumnos pa poder impartir clases de Llingua Asturiana y Lliteratura. Ente esos casos, dende la Xunta destaquen el del IES Calderón de la Barca de Xixón, onde despliquen que "con diferentes maniobres ta tratando que los alumnos/es de Bachilleratu queden ensin recibir les clases que quieren d'asturianu".

Énte ello, dende la XPDLLA consideren que "La Llei 1/1998, de 23 de marzu, ye bien clara en, Artículu 10.1, que diz que l'asturianu tien que ser impartíu en tolos niveles y graos". Amás, recuerden que "La Resolución de 16 de mayo de 2008, Artículu 5.1, que se refier a la ratio en Secundaria, anulóse por sentencia", y entienden que "la Llei 1/1998 ye absolutamente clara: "garantizar el drechu del alumnáu en tolos niveles y graos educativos, independientemente del númberu d'alumnos" (cita de la sentencia)".

Poro, desixen "al centru educativu y a la Conseyería d'Educación la solución inmediata d'esta situación, evitando facer dexación de funciones nesti periodu d'entamu de cursu. La so inaición nestos casos supón una vulneración de los drechos llingüísticos de la ciudadanía asturiana recoyíos na llexislación vixente".

Fonte: Infoasturies

21/9/12

Només dotze famílies de 50.000 han demanat escolarització en castellà

Del total de 50.000 famílies catalanes que aquest setembre han vist com els seus fills començaven l'escolarització infantil, el curs de P-3, només dotze van demanar de poder-ho fer en castellà. Tot i les demandes de Ciutadans i el PP, i de les repetides sentències de la justícia espanyola perquè la Generalitat posi fi a l'actual sistema d'immersió lingüística, el portaveu del Govern, Francesc Homs, ha revelat avui que la demanda d'una escola en castellà afecta només al 0,024% de les famílies que aquest any han començat l'escolarització.

"Aquest és el volum del conflicte que hi ha a Catalunya", ha afirmat Homs a Rac1, explicant a continuació que, tal com estableix la llei, el Govern donarà resposta a cadascun d'aquests dotze casos.

Fonte: Nació Digital

19/9/12

Nueva coleición trillingüe sobre la cultura vasca


Una colección de 12 libros ofrece información "actualizada y atractiva" sobre diferentes aspectos de la cultura vasca


El Instituto Vasco Etxepare ha presentado una colección de 12 libros, de los que por el momento se han publicado 10, con información "actualizada y atractiva" sobre diferentes aspectos sobre la cultura vasca.

En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, la directora de Etxepare, Aizpea Goenaga, acompañada de su directora para la promoción y difusión del euskera, Maria José Olaziregi, del ayudante de edición, Mitxel Murua, del diseñador gráfico, Javier Ruiz y de varios de los autores de estas publicaciones, ha explicado que este es uno de los primeros proyectos que se plantearon cuando comenzó a funcionar Etxepare.

Olaziregi ha señalado que el objetivo principal de esta colección, denominada 'Colección Cultura Vasca', es "ofrecer una información sobre la creación vasca actualizada, atractiva y al mismo tiempo fundamentada", presentada de manera que "llegue con facilidad a quienes tengan curiosidad por nuestra cultura".

Asimismo, ha indicado que los 12 libros tienen "un diseño cuidado y atractivo", ya que servirán de tarjeta de presentación del Instituto Vasco Etxepare en festivales, ferias, universidades, presentaciones o jornadas.

Según ha explicado, de los 12 libros que completan la colección, de momentos solo se han publicado 10, ya que el libro sobre 'Teatro vasco' y el de 'Arquitectura y diseño', están en proceso de ser publicados.

Entre los libros de esta colección se encuentran la 'Breve historia de la lengua vasca', 'Literatura vasca del siglo XX', 'Música Clásica vasca', el cual se publica junto con un CD grabado por la OSE, 'La canción vasca: pop, rock, folk', 'Cine vasco', 'La danza vasca',' El bertsolarismo', 'Tradiciones' y 'Cocina vasca'. Todos están escritos en euskera, castellano e inglés.

Fonte: Europa Press

18/9/12

"La fin de la industria cultural n'asturianu" polos retayosLa XDLA anuncia “la fin de la industria cultural n’asturianu” polos recortes del Gobiernu d’Asturies

La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) afirma que la reducción de la cuantía nes sovenciones a la normalización social del asturianu y el gallego-asturianu “va acarriar destrucción d'empléu na industria cultural n'asturianu”. El recorte publicóse nel BOPA del 13 de setiembre y supón 60.771,37 euros menos de sovención que lo previsto na convocatoria de mayu del 2012.

Pero ye qu’amás, respecto a la convocatoria del 2011, el recorte ye d’un 61,53% menos. La organización afirma que’l sector cultural n’asturianu “ye una industria grande que da trabayu a cientos de persones de manera directa o indirecta y que, en tiempos de crisis, necesita de l'apoyu de l'Alministración”. Por eso, pa la XDLA ye “llamentable y contradictorio que'l Gobiernu autonómicu anuncie planes pa crear empléu por un montante de 10 millones d'euros y, per otru llau, apruebe recortes nun sector como'l de la industria cultural n'asturianu, que yá ta mui mermáu pola crisis y pal qu'esta mengua pue suponer la reducción de puestos de trabayu, sía por despidos o porque ciarren empreses”.

Otra manera, recuerda que’l gran apueste cultural del Gobiernu asturianu ye’l Centru Internacional Oscar Niemeyer, cuando tien una deuda acumulada de más d’un millón d’euros. Una cifra que queda mui lloñe de les partíes destinaes a la promoción del sector editorial n’asturianu y gallego-asturianu, que van pasar de contar con una cuantía de 105.600 euros –según taba afitao na convocatoria de mayu del 2012– a tener namás que 84.480 euros, lo que supón una mengua del 55,30% en comparanza col 2011.

2

La organización afirma qu’este recorte “pon en peligru la viabilidá d’empreses qu’apuesten pol sector editorial na nuestra llingua”. Empreses que creen puestos de trabayu y que tienen el valor añadíu de da-y futuru al idioma, pero que tamién tienen qu’encarar la falta d’oficialidá y lo que supón trabayar pa una sociedá que nun ta mayoritariamente alfabetizada. Amás, recuerden la falta de visibilidá que tien el llibru n’asturianu nes llibreríes y, dalgo que ye más sangrín, nes mesmes biblioteques publiques.

La XDLA señala qu’esti añu, la crisis llevó per delantre’l selmanariu Les Noticies, l’únicu mediu impresu dafechu n’asturianu y con 16 años de trabayu al llombu. Sicasí, la respuesta de l’Alminsitración énte esta grave perdida ye dexar les ayudes a los medios de comunicación pol usu del asturianu en 127.759,63 euros, cuasi un terciu de la cuantía cola que contaron nel 2011, que foi de 373.500 euros. Otra manera, la organización recuerda que’l Gobiernu siempre premió a los medios en castellanu, otorgándo-yos les mayores partíes per riba de los que namás faen usu del asturianu, colo qu’esti recorte podría tar poniendo en peligru la existencia de medios de comunicación nel nuestru idioma, un espaciu que güei ta llindáu namás al sector dixital.

L’asociación recuerda tamién que la promoción del idioma propiu ye dalgo obligáu pola llexislación asturiana –Estatutu d’Autonomía y Llei d’Usu-, polo qu’en tiempos de crisis estes partíes habríen de ser prioritaries. Otra manera, los datos del déficit autonómicu que publicó'l xueves 13 de xunetu'l Ministeriu de Facienda asitien el saldu negativu asturianu nun 0,53% nel primer semestre del añu, lloñe tovía del 1,5% qu'hai de tope pal 2012, polo que xustificar la midida na aplicación de los alcuerdos del Conseyu de Política Fiscal y Financiera encaminaos al cumplimientu del oxetivu d'estabilidá del 2011 ye dalgo illóxico pa la XDLA.

Fonte. Asturnews

17/9/12

Critiquen los retayos a la normalización llingüísticaIniciativa pol Asturianu califica d’ataque inxustificáu los recortes nes ayudes a la normalización

Énte l'aprobación per parte la Conseyeria d'Educación, Cultura y Deporte d'Asturies de la mengua nes sovenciones a la llingua asturiana nun 61,53% con respeutu al 2011, Iniciativa pol Asturianu amosó’l so refugu a esti xestu del executivu asturianu y reclama un inmediatu cambiu nesta midida.

Anque dende la organización entienden “les perdifíciles circunstancies económiques peles que ta pasando'l Gobiernu asturianu”, consideren “inxustificable” un recorte qu'algame los dos tercios “de la yá percurtia partida de 2011”.

D'igual mena, Iniciativa pol Asturianu quixo recordar al Gobiernu asturianu que “ye tamién responsabilidá de so garantizar que la situación que vive anguaño l'Academia de la Llingua Asturiana, qu'a diferencia d'otres instituciones del mesmu calter del Estáu como la Real Academia Espanola, l'Institut d’Estudis Catalans, l'academia de la llingua vasca o la gallega, seya iguada nel tiempu más curtiu posible”, yá que la institución asturiana sigue ensin recibir denguna aportación per parte l'Estáu español de la partida correspondiente a academies de les estremaes llingües del Estáu.

Fonte: Asturnews14/9/12

“Ataque brutal” a la llingua asturiana cola sida de la crisis


Compromisu por Asturies fala d’un “ataque brutal” a la llingua asturiana cola sida de la crisis


Pablo R. Guardado
La mengua de 60.771,37 euros a les subvenciones al asturianu aprobada por Cultura lleva a Compromisu por Asturies a falar d’un “ataque brutal” a la llingua asturiana. La federación de partíos cree que detrás hai motivos “ideolóxicos”.

Yolanda Huergo, vocera de Compromisu, afirmó que “si la cultura ye una de les principales perxudicaes pola baxada de presupuestos, y la cultura asturiana va vese especialmente desprotexida pola falta d’inversiones y presupuestos específicos, la llingua va vese especialmente perxudicada polos prexuicios ideolóxicos de la xente que nos gobierna”. La baxada de diez millones de les antigües pesetes a les perres aprobaes pol Gobiernu anterior de Foro Asturias Ciudadano –que yá fixera una mengua importante con respeuto al añu anterior– pa les ayudes a la normalización del asturianu del 2012, provoca un descensu total del 61,53 por cientu en comparanza cola partida destinada nel 2011.

La llingua asturiana “al nun tener oficialidá nin esistir una política normalizadora afayadiza” ta nuna situación delicada, considera Huergo, qu’afirma que “la promoción y l’apoyu del PSOE” al idioma “nun vien d’una convicción propia, sinon de la movilización social y la voluntá de la mayoría de la sociedá asturiana, incluyendo votantes de los partíos mayoritarios, que nes décades pasaes apoyó un procesu de normalización que dende l’alministración trató de ralentizase”. Agora, la crisis ta valiendo pa que’l Gobiernu del país, “que nun tien nengún interés real cola normalización de la llingua asturiana, tenga una oportunidá pa desentendese cola sida de la situación económica; ello pue vese nesti recorte desproporcionáu y mui perriba de la media d'otres partíes”.

Compromisu por Asturies esixe “una rectificación” al Gobiernu sobre esti recorte y reclama-y “claridá na política llingüística”. Al mesmu tiempu, la federación de partíos ufrierta apoyu “a les aiciones o iniciatives que puedan llevar alantre organizaciones cíviques o defensores de los derechos llingüísticos pa tornar estos ataques”.

Fonte. Asturies.com

11/9/12

El PSOE refuga otra vegada la oficialidá del asturianu


González remarcó nun conceyu cola XDLA la negativa del so grupu políticu a la oficialidá del idioma


Pablo R. Guardado
Representantes de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) aconceyaron el llunes con Ana González. La conseyera d’Educación, Cultural y Deporte remarcó la negativa del so grupu políticu a la oficialidá de la llingua asturiana.

Ésta foi una de les primeres afirmaciones que fixo González a Carlos Pulgar, Xosé Candel y Llucía Menéndez, representantes de la XDLA presentes nel aconceyamientu, nel que tamién acudieron en compañía de la conseyera la direutora xeneral de Política Llingüística, Ana Fueyo, y l’asesor téunicu docente de Llingua Asturiana na Educación, Xosé Lluis Remis. La responsable d’Educación, Cultura y Deporte sí reiteró’l so compromisu de cumplir cola creación de la especialidá d’asturianu, recoyíu nel programa eleutoral de la FSA-PSOE, anque ensin concretar fecha –“a lo llargo d’esta llexislatura”–, y foi receptiva a la inclusión de la Llingua Asturiana nel currículu d’Infantil, en procesu d’ellaboración y aprobación. D’igual forma, los representantes de la XDLA solicitaron a González que “s'informe de manera efeutiva a tolos centros sobre l'aplicación ineludible de la sentencia xudicial qu’elimina la ratio mínima pa impartir Llingua Asturiana en Secundaria” y una interpretación “recta” de la Llei d’Usu y Promoción del Asturianu “pa minimizar el descensu xabaz de matriculaciones nel pasu de Primaria a Secundaria”.

La continuación de los trabayos de la Xunta Asesora de Toponimia, col oxetivu de completar la oficialización de la toponimia de tolos conceyos d'Asturies, ye otru llabor que la conseyera y direutora xeneral de Política Llingüística dixeron que diben en poner en marcha yá. D’igual forma, aseguraron tar en contautu col direutor de la RTPA, Antonio Virgili, “cola intención d'afalar el cumplimientu de la toponimia oficializada nos diferentes espacios y tamién, pa impulsar la presencia na programación de conteníos deportivos, informativos y de ficción n'asturianu”, según espliquen dende la XDLA.

La organización cívica de defensa del idioma criticó la negativa dafechu a la oficialidá remarcada por González, “porfiando, otra vuelta, na discriminación d’una parte de la sociedá asturiana, y dexando bien a les clares les actitúes antidemocrátiques del partíu que representa, que fai oyíos sordos a los mandaos internacionales qu’encamienten la reconocencia del idioma, asina como la llexislación vixente”. La XDLA tamién quier “llamar l'atención de que tres más de cien díes de gobiernu, nun se conoz l’adopción de nenguna midida en materia llingüística y, endagora, sólo podemos falar de la disposición d’esti Gobiernu a solventar aquellos procesos yá entamaos, pero qu’en nengún casu suponen la planificación d’una serie de midíes coherentes que sienten les bases d’una normalización social de la llingua autóctona que vengan a superar los déficits nes funciones sociales del asturianu”.

Fonte: Asturies.com

10/9/12

Sobrevivencia del catalán nuna realidá complexa


Llengua i llengües: el català sobreviu en una realitat complexa

Tot i que el 95% de la població l'entén, només el 36% la considera la seva llengua habitual

THAÏS GUTIÉRREZ
El català és una de les llengües mitjanes d'Europa però no té un marc jurídic potent per protegir-la. Això la relega en molts aspectes a la segona divisió.

Analitzem la situació sociolingüística del català en 5 eixos:

1 Molt entès, poc utilitzat. Quasi 10 milions de persones són capaces de parlar català. Només un 36% la consideren la seva llengua habitual.

2. Una llengua mitjana europea. El català és la novena llengua d'Europa des del punt de vista demogràfic, com el grec i el portuguès. Però pateix una anomalia.

3. La immersió lingüística. Ha estat un model d'èxit i els experts mantenen que els atacs recents no tenen cap fonament tècnic.

4. Poc coneixement d'altres llengües. Només un 26% de catalans parla anglès. Les xifres de francès encara són més baixes.

5. La protecció en l'administració. El paper de la llengua com a requisit per treballar a la funció pública catalana és clau, segons els experts.

Fonte: Ara9/9/12

Mapa dixital pal Correllengua 2012Un mapa digital ubica tots els actes del Correllengua 2012

El Correllengua d'aquest any disposa d'una aplicació que permet localitzar tots els actes damunt del Google Maps. Es tracta d'una iniciativa de la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana), que acaba de posar en funcionament el mapa localitzador del Correllengua 2012.

Aquesta eina identifica d'una manera eficient les viles i barris que organitzaran (en verd) o ja han organitzat (en vermell) el seu Correllengua, en especial al Principat. A més, per a cada punt indicat s'estableix un enllaç amb l'agenda d'actes previstos. D'una manera periòdica s'anirà actualitzant amb les darreres novetats.

La CAL anima tots els col·lectius organitzadors d'activitats a comprovar si el seu Correllengua està ja marcat i, així, contribuir entre tots a fer una guia col·laborativa i útil.

Per accedir al mapa, cal clicar aquí.  

Fonte: Nació Digital

7/9/12

La XDLA critica l'ausencia de la Feria del Llibru y el Discu n'Asturianu el Día d'Asturies


La XDLA critica que nun se celebre la Feria del Llibru y el Discu n'Asturianu esti 8-S.

La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana emitió esti vienres, 7 de setiembre, un comunicáu onde critica que les celebraciones del Día d'Asturies «dexen de llau» la industria cultural n'asturianu al nun programase, dientro de los actos entamaos pol Gobiernu, la Feria del Llibru y el Discu n'Asturianu, «una actividá que da aire a un sector que xenera bien de puestos de trabayu y mueve la economía».


La organización en defensa de los derechos llingüísticos considera que'l 8 de setiembre habría ser una fecha «marcada pol emponderamientu de les nuestres tradiciones y la nuestra identidá». Acordies con esto, la folixa itinerante del Día d'Asturies, qu'esti añu acueye'l conceyu de Tinéu, inclúi muestres d'oficios y deportes tradicionales, amás de la gastronomía y los productos agroalimentarios del país, exemplos, pa la XDLA, «de la nuestra cultura y la nuestra forma de ser».

Otros aspectos positivos de les celebraciones que destaca la XDLA son el protagonismu de los grupos asturianos na estaya musical de la fiesta –frente a les «grandes estrelles de la música española, que poco o nada teníen que ver cola celebración» y que se contrataben otros años– o la cartelería billingüe –dalgo onde la organización ve espeyáu'l trabayu del movimientu de reivindicación llingüística–.

Por too ello, la tacha principal que la Xunta pola defensa de la Llingua Asturiana fai al programa oficial ye qu'esti añu nun se celebre la Feria del Llibru y del Discu n’Asturianu, una actividá que permitía que les persones qu'acudíen al sitiu onde se desenvolvía la xornada –unes 500.000 en Ribeseya nel 2010– pudieren comprobar la cantidá y calidá de la industria cultural que s'espresa nel idioma propiu. Esti ye, amás, a xuiciu de la organización ciudadana, un sector que xenera empléu y activiá económica y que, nun siendo n'actividaes como la feria qu'esti añu nun se va facer, nun tien la visibiliá qu'habría tener ente un públicu ampliu.

Dende la XDLA nun entienden que, nesti tiempu de crisis y recortes, «cola cultura como una de les primeres afectaes pola época económica mala», una actividá qu'entama'l Gobiernu autonómicu –qu'ayuda a la publicación de la mayoría de llibros y discos n'asturianu– «nun permita qu'estos productos lleguen a tola sociedá». Recuerda la organización que la llingua asturiana ye tamién «una industria grande que da trabayu a cientos de persones de manera directa o indirecta» y que, en tiempos de crisis, necesita de l'apoyu de l'Alministración.

Fonte: Les Noticies

La Vagamar de l’Arribada en XixónLa Vagamar de l’Arribada celébrase un añu más en Xixón

L’asociación L’Arribada organiza un añu más en Xixón la so Vagamar lliteraria. Del 10 al 15 de setiembre, el Vieyu Institutu de Xixón va acoyer los actos d’esta edición, que va cuntar con dos esposiciones. Una nel Atenéu de la Calzada, embaxo’l títulu Huella Astur 2012, con semeyes del concursu de Tierra Astur, podrá visitase del 3 al 13 de setiembre; y nel Vieyu Institutu Xovellanos, la esposición fotográfica Les dos cares d’Asia, de Carlos Espina, del 7 al 16 de setiembre.

La inauguración de los actos va facese’l llunes 10, n’El Muelle, Puertu Deportivu de Xixón. A les cinco la tarde va celebrase una visita guiada pela bahía xixonesa nel barcu ‘Cimavilla I’, dende’l Puertu Deportivu a Islla de la Tortuga y Cabu San Llorienzo y regresu al Puertu Deportivu. A les seis produciráse l’Arribada de los congresistes con una pasacais cola Banda de Gaites de Castrillón, que trescurrirá dende’l Puertu Deportivu pelos Xardinos de la Reina, cais Corrida, Tomás Zarracina, Tomás y Valiente, y Plaza del Parchís hasta’l Centru de Cultura Vieyu Institutu. Yá nel patiu del edificiu va celebrase una llectura institucional y cívica, como Homenaxe a la narrativa en llingua asturiana y gallego-asturianu. A les ocho va proyectase “Les dos cares d’Asia”, audiovisual presentación de la esposición fotográfica de Carlos Espina.

El martes 11 l’Arribada sigue a les cinco cola inauguración de l’Amuesa d’arreglos Ikebana de Marina Mikayelyan. A les 17:30 va dase llectura a la ponencia “El papel femenín nel teatru n’Asturies. Arquetipos ya invisibilidá”, d’Inma Rodríguez.

A les seis y cuartu habrá tiempu pa la representación de “Tempus fugit”, pol grupu de tratru Nun Tris, pa darréu, na sala de Conferencies, presentar Onomatohaikus de Dani García de la Cuesta y Una época para olvidar, de José Luis Valladares.

El miércoles 12, nel Salón d’actos, a les seis de la tarde, va proyectase un documental sobre Fernando Pessoa. Una hora más tarde presentaráse’l llibru A la mar (“I Recital de Poesía de la Mar «Peña Lladrona» 2010″) , qu’inclúi poemes de Xosé Ramón Martín Ardines, Sabela Fernández, Humberto Gonzali, Iván Iglesias, Ignaciu Llope, Ánxel Nava, Esther Prieto y Javier Cayado Valdés.

A les siete y media la tarde celebraráse una tertulia sobre la “Lliteratura asturiana en femenino”, na que van participar Esther García López, Esther Prieto, Marisa López Diz, Nieves Viesca y Aurora García Rivas, presentándose darréu’l llibru “Manual de tinta”, de Nieves Viesca.

El xueves presentáse a les seis y media’l númberu 32 de la revista Asturies, memoria encesa d’un país, de la Fundación Belenos, presentando de siguío la novela policiaca “Sangre na braña”, de Roberto González-Quevedo. A les siete y media una mesa redonda sobre “El hard-boiled en llingua asturiana”, cuntará con Roberto González-Quevedo, Xuan Xosé Sánchez Vicente, Vicente García Oliva y Humberto Gonzali.

La xornada rematará cola presentación de la nueva edición del Refraneru asturianu, de Xuan Xosé Sánchez Vicente y Xesús Cañedo Valle.

El vienres 14, a partir de les seis, presentaránse los llibros Algunhas maos, de Belén Rico Prieto enllaz a información del llibru y El camino de Gijón a Covadonga, de Xurde Morán. De magar les siete habrá tiempu pa la proyección de Popeye y as 1001 noites (versión en gallego-asturianu) y l’actuación de Kuarentena, que zarra’l día.

Los actos de la Vagamar acaben el sábadu a les 17:30 cola proyección y presentación del DVD Esbilla 2012, qu’inclúi curtios d’autores como Jim-Box, Pablo A. Quiroga y Francisco Martínez, Marisa López Diz o Melania Fraga. Amás, dende les ocho, produciráse la entrega de los premios del concursu de haikus y de los Premios Timón 2012 a los escritores Antón García y Fernando Menéndez, cuntando cola actuación de la Coral Asturiana de Xixón.

Fonte: Asturnews6/9/12

Nuevu Concursu de Microrrellatos Mineros Manuel NevadoConvoquen una edición más del concursu de rellatos mineros Manuel Nevado

La Fundación Juan Muñoz Zapico, de CCOO, yá abrió la convocatoria del Concursu de Microrrellatos mineros Manuel Nevado Madrid al que podrán presentase a esti concursu escritores de cualquier nacionalidá, siempre y cuando que les obres presentaes tean escrites n'asturianu o en castellán, seyan orixinales y ensin asoleyar y nun fueren premiaes enantes en nengún otru concursu. Pue presentase un máximu de dos microrrellatos por cada autor o autora, teniendo que falar el conteníu de dalgún aspeutu (motivos temáticos, personaxes, argumentu o ambientación) venceyáu col mundu de la minería de cualesquier país.

La estensión nun podrá perpasar les 40 llinies en lletra de cuerpu 12 y tipu Times New Roman o asemeyada, pudiendo ocupar el microrrellatu un máximu d'una páxina en formatu foliu o DIN-A4 por dambes cares. Les obres hai que les unviar per corréu postal a: Fundación Juan Muñiz Zapico (Concursu de Rellatos Mineros Curtios "Manuel Nevado Madrid") cai Santa Teresa 15, CP 33005 Uviéu.

El plazu d'entrega d'orixinales acaba'l día 22 d'ochobre de 2012. La organización nomará al xuráu competente, presidíu pol caderalgu Benigno Delmiro Coto. El xuráu nun conocerá los nomes de los/les autores o autoras, namás el títulu de los rellatos y l'acuñu del autor. Del fallu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, daráse conocencia pública'l 4 d'avientu de 2012 coincidiendo cola fiesta minera de Santa Bárbola.

Va dase un primer premiu de 600 euros, y dellos accésits.

Fonte: Asturnews4/9/12

La XDLA esixe a Educación qu’informe a los centros de la desapaición de la ratio mínima en Llingua Asturiana


Pablo R. Guardado

El Tribunal Supremu confirmó n’abril la sentencia qu’eliminaba la ratio mínima d'ocho alumnos pa cursar asturianu n'ESO La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) esixe a Educación qu’informe de la mesma a los centros.

Según señalen dende la organización cívica, dellos institutos tán faciendo maniobres pa inorar la decisión del Supremu que tornaba'l recursu de casación interpuestu pola Conseyería d'Educación contra la sentencia del Tribunal Superior de Xusticia d'Asturies (TSXA) qu'estimaba la demanda interpuesta por CC OO contra la Resolución del 16 de mayu del 2008 de la conseyería pola que s'establez la ufierta y les condiciones pa la eleición de materies optatives y materies opcionales pa la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Estes irregularidaes lleven a la XDLA a considerar necesario que la conseyería remarque a los centros la obligatoriedá de cumplir cola llei na Circular de principio del cursu y que tamién se monitorice tol procesu de matriculación.

“Como yá critiquemos duramente nel so momentu, les autoridaes del Gobiernu asturianu, col per entós conseyeru Herminio Sastre a la cabeza, amosaron el so despreciu testerón pola llegalidá y les perres públiques cola presentación d'un recursu en casación que, como nun podía ser d'otra manera, acabó en confirmación de la sentencia y la condena a costes de l'Alministración asturiana”, espliquen dende’l coleutivu de defensa de la llingua. Agora, tres la confirmación de l’anulación de la ratio por parte del Supremu, reclama l’actuación de la conseyería pa cumplir cola llei y anucia que va tar sollerte a tol procesu de matriculaciones pa que nun haya irregularidaes.

Fonte: Asturies.com

2/9/12

N’ast denuncia que los autobuses de Xixón yá nun usen la toponimia asturianaDende l’asociación N’ast denuncien como nos tiempos caberos la empresa de tresporte públicu xixonés, EMTUSA, “sustitúi los topónimos n’asturianu qu’apaecen nel tresporte públicu pola versión españolizada de los mesmos”. N’Ast ve con “fondu esmolecimientu comu” esti fechu, que califica como “un procesu incomprensible y que pon en grave peligru ún de los poquísimos avances en normalización y drechos llingüísticos que s’algamaren demientres el gobiernu anterior del conceyu”, de PSOE ya IX.

Asina, esplique, pue vese como apaecen topónimos como "Cerillero", "Poago", "Las Mestas"... en cuentes de los correchos y oficiales "El Cerilleru", "Puao", "Les Mestes"., pesie a qu’estes caberes yá son les oficiales y a que’l Conceyu de Xixón fizo nel so momentu una campaña pa esparder y recuperar los nomes tradicionales de parroquies, pueblos y llugares.

Dende N’Ast enfótense en qu’esto “nun seya más qu’un fechu circustancial que s’igüe aína, nel comencimientu de que la corporación municipal d’anguaño”, que “nun pue ser más antiasturiana -o a lo menos presume d’ello- que les anteriores del PSOE-IX”. Recuerden amás que la presencia de Carlos Rubiera al frente de la Conceyalía de Cultura habría suponer “una garantía pa la nuesa llingua, por muncho qu’heba de reconocer que “hasta agora dende la so Conceyalía de cultura nun fizo un res pa la reconocencia de los drechos llingüísticos de los xixoneses nin pa la normalización social de la llingua”, afirmen dende esta organización.

EMTUSA destacare nos años últimos pol usu xeneralizáu del asturianu dientro de los sos autobuses, en cartelería, toponimia, etc.

Fonte: Asturnews